YAZILI SINAV ÇAĞRILARI

Gelir ve Vergi Memuru

YETERLİK VE YABANCI DİL SINAV DUYURULARI

Yeterlik Sınavları
Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı
YAZILI SINAV SONUÇLARI

Gelir ve Vergi Memuru (Geçici Liste) Bütçe Memuru (Geçici Liste)
Klinik Şefleri (YTKD) (Kesin)
Eğitim - Öğretim Uzmanı (Kesin) Klinik Şefleri (YTKD) Eğitim - Öğretim Uzmanı


Arşiv
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Çalışma Dairesi
Gıda, Tarım Ve Enerji Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi Çevre Koruma Dairesi Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
 
Arşiv
YÜKSELME (İÇE AÇIK) MÜNHAL İLANLARI

Yüksek Mahkeme
Mülki Yön. ve Bölüm. (Kaymakamlıklar)
MahkemelerPersonel DairesiYataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Tanıtma Dairesi
Sivil Havacılık DairesiEski Eserler ve Müzeler Dairesi
Tarım Dairesi
Çalışma Dairesi
Planlama ve İnşaat Dairesi
Merkezi Cezaevi
Hayvancılık Dairesi
İçişleri Bakanlığı
Hayvancılık Dairesi
Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği
GOÖD ve MTÖD
Gümrük ve Rüsumat Dairesi
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dışişleri Dairesi
Devlet Üretme Çiftlikleri
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Arşiv
 Yayın: 05.07.2015

GELİR VE VERGİ MEMURU

SINAVI YAPILDI

KHK Web Haber:

Gelir ve Vergi  Dairesi kadrosunda münhal bulunan ilk atama mevkii III. Derece II. Sınıf Gelir ve Vergi Memuru yazılı sınavı, 5 Temmuz 2015 Pazar günü (bugün) gerçekleştirilmiştir.

ÆSınav Sonuçları ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 04.07.2015

BÜTÇE MEMURU

SINAVI YAPILDI

KHK Web Haber:

Bütçe Dairesi kadrosunda münhal bulunan ilk atama mevkii III. Derece II. Sınıf Bütçe Memuru yazılı sınavı, 4 Temmuz 2015 Cumartesi günü gerçekleştirilmiştir.

ÆSınav Sonuçları ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 30.06.2015
      ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

4 Temmuz, 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan III. Derece II. Sınıf Bütçe Memuru ve 5 Temmuz, 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan III. Derece II. Sınıf Gelir ve Vergi Memuru sınavlarına girmeye hak kazanan bazı adayların; başvuru sırasında vermiş oldukları irtibat numaralarına hiçbir şekilde ulaşılamamıştır. Bu nedenle, söz konusu adayların sınav bilgileri aşağıdaki linklerde kimlik kartı numaraları ile yayınlanmıştır. İlgili kişilere önemle duyurulur.

ÆBütçe Memuru ÆGelir ve Vergi Memuru

 Yayın: 24.06.2015
III. DERECE II. SINIF BÜTÇE MEMURU
SINAV KONULARI VE SINAV YERLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
KHK Web Haber:

Bütçe Dairesi  kadrosunda münhal bulunan  III. Derece II. Sınıf Bütçe Memuru  mevki ile ilgili olarak yazılı yarışma sınavının  4 Temmuz, 2015 tarihinde yapılacağı web sayfamızdan adaylara daha önce duyurulmuştu.

Ayrıca 19/2014 numaralı genelgedeki sınav konularının 7. maddesinde yer alan 2014 Mali Yılı Bütçe Yasasının, 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası olarak, 8. maddesinde yer alan 2014 Mali Yılı Bütçe Hazırlama Genelgesinin ise 2015 Mali Yılı Bütçe Hazırlama Genelgesi olarak değiştirildiği 30 Nisan, 2015 tarihinde web sayfamızdan duyurulmuştu.

Adaylardan gelen sınav konularındaki mevzuatın güncel haline nereden ulaşılabileceği talebi doğrultusunda, Bütçe Dairesi ile istişare yapılmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yerlere ve sınav konularındaki mevzuatın, Bütçe Dairesinin resmi web sitesinde yer alan güncel haline, aşağıdaki linkten ulaşabilir.

ÆSınav Konuları ÆSınav Yerleri

 Yayın: 24.06.2015
III. DERECE II. SINIF GELİR VE VERGİ MEMURU
SINAV KONULARI VE SINAV YERLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
KHK Web Haber:

Gelir ve Vergi Dairesi  kadrosunda münhal bulunan  III. Derece II. Sınıf Gelir ve Vergi Memuru mevki ile ilgili olarak yazılı yarışma sınavının  5 Temmuz, 2015 tarihinde yapılacağı web sayfamızdan adaylara daha önce duyurulmuştu.

Adaylardan gelen sınav konularındaki mevzuatın güncel haline nereden ulaşılabileceği talebi doğrultusunda, Gelir ve Vergi Dairesi ile istişare yapılmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yerlere ve sınav konularındaki mevzuatın, Gelir ve Vergi Dairesinin resmi web sitesinde yer alan güncel haline, aşağıdaki linkten ulaşabilir.

ÆSınav Konuları ÆSınav Yerleri

 Yayın: 20.06.2015

      BASIN AÇIKLAMASI

KHK Web Haber:

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan;

·         I. Derece Üroloji Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Deri ve Zührevi Hastalıklar Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Hematoloji Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Göğüs Hastalıkları Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Servisi Klinik Şefi

mevkilerinin yazılı yarışma sınavları 20 Haziran, 2015 Cumartesi (Bugün) günü Kamu Hizmeti Komisyonu Binasında yapılmıştır.
ÆSınav Sonuçları ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 16.06.2015

      BASIN AÇIKLAMASI

KHK Web Haber:

KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi   I., II., III. Derece Hemşire ve Ebe kadroları ile  Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine  bağlı  I., II., III. Derece Ziyaretçi Hemşire mevkileriyle ilgili 29 Nisan 2015 tarihinde başlayan toplamda 373 adayın katıldığı mülakatlar 15 Haziran, 2015  itibarı ile tamamlanmış olup tüm sonuçlar khk.kamunet.net adresli web sayfamızda yayınlanmıştır.

Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygılarımızla sunarız.

KHK Başkanlığı.


 Yayın: 08.06.2015

BASIN AÇIKLAMASI

KHK Web Haber:

KKTC Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Dışişleri Dairesi, Enformasyon Dairesi ve Tanıtma Dairesi’nde münhal bulunan mevkilerle ilgili 5 Mayıs 2015 tarihinde yapılan sözlü mülakatlarda yabancı dil konusundaki itirazlar neticesinde Kamu Hizmeti Komisyonu Hukuk Dairesi ( Başsavcılık)’tan bu yönde hukuki görüş talep etmiş ve aldığı görüş doğrultusunda konuya çözüm getirmiştir. Bu çözüm neticesinde Dışişleri, Enformasyon ve Tanıtma Dairelerinde münhal bulunan sözkonusu mevkilerin sözlü mülakat sonuçları başarı listesi Kamu Hizmeti Komisyonu’nun resmi web sitesi khk.kamunet.net adresinde yayınlanmıştır.

Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygılarımızla sunarız.

KHK Başkanlığı.


 Yayın: 05.06.2015

 DUYURU

KHK Web Haber:

Gelir ve Vergi Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve12/2014 Numaralı Genelge ile ilan edilen 16 adet III. Derece II. Sınıf Gelir ve Vergi Memuru mevkii ile ilgili yazılı yarışma sınavının 5 Temmuz, 2015 Pazar günü yapılmasına karar verilmiş olup, sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.


 Yayın: 04.06.2015

 BASIN AÇIKLMASI

KHK Web Haber:

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan 3 adet IV. Derece Radyografer mevkii ile ilgili olarak 26 Mayıs, 2015 tarihinde düzenlenen mülakat sonucunda başarılı olan 3 aday 29 Mayıs, 2015 tarihinde atanmıştır. Bilahare münhal bulunan 5 adet IV. Derece Radyografer mevkii için yazılı sınavda başarılı olanlar mülakata alınmış ve 5 adayın mülakat sonrasında başarılı olması ile anılan kadroya toplam 8 adayın ataması yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

KHK Başkanlığı.


 Yayın: 03.06.2015

 DUYURU

KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 6/2015 numaralı genelge ile ilan edilen klinik şefi mevkileri arasından aşağıda belirtilenlerin yazılı yarışma sınavları 20 Haziran, 2015 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

·         I. Derece Üroloji Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Deri ve Zührevi Hastalıklar Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Hematoloji Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Göğüs Hastalıkları Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Servisi Klinik Şefi


 Yayın: 01.06.2015

KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU

KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından münhal ilan edilen III.D.II.S. Gelir ve Vergi Memuru, III.D.II.S.Bütçe Memuru ve III.D.II.S.Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Memuru kadrolarına yapılan müracaatların değerlendirilmesi ve sınava katılacak adayların belirlenmesi amacıyla söz konusu kadroların hizmet şemaları ile başvuru sahiplerinin öğrenim durumlarını gösteren belgeler yeniden incelenerek değerlendirilmiştir.
Yukarıda belirtilen kadroların aranan niteliklerinde fakülte isimleri sayıldıktan sonra “… konularında bir fakülte, akademi veya dengi bir yüksek okulu bitirmiş olmak …” ifadesi de eklendiği cihetle yasa koyucu tarafından bu açıdan geniş ifadelendirildiği ve söz konusu fakülteler altında yer alan bölümlerin ortak dersler gördükleri de tespit edilerek, sınava katılacak adaylar yeniden belirlenmiştir.
Sınava katılacak adaylara bu bilgi gerek yazı ile gerekse sms yoluyla bildirilecektir.

 Yayın: 23.05.2015

           MALİYE İSTATİSTİK VE AYNİYAT MEMURU

                                  SINAVI YAPILDI

KHK Web Haber:

Mahkemeler kadrosunda münhal bulunan ilk atama mevkii  III. Derece Maliye, İstatistik ve Ayniyat Memuru yazılı sınavı, 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü (bugün) gerçekleştirilmiştir.

ÆSınav Sonuçları ÆBasın Açıklaması

Yayın: 14.05.2015
GELİR VE VERGİ MEMURU MÜLAKATI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Gelir ve Vergi Dairesi kadrosunda münhal bulunan II. Derece Gelir ve Vergi Memuru mevki ile ilgili sözlü yarışma sınavının (mülakat) 15 Mayıs, 2015 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu münhale başvuru yapan bazı kamu görevlileri, yasada öngörülen derece yükselmesinin koşullarına haiz olmadıkları gerekçesiyle söz konusu mülakata çağrılmamışlardır. Daha sonra bazı sendika temsilcilerinin; konu ile ilgili ortaya koymuş oldukları ve hukuki gerekçelere dayanan farklı görüşleri doğrultusunda Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) hukuki görüş istenecektir.

Bu nedenle 15 Mayıs, 2015 tarihinde yapılacağı duyurulan söz konusu mülakat, Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) hukuki görüş alınıncaya kadar ertelenmiştir.  Sınava katılacak tüm adaylara duyurulur.


Yayın: 14.05.2015
HEMŞİRE KADROLARININ MÜLAKAT TARİHLERİ DEĞİŞTİ
KHK Web Haber:

13 Mayıs, 2015 tarihli duyurumuzla, yeni binaya taşınma işlemleri nedeniyle 18 Mayıs, 2015 tarihinde Kamu Hizmeti Komisyonu’nun hizmet veremeyeceği kamuoyuna açıklanmıştı.

Bu nedenle Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadronunda münhal bulunan hemşire kadrolarının 18 Mayıs ve 25 Mayıs’ta yapılacak mülakat tarihleri değişmiştir.

18 Mayıs, 2015 tarihinde yapılacak olan II. Derece Hemşire kadrosu için 28 adayın mülakatı 25 Mayıs, 2015 ve 25 Mayıs, 2015 tarihinde yapılacak olan III. Derece Hemşire kadrosu için 27 adayın mülakatı ise 26 Mayıs, 2015 olarak değiştirilmiştir. Değişiklikle ilgili yeni listeler aşağıdaki linkte gösterilmekte olup daha önce yayınlanan diğer mülakat tarihlerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 20 Mayıs, 2015 tarihinden itibaren tüm hizmetlerimiz yeni binada verilmeye başlayacaktır.

ÆMülakat Tarihi Değişen Listeler

 Yayın: 13.05.2015

DUYURU

KHK Web Haber:

5 Mayıs, 2015 tarihinde Dışişleri Dairesi,  Tanıtma Dairesi ve Enformasyon Dairesi kadrolarında münhal bulunan  bazı mevkilerle ilgili sınavlar, merkez örgütte görev yapan personele normal mülakat, yurtdışı uygulama birimlerinde görevli personele de telekonferans yöntemiyle mülakat yapılarak tamamlanmış ancak sınav sonuçları açıklanmamıştır. Bunun nedeni; yabancı dil konusunda yapılan uygulama ile ilgili KTAMS Temsilcisinin farklı bir yorum yapması üzerine, Komisyonun hukuki gerekçelere dayanan bu yorum hakkında Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) konu ile ilgili görüş isteyecek olmasıdır. Hukuk Dairesi (Başsavcılık) tarafından gönderilecek görüşün ardından sınav sonuçları web sitemizden duyurulacaktır. Sınava katılan tüm adayların bilgisine saygıyla sunulur.


 Yayın: 08.05.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Web sayfamızda 15 Mayıs, 2015 tarihinde İlköğretim Dairesi kadrosunda münhal bulunan I. Derece Eğitim Öğretim Uzmanı ile 16 Mayıs, 2015 tarihinde Bütçe Dairesi kadrosunda münhal bulunan III. Derece II. Sınıf Bütçe Memuru mevkilerinin yazılı yarışma sınavlarının yapılacağı açıklanmıştır. Ancak yeni binamızda kamera ve alarm sistemlerinin henüz devreye girmemesi nedeniyle kurumumuzun taşınma çalışmaları gecikmeye uğramıştır. Bu nedenle sınavlar aşağıda belirtilen tarihlere ertelenmiştir. Mahkemeler kadrosunda münhal bulunan III. Derece II. Sınıf Maliye, İstatistik ve Ayniyat Memuru yazılı yarışma sınavı ise daha önce yayınlandığı gibi 23 Mayıs, 2015 tarihinde yapılacaktır.

                                                                                                                                                                                                             

Kadro Adı

Dairesi

Sınav Tarihi

I. Derece Eğitim Öğretim Uzmanı

Sınav Yöntemi ve Sınav Konularıı

İlköğretim Dairesi

19 Haziran, 2015 Cuma

III. Derece II Sınıf Bütçe Memuru

Bütçe Dairesi

4 Temmuz, 2015 Cumartesi


 Yayın: 06.05.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Planlama ve İnşaat Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 42/2013 numaralı genelge ile ilan edilen III. Derece Şube Amiri mevkiinin münhal adedi 1 olarak duyuruluştu. Ancak daha sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan gelen ek 1 adet yetki doğrultusunda münhal sayısı 2 olmuştur.

Bütçe Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 5/2013 numaralı genelge ile ilan edilen II. Derece I. Sınıf Bütçe Memuru mevkiinin münhal adedi 2 olarak duyuruluştu. Ancak daha sonra Maliye Bakanlığı’ndan gelen ek 1 adet yetki doğrultusunda münhal sayısı 3 olmuştur.

     

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı