YAZILI SINAV SONUÇLARI

Maliye, İstatistik ve Ayniyat Memuru
IV. Derece Radyografer (Kesin)
IV. Derece Radyografer III. Derece Mukayyitlik Amiri (Kesin) III. Derece Mukayyitlik Amiri (Geçici) Orta Düzey Yeterlik Sınavı (Kesin)
Alt Düzey Yeterlik Sınavı (Kesin)
Üst Düzey Yeterlik Sınavı (Kesin)
Arşiv
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Gümrük ve Rüsumat Dairesi Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Tapu ve Kadastro Dairesi
İlköğretim Dairesi
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Genel Ortaöğretim Dairesi Öğretmenlik Mahkemeler
Merkezi Cezaevi


Arşiv
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) DUYURULARI

I. Derece Kıdemli Sekreter
IV. Derece Radyografer
Ziyaretçi Hemşire
Hemşire
Ebe
Arşiv
YÜKSELME (İÇE AÇIK) MÜNHAL İLANLARI

Mülki Yön. ve Bölüm. (Kaymakamlıklar)
MahkemelerPersonel DairesiYataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Tanıtma Dairesi
Sivil Havacılık DairesiEski Eserler ve Müzeler Dairesi
Tarım Dairesi
Çalışma Dairesi
Planlama ve İnşaat Dairesi
Merkezi Cezaevi
Hayvancılık Dairesi
İçişleri Bakanlığı
Hayvancılık Dairesi
Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği
GOÖD ve MTÖD
Gümrük ve Rüsumat Dairesi
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dışişleri Dairesi
Devlet Üretme Çiftlikleri
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Arşiv
 Yayın: 23.05.2015

           MALİYE İSTATİSTİK VE AYNİYAT MEMURU

                                  SINAVI YAPILDI

KHK Web Haber:

Mahkemeler kadrosunda münhal bulunan ilk atama mevkii  III. Derece Maliye, İstatistik ve Ayniyat Memuru yazılı sınavı, 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü (bugün) gerçekleştirilmiştir.

ÆSınav Sonuçları ÆBasın Açıklaması

Yayın: 14.05.2015
GELİR VE VERGİ MEMURU MÜLAKATI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Gelir ve Vergi Dairesi kadrosunda münhal bulunan II. Derece Gelir ve Vergi Memuru mevki ile ilgili sözlü yarışma sınavının (mülakat) 15 Mayıs, 2015 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu münhale başvuru yapan bazı kamu görevlileri, yasada öngörülen derece yükselmesinin koşullarına haiz olmadıkları gerekçesiyle söz konusu mülakata çağrılmamışlardır. Daha sonra bazı sendika temsilcilerinin; konu ile ilgili ortaya koymuş oldukları ve hukuki gerekçelere dayanan farklı görüşleri doğrultusunda Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) hukuki görüş istenecektir.

Bu nedenle 15 Mayıs, 2015 tarihinde yapılacağı duyurulan söz konusu mülakat, Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) hukuki görüş alınıncaya kadar ertelenmiştir.  Sınava katılacak tüm adaylara duyurulur.


Yayın: 14.05.2015
HEMŞİRE KADROLARININ MÜLAKAT TARİHLERİ DEĞİŞTİ
KHK Web Haber:

13 Mayıs, 2015 tarihli duyurumuzla, yeni binaya taşınma işlemleri nedeniyle 18 Mayıs, 2015 tarihinde Kamu Hizmeti Komisyonu’nun hizmet veremeyeceği kamuoyuna açıklanmıştı.

Bu nedenle Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadronunda münhal bulunan hemşire kadrolarının 18 Mayıs ve 25 Mayıs’ta yapılacak mülakat tarihleri değişmiştir.

18 Mayıs, 2015 tarihinde yapılacak olan II. Derece Hemşire kadrosu için 28 adayın mülakatı 25 Mayıs, 2015 ve 25 Mayıs, 2015 tarihinde yapılacak olan III. Derece Hemşire kadrosu için 27 adayın mülakatı ise 26 Mayıs, 2015 olarak değiştirilmiştir. Değişiklikle ilgili yeni listeler aşağıdaki linkte gösterilmekte olup daha önce yayınlanan diğer mülakat tarihlerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 20 Mayıs, 2015 tarihinden itibaren tüm hizmetlerimiz yeni binada verilmeye başlayacaktır.

ÆMülakat Tarihi Değişen Listeler

 Yayın: 13.05.2015
KAMUOYUNA DUYURU
KHK Web Haber:

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yer aldığı binanın (Şht. Agah Top Sokak Ortaköy-Lefkoşa) 4 ve 5’inci katları, Kamu Hizmeti Komisyonu’na tahsis edilmiş ve yeni binaya taşınma işlemleri başlamıştır.

16,17 ve 18 Mayıs 2015 tarihlerinde yeni binaya taşınma işlemleri olacağından Kamu Hizmeti Komisyonu 18 Mayıs, 2015 Pazartesi günü hizmet veremeyecektir. 20 Mayıs, 2015 tarihinden itibaren yeni binamızda hizmet verilmeye başlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yayın: 13.05.2015

DUYURU

KHK Web Haber:

5 Mayıs, 2015 tarihinde Dışişleri Dairesi,  Tanıtma Dairesi ve Enformasyon Dairesi kadrolarında münhal bulunan  bazı mevkilerle ilgili sınavlar, merkez örgütte görev yapan personele normal mülakat, yurtdışı uygulama birimlerinde görevli personele de telekonferans yöntemiyle mülakat yapılarak tamamlanmış ancak sınav sonuçları açıklanmamıştır. Bunun nedeni; yabancı dil konusunda yapılan uygulama ile ilgili KTAMS Temsilcisinin farklı bir yorum yapması üzerine, Komisyonun hukuki gerekçelere dayanan bu yorum hakkında Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) konu ile ilgili görüş isteyecek olmasıdır. Hukuk Dairesi (Başsavcılık) tarafından gönderilecek görüşün ardından sınav sonuçları web sitemizden duyurulacaktır. Sınava katılan tüm adayların bilgisine saygıyla sunulur.


 Yayın: 08.05.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Web sayfamızda 15 Mayıs, 2015 tarihinde İlköğretim Dairesi kadrosunda münhal bulunan I. Derece Eğitim Öğretim Uzmanı ile 16 Mayıs, 2015 tarihinde Bütçe Dairesi kadrosunda münhal bulunan III. Derece II. Sınıf Bütçe Memuru mevkilerinin yazılı yarışma sınavlarının yapılacağı açıklanmıştır. Ancak yeni binamızda kamera ve alarm sistemlerinin henüz devreye girmemesi nedeniyle kurumumuzun taşınma çalışmaları gecikmeye uğramıştır. Bu nedenle sınavlar aşağıda belirtilen tarihlere ertelenmiştir. Mahkemeler kadrosunda münhal bulunan III. Derece II. Sınıf Maliye, İstatistik ve Ayniyat Memuru yazılı yarışma sınavı ise daha önce yayınlandığı gibi 23 Mayıs, 2015 tarihinde yapılacaktır.

                                          

Kadro Adı

Dairesi

Sınav Tarihi

I. Derece Eğitim Öğretim Uzmanı

İlköğretim Dairesi

19 Haziran, 2015 Cuma

III. Derece II Sınıf Bütçe Memuru

Bütçe Dairesi

4 Temmuz, 2015 Cumartesi


 Yayın: 06.05.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Planlama ve İnşaat Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 42/2013 numaralı genelge ile ilan edilen III. Derece Şube Amiri mevkiinin münhal adedi 1 olarak duyuruluştu. Ancak daha sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan gelen ek 1 adet yetki doğrultusunda münhal sayısı 2 olmuştur.

Bütçe Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 5/2013 numaralı genelge ile ilan edilen II. Derece I. Sınıf Bütçe Memuru mevkiinin münhal adedi 2 olarak duyuruluştu. Ancak daha sonra Maliye Bakanlığı’ndan gelen ek 1 adet yetki doğrultusunda münhal sayısı 3 olmuştur.


 Yayın: 02.05.2015
RADYOGRAFER SINAVI YAPILDI
KHK Web Haber:

KKTC Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nin acil ihtiyaç duymuş olduğu IV. Derece Radyografer yazılı sınavı, 2 Mayıs 2015 Cumartesi günü (bugün) gerçekleştirilmiştir. Münhal sayısı 3 olan IV. Derece Radyografer sınavına 15 müracaatçı katılmıştır.

ÆSınav Sonuçları ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 30.04.2015

           Kamu Hizmeti Komisyonu’nca Münhal İlan Edilen Kadroların

                                     Sınavları Yapılıyor

KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu’nca münhal ilan edilen kadroların sınavlarına seçim yasakları nedeniyle uzun bir süre ara verilmişti. Seçim yasaklarının sona ermesinden itibaren münhal yükselme yeri (terfi) kadrolarının sözlü yarışma sınavları (mülakat) yapılmaya başlanmış olup aralıksız devam edecektir...

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 30.04.2015
EĞİTİM - ÖĞRETİM UZMANI SINAVI 15 MAYIS’TA YAPILIYOR
KHK Web Haber:
İlköğretim Dairesi kadrosunda münhal bulunan 3 adet I. Derece Eğitim - Öğretim Uzmanı mevki ile ilgili yazılı yarışma sınavının 15 Mayıs, 2015 Cuma günü yapılmasına karar verilmiş olup, sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.
ÆSınav Yöntemi ve Sınav Konularıı

 Yayın: 30.04.2015
BÜTÇE MEMURU SINAVI 16 MAYIS’TA YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Bütçe Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve19/2014 Numaralı Genelge ile ilan edilen 7 adet III. Derece II. Sınıf Bütçe Memuru mevki ile ilgili yazılı yarışma sınavının 16 Mayıs, 2015 Cumartesi günü yapılmasına karar verilmiş olup, sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır. Ayrıca yukardaki linkte belirtilen genelgedeki sınav konularının 7. maddesinde yer alan 2014 Mali Yılı Bütçe Yasası, 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası olarak, 8. maddesinde yer alan 2014 Mali Yılı Bütçe Hazırlama Genelgesi ise 2015 Mali Yılı Bütçe Hazırlama Genelgesi olarak değiştirilmiştir.

 Yayın: 30.04.2015
MALİYE, İSTATİSTİK VE AYNİYAT MEMURU SINAVI 
23 MAYIS’TA YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Mahkemeler kadrosunda münhal bulunan ve25/2014 Numaralı Genelge ile ilan edilen 2 adet III. Derece Maliye, İstatistik ve Ayniyat Memuru mevki ile ilgili yazılı yarışma sınavının 23 Mayıs, 2015 Cumartesi günü yapılmasına karar verilmiş olup, sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

 Yayın: 02.03.2015
KAMUOYUNA DUYURU
KHK Web Haber:

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Kültür, Turizm ve Spor Bakanlığı’nın yer aldığı binanın 4 ve 5’inci katları, Kamu Hizmeti Komisyonu’na tahsis edilmiş ve yeni binaya taşınma işlemleri başlamıştır.

Söz konusu taşınma süreci içerisinde Kurumumuzun hizmetleri eski binasında aksamadan devam ettirilecektir.

Taşınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yeni binamızda ne zaman hizmet verilmeye başlanacağı ikinci bir duyuru ile tüm kamuoyun bilgisine getirilecektir.


 Yayın: 03.02.2015
MAYIS AYI MÜLAKAT TAKVİMİ
KHK Web Haber:

Bakanlıklara bağlı dairelerde münhal bulunan bazı kadroların mülakatlarının Mayıs ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır. Mülakatı yapılacak kadrolara ve mülakat tarihlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

ÆMülakat Takvimi

Yayın: 16.01.2015
HEMŞİRE, EBE VE ZİYARETÇİ HEMŞİRE
SÖZLÜ SINAVLARI YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı I. II. III. Derece Hemşire ile I. II. III. Derece Ebe ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı I. II. III. Derece Ziyaretçi Hemşire sözlü sınavlarının 29, 30 Nisan, 2015 ile 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28 Mayıs, 2015 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiş olup konuyla ilgili detaylar web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.
     

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
İnönü Meydanı - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı