SÖZLÜ SINAV ÇAĞRILARI

Dışişleri Dairesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mahkemeler Cumhuriyet MeclisiYüksek Seçim Kurulu
Yataklı Tedavi_kurumları Dairesi
Sosyal Hizmetler Dairesi
Hazine ve Muhasebe Dairesi
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Gümrük ve Rüsumat Dairesi
Arşiv
YÜKSELME (İÇE AÇIK) MÜNHAL İLANLARI

Personel Dairesi
Arşiv
YAZILI SINAV SONUÇLARI

Bölge Şube Amiri (Kesin L.)
Bilgisayar Operatörü (Kesin L.)
Denetim, İmalat ve Kalite Kontrol Şube Amiri (Kesin L.)
Eczacı Kalfası (Kesin L.)
İmalat Yardımcısı (Kesin L.)
Genel E. ve Tıbbi Müst. Şube A. (Kesin L.)
Fizyoterapist (Kesin Liste)
III. Derece Hastane Amiri (Kesin Liste)
III. Derece 3'üncü Sekreter (Kesin Liste)
Sosyal Hizmetler Şube Sor. (Kesin L.)
Kıdemli Sosyal Hizmet Mem. (Kesin L.)III. D. II. S. Sosyal Hizmet Mem. (Kesin L.)
Erkek Gardiyan Eri (Kesin Liste)
Kadın Gardiyan Eri (Kesin Liste)
Tıbbi Kimyager – Biyolog – Biyokimyager– Mikrobiyolog
Meclis Memuru (Kesin Liste)
Sistem Operatörü (Kesin Liste)
Mukayyitlik Amiri (Kesin L.)
Seçim Mukayyidi (Kesin L.)
Müdür Muavini (Haz. ve M. D.) (Kesin L.)II. Derece Nöroloji Uzmanı (Kesin L.)
II. D. Göğüs Hastalıkları Uzmanı (Kesin L.)
Arşiv
Yayın: 24.04.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
III. DERECE HASTANE AMİRİ Yazılı sınav sonuçları kesin listesi, 24 Nisan 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Kesin liste yayınlanmadan önce yasal süre içerisinde yapılan itirazlar uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve iki soruda, aşağıda belirtilen hatalar tespit edilerek, gerekli düzeltmeler yapılmış ve liste yeniden oluşturulmuştur. İlgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 24.04.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
III. DERECE FİZYOTERAPİST Yazılı sınav sonuçları kesin listesi, 24 Nisan 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Kesin liste yayınlanmadan önce yasal süre içerisinde yapılan itirazlar uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve iki soruda, aşağıda belirtilen hatalar tespit edilerek, gerekli düzeltmeler yapılmış ve liste yeniden oluşturulmuştur. İlgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 24.04.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Talim ve Terbiye Dairesi kadrosunda bulunan ve 56/2016 sayılı Genelge ile ilan edilen II. Derece Müdür Muavini münhali Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının 9 Mart, 2018 tarih ve MEB.0.00-46-18/149(a) sayılı yazısı ile geri çekildiği cihetle söz konusu münhal ilanı iptal edilmiştir.

Yayın: 16.04.2018
YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ
VERİLMEYE BAŞLANIYOR
KHK Web Haber:
17 - 18 Mart, 2018 tarihinde gerçekleşen Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları'nın sonuçları kesinleşmiş olup Başarı Belgeleri 17 Nisan, 2018 Salı gününden itibaren verilmeye başlanacaktır. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan adayların Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde kurumumuzdan almaları gerekmektedir.

Yayın: 05.04.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Spor Dairesi kadrosunda bulunan ve 19/2015 sayılı genelge ile münhal ilan edilen I. Derece Teknisyen (İnşaat) mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 20 Nisan, 2018 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu münhalin yazılı sınav konularını oluşturan mevzuatta değişiklik olduğundan, sınavın ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Yayın: 21.03.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Sağlık Bakanlığı kadrosunda bulunan ve 50/2016 sayılı Genelge ile ilan edilen III. Derece Hemşirelik Şube Amiri münhalinin doldurulması ile ilgili talep Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Mart, 2018 tarih ve SAB.0.00-532.03-18-E.760 sayılı yazı ile geri çekilmiştir. İlgililere önemle duyurulur.

Yayın: 15.03.2018

YETERLİK SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARA

ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Yeterlik Sınavlarına girecek kişilerden bazılarının vermiş oldukları cep telefonu numaralarına sms ulaşmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, kendisine sms ulaşmayan kişiler, başvuru esnasında kendilerine verilen “Alındı Belgesi” üzerindeki aday numarasını kullanarak, khk.kamunet.net adresli web sitemizin “Yazılı Sınav Çağrıları” bölümünden sınava girecekleri yerleri öğrenebilirler.

Yayın: 13.03.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
58/2017 no’lu Genelge ile duyurusu yapılıp başvurusu alınan IV. Derece Erkek Gardiyan Eri  ve  IV. Derece Kadın Gardiyan Eri  münhali için adaylar, Hizmet Şemasının Aranan Nitelikler  kısmında belirtilen kilo ve boy bakımından uygun olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla 12 Mart  2018 Pazartesi  günü KKTC Asal Şube Müdürlüğüne çağrılmışlardır. Bu tarihteki çağrıya icabet edemeyen adayların Komisyonumuz tarafından 13 Mart 2018 Salı günü saat 10:00’da son kez çağrılmalarına karar verilmiştir, gelmeyen adaylar sınava çağrılmayacaktır.

Yayın: 02.03.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü III. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru kadrosu için yapılacak yazılı yarışma sınav konuları aşağıdaki linkte belirtildiği gibi olmuştur. Sınava girecek adaylara önemle duyurulur.

ÆSınav Konuları

 Yayın: 23.02.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü kadrolarında bulunan III. Derece Yataklı Tedavi Kurumları Hemşirelik Şube Amiri ve III. Derece Hastane Şube Amiri ile ilgili yabancı dil konusunda yapılan itirazları incelenmek ve savcılıktan görüş almak amacı ile bu sınavların Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.


Yayın: 22.02.2018
MUHTEMEL YAZILI SINAV PROGRAMI GÜNCELLENDİ
KHK Web Haber:
3 Kasım, 2017, 2 Şubat, 2018 ve 19 Şubat, 2018 tarihlerinde yayınlanmış olan muhtemel yazılı sınav programında değişiklikler olabileceği duyurulmuştu. Muhtemel yazılı sınav programı aşağıdaki tabloda yeniden düzenlenmiştir. Aşağıdaki tabloda yer almayan sınavlarla ilgili tarihler belirlendikçe, tabloya eklenecektir. Tüm adayların aşağıdaki tabloda yer alan tarihleri esas almaları önem arz etmektedir. Ayrıca muhtemel sınav tarihlerinde değişiklikler olabileceğinden, ilgililerin Web sitemizi sürekli olarak takip etmeleri gerekmektedir.
MUHTEMEL SINAV PROGRAMI
Daire / Bakanlık Kadro Adı Muhtemel Sınav Tarihi Genelge No
Personel Dairesi III. D. Şube Amiri 3 Temmuz 2018 1/2018
Sayıştay III. D. Denetçi 14 Temmuz 2018 30/2017
Sayıştay I. D. Başdenetçi 14 Temmuz 2018 31/2017
Sayıştay II. D. Başdenetçi Yardımcısı 14 Temmuz 2018 31/2017
Devlet Planlama Örgütü III. D. Planlama Memuru 15 Temmuz 2018 14/2017
Devlet Planlama Örgütü I. D. Planlama Uzmanı 15 Temmuz 2018 17/2017
Sivil Havacılık Dairesi II. D. Hava Trafik Kontrolörü 18 Temmuz 2018 18/2017
Sivil Havacılık Dairesi III. D. Hava Trafik Kontrolörü 18 Temmuz 2018 18/2017
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D.Psikolog 21 Temmuz 2018 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Ekonomi, Planlama ve Eğitim Memuru 21 Temmuz 2018 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Şiddeti Önleme ve Ayrımcılıkla Mücadele Memuru 22 Temmuz 2018 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Hukuk Uygulama ve İzleme Memuru 22 Temmuz 2018 49/2015
Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu I. D. Öğretmen Hemşire 24 Temmuz 2018 10/2015
Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu II. D. Öğretmen Hemşire 24 Temmuz 2018 10/2015
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Mesul Hemşire 24 Temmuz 2018 50/2016
  Alt Düzey Yeterlik Sınavı 28 Temmuz 2018  
  Üst Düzey Yeterlik Sınavı 28 Temmuz 2018  
  Orta Düzey Yeterlik Sınavı 29 Temmuz 2018  
  Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı 29 Temmuz 2018  
Gelir ve Vergi Dairesi III. D. Gelir ve Vergi Amiri  31 Temmuz 2018 13/2017
Devlet Laboratuvarı Dairesi III. D. Mikrobiyoloji Şube Amiri 7 Ekim 2018 16/2017
Devlet Laboratuvarı Dairesi I. D. Kıdemli Laboratuvar Teknisyeni 7 Ekim 2018 23/2017
GOÖD - MTÖD I. D. Eğitim Öğretim Uzmanı 10 Ekim 2018 40/2017
Harita Dairesi III. Derece Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi 14 Ekim 2018 44/2017
Merkezi Cezaevi III. Derece Cezaevi Maliye Memuru 14 Ekim 2018 41/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi III. D. Elektrik Mühendisi 28 Ekim 2018 54/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi III. D. Makine Mühendisi 28 Ekim 2018 54/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi III. D. İnşaat Mühendisi 28 Ekim 2018 54/2017
Personel Dairesi III. D. II. Sınıf Katip 30 Ekim 2018 26/2017
Cumhuriyet Meclisi III. Derece Basın ve Dış İlişkiler Şube Amiri 6 Kasım 2018 42/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi III. Derece Jeoloji Mühendisi 11 Kasım 2018 45/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi III. Derece Maden Mühendisi 11 Kasım 2018 45/2017
Hayvancılık Dairesi II. D. I. Sınıf Su Ürünleri Uzmanı 20 Kasım 2018 19/2017
Hayvancılık Dairesi I. D. Hayvancılık Baş Teknisyeni 20 Kasım 2018 34/2017
Hayvancılık Dairesi III. D. I. Sınıf Hayvancılık Teknisyeni 20 Kasım 2018 57/2015
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yön. Kurulu III. D. Eğitim Başdenetmeni 27 Kasım 2018 52/2017
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yön. Kurulu I. D. Eğitim Denetmeni 27 Kasım 2018 52/2017
Sanayi Dairesi III. D. Standart, Tescil, Fiyat Saptama ve Denetim Şube Amiri 4 Aralık 2018 27/2017
Sanayi Dairesi III. D. Proje ve Geliştirme Şube Amiri 4 Aralık 2018 27/2017
Orman Dairesi III. Derece Mühendis 9 Aralık 2018 48/2017
Tarım Dairesi III. D. Sulama Toprak Koruma ve Mekanizasyon Şube Amiri 11 Aralık 2018 28/2017
Tarım Dairesi III. D. Toprak Laboratuvarı ve Verimlilik Şube Amiri 11 Aralık 2018 28/2017
  Alt Düzey Yeterlik Sınavı 22 Aralık 2018  
  Üst Düzey Yeterlik Sınavı 22 Aralık 2018  
  Orta Düzey Yeterlik Sınavı 23 Aralık 2018  
  Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı 23 Aralık 2018  
Tanıtma Dairesi I. D. Kıdemli Matbaacı 8 Ocak 2019 32/2017
Orman Dairesi I. D. Telefon İşleri Amiri 15 Ocak 2019 39/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Yüksek Ebe 22 Ocak 2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Ortez-Protez Teknisyeni 22 Ocak 2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. D. Ebe 22 Ocak 2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. D. Ebe 22 Ocak 2019 50/2017
Harita Dairesi II. D. Teknisyen 29 Ocak 2019 43/2017
Merkezi Cezaevi II. D. Elektrikçi 29 Ocak 2019 57/2017
İçişleri Bakanlığı I. D. Bilgisayar Operatörü 20 Şubat 2019 46/2017
İçişleri Bakanlığı I. D. Maliye ve Muhasebe Memuru 20 Şubat 2019 46/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Meydan Meteoroloji Sorumlusu 26-27 Şubat 2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Liman Meteoroloji Sorumlusu 26-27 Şubat 2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Gözlem ve İklim Sorumlusu 26-27 Şubat 2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli Meteoroloji Mühendisi 26-27 Şubat 2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli İstidlalci 26-27 Şubat 2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Muhasebe Memuru 26-27 Şubat 2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli Teknisyen 26-27 Şubat 2019 47/2017
Çalışma Dairesi II. D. Müdür Muavini 5 Mart 2019 53/2017
Çalışma Dairesi III. D. Çalışma Bölge Amiri 5 Mart 2019 53/2017
Çalışma Dairesi I. D. Kıdemli Çalışma Memuru 5 Mart 2019 53/2017
Çalışma Dairesi I. D. Kıdemli Çalışma Müfettişi 5 Mart 2019 53/2017
Çalışma Dairesi I. D. Kıdemli Teknik Müfettiş 5 Mart 2019 53/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi I. D. Mimar 8 Mart 2019 56/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi I. D. Elektrik Mühendisi 8 Mart 2019 56/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi I. D. Teknisyen 8 Mart 2019 56/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi II. D. Teknisyen 8 Mart 2019 56/2017
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi I. D. Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi 16 Mart 2019 6/2015
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi II. D. Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi 16 Mart 2019 6/2015
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi II. D. Pratisyen Hekim 16 Mart 2019 6/2015
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi II. D. Diş Hekimi 16 Mart 2019 6/2015
Posta Dairesi III. D. Posta Memuru 17 Nisan 2019 59/2017
Su İşleri Dairesi III. D. II. S. Makine Mühendisi 5 Mayıs 2019 60/2017
Su İşleri Dairesi III. D. II. S. Elektrik Mühendisi 5 Mayıs 2019 60/2017
Su İşleri Dairesi III. D. II. S. İnşaat Mühendisi 5 Mayıs 2019 60/2017
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Mühendis 14 Mayıs 2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Teknisyen 14 Mayıs 2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi II. D. Teknisyen 14 Mayıs 2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Uluslararası Operatör 14 Mayıs 2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi II. D. Uluslararası Operatör 14 Mayıs 2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Telekomünikasyon Memuru 14 Mayıs 2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi II. D. Telekomünikasyon Memuru 14 Mayıs 2019 61/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Maden Mühendisi 21 Mayıs 2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Sondaj Mühendisi 21 Mayıs 2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Jeoloji Mühendisi 21 Mayıs 2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Mühendisi (Jeoloji-Jeofizik) 21 Mayıs 2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Kimya Mühendisi 21 Mayıs 2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi II. D. Teknisyen 21 Mayıs 2019 62/2017
Limanlar Dairesi I. D. Analist/Programcı 28 Mayıs 2019 63/2017
Limanlar Dairesi I. D. Rıhtım Amiri 28 Mayıs 2019 63/2017
Limanlar Dairesi II. D. Romorkör Kaptan Yardımcısı 28 Mayıs 2019 63/2017
Limanlar Dairesi III. D. Liman Memuru 28 Mayıs 2019 63/2017

Yayın: 29.09.2017
TAK SINAVI KAMU HİZMETİ KOMİSYONU’NCA
YAPILDI
KHK Web Haber:

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Kurumu’nun resmi talebi üzerine, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından gerçekleştirilen yazılı yarışma sınav sonuçları için aşağıdaki linki tıklayınız.

ÆSınav Sonuçları

Yayın: 26.09.2017
II. Derece Genetik Uzmanı Yazılı Yarışma Sınavı
Ertelendi
KHK Web Haber:
ÆDevamı

Yayın: 12.09.2017
DUYURU
KHK Web Haber:
III. DERECE YÜKSEK HEMŞİRE Yazılı sınavı sonuçları kesin listesi, 12 Eylül 2017 tarihinde yayınlanmıştır. Kesin liste yayınlanmadan önce yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve iki soruda, aşağıda belirtilen hatalar tespit edilmiş, gerekli düzeltmeler yapılarak liste yeniden oluşturulmuştur. İlgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 15.05.2017
DUYURU
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve muhtemel münhal yerleri 19 Lefkoşa, 6 Girne, 7 Gazimağusa, ve 6 Lefke olarak duyurulan 38 adet III. Derece Yüksek Hemşire mevki 4/2017 numaralı Genelge ile münhal ilan edilmiştir.

Ancak Sağlık Bakanlığından gelen talep üzerine 38 adet III. Derece Yüksek Hemşire münhalinin tümünün muhtemel münhal yerleri Lefkoşa olarak yeniden düzenlenmiştir.


 Yayın: 28.08.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında genelge yayınladı. Genelge ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

ÆGenelge


 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı