SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Öğretmenlik Dışişleri Dairesi Karayolları Dairesi
Arşiv
SÖZLÜ SINAV ÇAĞRILARI

Öğretmenlik 27 Eylül
Öğretmenlik 26 Eylül
Öğretmenlik 23 Eylül
Öğretmenlik 22 Eylül (Öğleden Sonra)
Öğretmenlik 22 Eylül
Öğretmenlik (Öğleden Sonra)Öğretmenlik (Sabah)

DIŞA AÇIK MÜNHAL İLANLARI

Köy Kadın Kursu Öğretmeni Öğretmenlik (GOÖD ve MTÖD)
Öğretmenlik (İlköğretim Dairesi)
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Cumhuriyet Meclisi Genel Sek. Örgütü
Arşiv
YÜKSELME (İÇE AÇIK) MÜNHAL İLANLARI

Tapu ve Kadastro Dairesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü Şehir Planlama Dairesi GOÖD ve MTÖD İlköğretim Dairesi Tanıtma D.-Tamıtma Memuru
Tanıtma D.-Bilgisayar Teknisyeni
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi

Arşiv
YAZILI SINAV SONUÇLARI

Baş Fizyoterapist
Öğretmenlik (Kesin Listeler) İlkokul Öğretmeni (Kesin Liste)
Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi) (Kesin Listeler)
Müdür Muavini (Spor Dairesi) Öğretmenlik Şube Amiri (Muhaceret Dairesi) Üst Düzey Yeterlik (KESİN LİSTE)
Orta Düzey Yeterlik (KESİN LİSTE)
Alt Düzey Yeterlik (KESİN LİSTE)
Ortaokul Düzeyi Yeterlik (KESİN LİSTE)
Şube Amiri (Makine) (Kesin Liste)
Gelir ve Vergi Amiri (Kesin Liste)
Sınav İşleri Müdür Muavini (Kesin L.)
Orta Düzey Yeterlik
Ortaokul Düzeyi Yeterlik
Üst Düzey Yeterlik
Alt Düzey Yeterlik
Şube Amiri (İnşaat) (Kesin Liste)
Müdür Muavini (Dışişleri D.) (Kesin L.)
Şube Amiri (İnşaat) (Geçici Liste)
Şube Amiri (Makine) (Geçici Liste)
Arşiv
 Yayın: 09.09.2016
MUHTEMEL SINAV TARİHLERİ
KHK Web Haber:

Bakanlıklar ve/veya bağlı dairelerde münhal bulunan bazı kadroların yazılı yarışma sınavlarının aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde yapılması planlanmaktadır. Orman Dairesine bağlı kadrolarla ilgili teknik konulara Orman Dairesinin resmi web sitesi olanhttp://www.orman.gov.ct.tr adresinden ulaşılabilir. Diğer münhal kadroların sınav tarihleri de belirlendikçe aşağıdaki tabloya eklenecektir. Bu nedenle münhal kadrolara başvuran adayların web sayfamızı sürekli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.


Daire / Bakanlık

Kadro Adı

Sınav Tarihi

             

Yataklı Tedavi Kurumları D.

III. D. Baş Fizyoterapist

26 Eylül, 2016

             

Cumhuriyet Meclisi Gen. Sek. Ö.

I. D. Raportör

14 Ekim, 2016

             

Cumhuriyet Meclisi Gen. Sek. Ö.

II. D. Raportör

14 Ekim, 2016

Mahkemeler

I. D. Mukayyit

17 Ekim, 2016

             

Mahkemeler

II. D. Mukayyit

17 Ekim, 2016

             

Mahkemeler

II. D. Maliye İstatistik ve Ayniyat M.

17 Ekim, 2016

             

Mahkemeler

II. D. Kütüphane Memuru

17 Ekim, 2016

             

Mahkemeler

II. D. Tebliğ ve İcra Memuru

18 Ekim, 2016

             

Mahkemeler

III. D. Tebliğ ve İcra Memuru

18 Ekim, 2016

             

Cumhuriyet Meclisi Gen. Sek. Ö.

III. D. Yasama Uzman Yrd.
(ilk atama)

22 Ekim, 2016

             

Cumhuriyet Meclisi Gen. Sek. Ö.

II. D. Basın ve Dışilişkiler M.
(ilk atama)

22 Ekim, 2016

             

Cumhuriyet Meclisi Gen. Sek. Ö.

III.D. Raportör (ilk atama)

23 Ekim, 2016

             

Orman Dairesi

I. D. Mühendis

19 Kasım, 2016

             

Orman Dairesi

I. D. Kıdemli Mühendis Yrd.

19 Kasım, 2016

             

Orman Dairesi

II. D. Mühendis Yardımcısı

19 Kasım, 2016

             

Orman Dairesi

III. D. Orman Müfettişi

19 Kasım, 2016

             

Sivil Havacılık Dairesi

III.D. Meydan İtfaiye Memuru

22 Kasım, 2016

             

Sivil Havacılık Dairesi

I.D.Teknik İşler Ekip Sorumlusu (Elektrik-Elektronik)

22 Kasım, 2016

             

Sivil Havacılık Dairesi

I.D. Meydan Haberleşme Ekip Sorumlusu

22 Kasım, 2016

             
 Yayın: 07.09.2016

ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Türkçe Öğretmeni ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni dallarındaki sınavlarla ilgili olarak yapılan itirazlar neticesinde, ilgili tüm kurum ve kuruluşların gözlemcileri de davet edilerek bu iki dalla ilgili cevap kâğıtları tüm Komisyon Başkan ve Üyelerinin huzurunda, optik okuyucuda yeniden değerlendirilmiş ve aşağıdaki geçici listeler yeniden oluşturulmuştur. Bu iki dalla ilgili olarak Komisyon üç (3) iş günü ek itiraz süresi konulmasına karar vermiştir.

ÆTürkçe Öğretmeni ÆTürk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 Yayın: 07.09.2016

DÜZELTME
KHK Web Haber:
17 Ağustos, 2016 tarihinde duyurulan Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Okul Müdürü ve Okul Müdür Muavini münhalleri ilanında Genelge numarası sehven 23/2016 olarak yazılmıştır. Sözkonusu Genelge numarası 24/2016 olarak düzeltilmiştir.

 Yayın: 02.09.2016

ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki ve Teknik Öğretim Dairesi altında münhal bulunan ve 3 Eylül 2016 Cumartesi günü sınavları yapılacak olan Felsefe (İngilizce-Türkçe), Felsefe (Türkçe) Öğretmenliği; müracaatçıların başvurularının daha detaylı incelenmesi gerektiğinden komisyonumuzca ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Sınav tarihi daha sonra müracaatçılara duyurulacaktır. 

 Yayın: 26.08.2016

ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Genel Ortaöğretim Dairesi öğretim kadrosunda münhal bulunan ve 23/2016 Numaralı Genelge ile ilan edilen 2 adet Okul Müdürü ve 17 adet Okul Müdür Muavini ile yine Mesleki Teknik Öğretim Dairesi öğretim kadrosunda münhal bulunan ve aynı genelge ile ilan edilen  10 adet Okul Müdür Muavini; İlköğretim Dairesi öğretim kadrosunda münhal bulunan ve 22/2016 Numaralı Genelge ile ilan edilen 10 adet İlkokul Müdürü  ve 10 adet İlkokul Müdür Muavini mevkilerinin başvuru süreleri 30 Eylül, 2016 mesai bitimine kadar uzatılmıştır. 

 Yayın: 20.08.2016

YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ
VERİLMEYE BAŞLANIYOR
KHK Web Haber:
30 - 31 Temmuz, 2016 tarihinde gerçekleşen Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları'nın sonuçları kesinleşmiş olup Başarı Belgeleri 22 Ağustos, 2016 Pazartesi gününden itibaren verilmeye başlanacaktır. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan adayların Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde kurumumuzdan almaları gerekmektedir. 

 Yayın: 19.08.2016

ÖĞRETMENLİK SINAVLARI HAKKINDA
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesine bağlı öğretmenlik münhalleri ile ilgili yazılı sınavlar 3 – 4 Eylül, 2016 tarihlerinde yapılacaktır. Hangi branşın hangi tarihte yapılacağı başvuruların sayısına göre belirleneceğinden, sınav günü saati ve yeri ile ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

 Yayın: 10.08.2016

İLKOKUL MÜDÜRÜ VE İLKOKUL MÜDÜR MUAVİNİ

MÜNHALLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
İlköğretim Dairesi öğretim kadroları altında münhal bulunan 9 adet İlkokul Müdürü ve 8 adet İlkokul Müdür Muavini mevkileri22/2016 numaralı genelge ile münhal ilan edilmiş olup 19 Eylül, 2016 Pazartesi gününe kadar müracaat kabul edilmektedir.  Ancak, gelen ek yetki ve talep doğrultusunda münhal sayıları İlkokul Müdürü mevki için 1 adet daha İlkokul Müdür Muavini için ise 2 adet daha artırılarak her iki mevki için de 10’a çıkarılmıştır. Konu Genelgemizde belirtilen muhtemel münhal yerlerine ise İlkokul Müdürü mevki için Fikri Karayel İlkokulu, İlkokul Müdür Muavini mevki için ise Gönyeli İlkokulu ve Barış İlkokulu ilave edilmiştir.

 Yayın: 05.08.2016
MUHTEMEL SINAV TARİHLERİ
KHK Web Haber:

Bakanlıklar ve/veya bağlı dairelerde münhal bulunan bazı kadroların yazılı yarışma sınavlarının aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde yapılması planlanmaktadır. Bazı münhal kadroların sınav konularında değişiklik olduğundan, sınav konularının son haline tablonun en sağında yer alan “Sınav Konuları” linkinden ulaşılması gerekmektedir.

Diğer münhal kadroların sınav tarihleri de belirlendikçe aşağıdaki tabloya eklenecektir. Bu nedenle münhal kadrolara başvuran adayların web sayfamızı sürekli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.

Daire/Bakanlık Kadro Adı Sınav Tarihi  Sınav Konuları
Muhaceret Dairesi III.D. Şube Amiri 31.08.2016 Sınav Konuları
Spor Dairesi II.D. Müdür Muavini 07.09.2016 Sınav Konuları
Sivil Havacılık Dairesi III.D. Meydan İtfaiye Memuru 22.11.2016 Sınav Konuları
Sivil Havacılık Dairesi I.D.Teknik İşler Ekip Sorumlusu (Elektrik-Elektronik) 22.11.2016 Sınav Konuları
Sivil Havacılık Dairesi I.D. Meydan Haberleşme Ekip Sorumlusu 22.11.2016 Sınav Konuları

 Yayın: 30.06.2016

Yeterlik Sınav Sonuçlarındaki Gecikme İle İlgili Açıklama

KHK Web Haber:
Bu gün Alt ve Üst olmak üzere iki düzeyde gerçekleştirilen ve toplamda 1085 adayın katıldığı yeterlik sınavları saat 17:15 itibarıyla sona ermiştir. Tüm sınavların yapıldığı bilgisayar yazılımı bir süre önce yenilenmiştir. Daha önce söz konusu yazılımla yeterlik sınavlarına nazaran küçük çaplı yarışma sınavları gerçekleştirilmiş ve sistemde herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır.
Yeni yazılımla bugün ilk kez yapılan Yeterlik Sınavının cevap kağıtları, kameralarla kontrol edilen güvenli bölgede optik okuyuculardan geçirilmiş ancak cevapların puan bazında değerlendirilmesi aşamasında yazılımda teknik bir hata oluşmuştur. Söz konusu yazılımı hazırlayan firmanın teknik elemanları aksaklığı yoğun uğraşlar sonucunda yine güvenli bölgede kamera kayıtları altında gidermişlerdir. Bu nedenden dolayı, sınav sonuçalrının yayınlanmasında kısa bir gecikme yaşanmıştır. 
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

 Yayın: 28.06.2016

DUYURU

KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve4/2015 numaralı genelge ile ilan edilen III. Derece Baş Fizyoterapist yazılı yarışma sınavı 26 Eylül, 2016 Pazartesi günü yapılacaktır. Aday numarası, sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler kişilere kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

 Yayın: 16.03.2016

ÖĞRETMENLİK SINAV BELGELERİ HAKKINDA

DUYURU

KHK Web Haber:

2015 yılında öğretmenlik sınavına girip 600 ve üzeri puan alıp atanmaya hak kazanmayan öğretmen adaylarının ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇ BELGELERİ’ ni Kamu hizmeti Komisyonu zemin katında yer alan Danışma bölümünden kimliklerini ispatlayacak bir belge göstererek alabilirler.


 Yayın: 24.12.2015

ÇALIŞMA MÜFETTİŞİ MÜNHALİ ASKIYA ALINDI

KHK Web Haber:

İçişleri ve Çalışma Bakanlığına bağlı Çalışma Dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı’nda münhal bulunan ve 50/2015 numaralı genelge ile ilan edilen III. Derece II. Sınıf Çalışma Müfettişi mevkiinin hizmet şemasının “Aranan Nitelikler” kısmında anlam karmaşası yer almakta olduğu tesbit edilmiş ve ilgili Daire’nin Resmi Gazete’de yayımlanan teşkilat yasasının da aynı şekilde olduğu görülmektedir.

ÆAçıklamanın Devamı İçin TIKLAYIN

 Yayın: 17.12.2015

Basın ve Dış İlişkiler Memuru Münhaline

Başvuracak Adaylara Duyuru

KHK Web Haber:

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü kadrosunda münhal bulunan ve8 Aralık, 2015 tarih ve 48/2015 numaralı genelge ile ilan edilen II. Derece Basın ve Dış İlişkiler Memuru mevkiinin sınav konularının içinde İngilizce de yer almaktadır. Konu münhal kadronun hizmet şemasının aranan nitelikler kısmının (2) maddesi “Çok iyi derecede yabancı dil bilmek koşuldur.”  şeklindedir. İngilizce dışında çok iyi derecede yabancı başka bir dil bilen adayların başvuru yapmaları halinde ilgili kadronun sınav konuları yeniden düzenlenecektir.


 Yayın: 28.08.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında genelge yayınladı. Genelge ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

ÆGenelge


 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı