Yayın: 24 Ekim, 2011 17:40

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

GENELGE NO: 15/2011

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı kanalıyla,

1.      Okul Müdürü ve Okul Müdür Muavini Münhalleri

Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairelerine bağlı okullarda aşağıda muhtemel münhal yerleri belirtilen 6 adet Okul Müdürü ve 11 adet Okul Müdür Muavini mevkileri için   25 Ekim 18 Kasım, 2011 tarihleri arasında müracaat kabul edilecektir.

Genel Ortaöğretim Dairesi

Okul Müdürü Münhalleri

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

Okul Müdürü Münhalleri

Çanakkale Ortaokulu (1)
Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu (1)
Esentepe Ortaokulu (1)
Mehmetçik Ortaokulu (1)
Gazimağusa Meslek Lisesi (1)
Karpaz Meslek Lisesi (1)

Genel Ortaöğretim Dairesi

Okul Müdür Muavini Münhalleri

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

Okul Müdür Muavini Münhalleri

Cumhuriyet Lisesi (1)
Beyarmudu Ortaokulu (1)
Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu (1)
Esentepe Ortaokulu (1)
Mehmetçik Ortaokulu (2)
Şht. Turgut Ortaokulu (2)
Karpaz Meslek Lisesi (2)
İskele Ticaret Lisesi (1)

2.      Sınav Tarihi

Sınav Tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından duyurulacaktır.

3.      Sınav Ücreti

Sınav Ücreti 22 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi veya Şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir.  İki mevkie başvuracak olanların, başvuracakları her mevki için ayrı ayrı sınav harcı yatırmaları gerekmektedir.

4.      Başvuru

Adayların, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını doldurarak, 18 Kasım, 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, kriter değerlendirilmesinde dikkate alınacak belgelerle birlikte, iki dosya halinde vermeleri gerekmektedir.  Sadece orijinal belgeler veya ilgili kurumdan onaylı olması halinde fotokopiler veya suretler dikkate alınacaktır. 

Okul Müdürü ve Okul Müdür Muavini mevkilerinin her ikisine de müracaat edecek adayların ayrı ayrı müracaat formu doldurmaları gerekmektedir.

Kriter değerlendirilmesi, aşağıdaki kıstaslar üzerinden yapılacaktır:

(1)     Kıdem

(2)     Sicil - Teftiş

(3)     Eğitim Düzeyi

(4)     Mesleki Gelişim

(5)     Bilimsel Faaliyet - Yayın

(6)     Sosyal - Kültürel Faaliyet

   

5.      Okul Müdürü Mevkii İçin Aranan Nitelikler

     (1)  En az iki yıl süreyle müdür muavini, atölye şefi veya bölüm şefi olarak hizmet etmiş
           olmak; veya

(2)  Orta, mesleki ve teknik öğretim kurumlarında, asaletinin onaylanmış olması koşuluyla, geçici  öğretmenlik hizmetleri dahil en az on beş yıl süreyle teknik öğretim görevlileri dışında, öğretmen olarak görev yapmış olmak.

6.      Okul Müdür Muavini Mevkii İçin Aranan Nitelikler

Asaletinin onaylanmış olması koşuluyla, geçici öğretmenlik hizmetleri dahil en az on iki yıl süreyle, orta, mesleki ve teknik öğretim kurumlarında teknik öğretim görevlileri dışında, öğretmen olarak görev yapmış olmak.

7.      Sınav Yöntemi, Konular ve Süre

Sınavlar, yazılı ve çoktan seçmeli yöntemle, 350 puan üzerinden yapılacak ve Öğretmenler Sınav Tüzüğü’ndeki ekte belirtilen tabloda görülen test konu ve ağırlıklarından oluşacaktır.

8.      Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarının arkasından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.

Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.           

9.      Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi ve Başarı Puanı

Yerleşme Listesine girebilmek için yazılı sınavda en az 175 ve toplamda 600 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

600 ve üzeri  puan alıp da yerleşme listesine girmeye hak kazanan adaylara, uygun koşulları taşımaları halinde 2005 Öğretmenler Sınav (Değişiklik) Tüzüğü’nün 25.(3) maddesi uyarınca Bölge Puanı uygulanır.

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayar ile yapılacak ve sonuçlar aynı gün KHK Web Sitesinden açıklanacaktır.

10.   Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında açıklanmasından sonra en geç 5 gün içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazların, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulacaktır.

11.   Sınav Yerleri

Adayların sınava gireceği yerler, başvuruların tamamlanıp, kabul edilenlerin tasnifinden sonra ve en geç sınavdan iki gün önce Kamu Hizmeti Komisyonu’nunhttp://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından, KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacak ve adaylar kimlik numaralarına göre sınav yerlerini önceden öğrenebileceklerdir.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

12.   Sınav Öncesi Ve Sonrası Tüm Bilgi Ve Gelişmeler İle Duyuru Ve Çağrılarımız İnternet Sayfamız Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfası  önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

 KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI