ÖĞRETMENLİK SINAV DUYURULARI

GOÖD ve MTÖD
İlköğretim Dairesi
YAZILI SINAV SONUÇLARI

II. Derece I. Sınıf İdare Memuru (Kesin)II. Derece I. Sınıf İdare Memuru Şube Amiri (Planlama ve İ. D.) (Kesin)
Arşiv
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Personel Dairesi Sivil Havacılık Dairesi Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Arşiv
YÜKSELME (İÇE AÇIK) MÜNHAL İLANLARI

Yatakllı Tedavi Kurumları Dairesi Gelir ve Vergi Dairesi
Sivil Havacılık DairesiEski Eserler ve Müzeler DairesiTarım Dairesi
Planlama ve İnşaat Dairesi
Merkezi Cezaevi
Hayvancılık Dairesi
Hayvancılık Dairesi
Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği
Gümrük ve Rüsumat Dairesi
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dışişleri Dairesi
Devlet Üretme Çiftlikleri
Arşiv
 Yayın: 02.09.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve6/2015 numaralı genelge ile ilan edilen başhekim ve klinik şefi mevkileri arasından aşağıda belirtilenlerin yazılı yarışma sınavları 17 Eylül, 2015 Perşembe günü yapılacaktır. Sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

·         I. Derece Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi

·         I. Derece Hastane Başhekimi

·         I. Derece Nöroloji Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Anestezi, Reanimasyon ve Yoğun Bakım Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Dahiliye Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Cerrahi Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Piskiyatri Servisi Klinik Şefi


 Yayın: 28.08.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında genelge yayınladı. Genelge ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

ÆGenelge

 Yayın: 07.08.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

42/2013 nolu genelge ile ilan edilen Planlama ve İnşaat Dairesi, III. Derece Şube Amiri mevkiinin münhal sayısının, 04.08.2015 tarihinde web sitemizde 3 olduğu duyurulmuştu. Maliye Bakanlığından gelen 1 ek yetki doğrultusunda 3 olan münhal sayısı 4’e çıkarılmıştır.


 Yayın: 06.08.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

5/2015 numaralı genelge ile ilan edilen Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, II. Derece Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı mevkiinin münhal sayısı 2 olarak duyurulmuştu. Ancak, Maliye Bakanlığından gelen 1 ek yetki doğrultusunda 2 olan münhal sayısı 3’e çıkarılmıştır.


 Yayın: 05.08.2015
ŞUBE AMİRİ
YAZILI SINAVI YAPILDI 
KHK Web Haber:

42/2013 sayılı genelgemiz ile duyurulan Planlama ve İnşaat Dairesi münhal terfi kadrolarından III. Derece Şube Amiri mevkiinin doldurulmasına yönelik sınav bugün yapıldı. Adı edilen mevkinin 75 dakika süren sınavı Kamu Hizmeti Komisyonunun kendi binasında gerçekleştirildi.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 05.08.2015

BAZI YÜKSELME YERİ KADROLARININ

SON BAŞVURU TARİHLERİ BELİRLENDİ

KHK Web Haber:

Aşağıdaki linkte verilen genelgelerle münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için en son başvuru tarihlerinin, web sayfamızla duyurulacağı konu genelgelerimizde belirtilmişti. Söz konusu münhallerin en son müracaat tarihleri 7 Ağustos, 2015 olarak belirlenmiştir. İlgililere önemle duyurulur.

ÆSon Başvuru Tarihleri Belirlenen Yükselme Yeri Kadroları

 Yayın: 04.08.2015
SİVİL HAVACILIK DAİRESİ
YAZILI SINAVLARI YAPILDI 
KHK Web Haber:

21 Mart, 2014 tarih ve 11/2014 sayılı genelgemiz ile duyurulan Sivil Havacılık Dairesinde münhal terfi kadrolarından III. Derece Meydan Haberleşme Şube Amiri ve I. Derece Hava Trafik Kontrol Ekip Sorumlusu mevkilerinin doldurulmasına yönelik sınavlar bugün yapıldı. Her iki mevkinin de 75 dakika süren sınavları Kamu Hizmeti Komisyonunun kendi binasında gerçekleştirildi.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 04.08.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

42/2013 nolu genelge ile ilan edilen Planlama ve İnşaat Dairesi, III. Derece Şube Amiri mevkiinin münhal sayısının, 06.05.2015 tarihinde web sitemizde 2 olduğu duyurulmuştu. Maliye Bakanlığından gelen 1 ek yetki doğrultusunda 2 olan münhal sayısı 3’e çıkarılmıştır.


 Yayın: 02.08.2015
Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı Yapıldı 
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yılda bir kez yaptığı Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı bugün gerçekleştirilmiştir. Saat 16.00’da başlayıp, 120 dakika süren sınava katılım %85.4, başarı oranı ise %35.7 olmuştur.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 26.07.2015

     YETERLİK SINAVLARI İLE İLGİLİ

      BASIN AÇIKLAMASI

 
KHK Web Haber:

25 Temmuz, 2015 (dün) yapılan Üst ve Alt Düzey Yeterlik sınavlarının ardından 26 Temmuz, 2015 (bugün) de Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi yapılarak yeterlik sınavları tamamlandı.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 25.07.2015

YETERLİK SINAVLARI İLE İLGİLİ

BASIN AÇIKLAMASI

KHK Web Haber:

Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün 5.(1).(A) maddesi gereğince yılda iki kez yapılması öngörülen Yeterlik Sınavları, 25 Temmuz, 2015 tarihinde Üst Düzey ve Alt Düzey olmak üzere 2 düzeyde yapılmıştır. Ellişer sorudan oluşan sınavlar saat 16:00’da başlayıp 75 dakika sürmüştür.

ÆBasın Açıklaması

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı