SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Mahkemeler
Gelir ve Vergi Dairesi
Arşiv
YAZILI SINAV SONUÇLARI

Okul Müdür Muavini İlkokul Müdür Muavini
Okul Müdürü İlkokul Müdürü
Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı (Kesin)
III. Derece Savcılık Memuru (Kesin) IV. Derece Stenograf (Hukuk D.)(Kesin)
Kıdemli İlçe Müfettişi (Kesin)
Tercüman/Mütercim (İngilizce) (Kesin)

Kıdemli Çalışma Memuru (Kesin)
Müdür Muavini (İdari) (Kesin)
Müfettiş (Müdür Muavini) (Kesin)
Müfettiş Yardımcısı (Kesin)
Şube Amiri (Gümrük ve Rüs. D.)(Kesin)
III. D. II. S. Çalışma Müfettişi (Kesin)
Genel Sekreter (Kesin)
Şube Amiri (Posta Dairesi) (Kesin)Posta Memuru (Kesin)
 
Arşiv
Yayın: 01.03.2019
MİLLİ EĞİTİM ve KÜLTÜR BAKANLIĞI KADROLARINDAKİ MÜDÜR
ve MÜDÜR MUAVİNİ MÜNHALLERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

·                Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda bulunan ve 4/2019 sayılı Genelge ile ilan edilen Okul Müdürü münhali ile ilgili yazılı yükselme sınavı 19 Mart, 2019 tarihinde, Okul Müdür Muavini münhali ile ilgili yazılı yükselme sınavı ise 20 Mart, 2019 tarihinde yapılacaktır.

·                İlköğretim Dairesi kadrosunda bulunan ve 6/2019 sayılı Genelge ile ilan edilen İlkokul Müdürü münhali ile ilgili yazılı yükselme sınavı 19 Mart, 2019 tarihinde, İlkokul Müdür Muavini münhali ile ilgili yazılı yükselme sınavı ise 20 Mart, 2019 tarihinde yapılacaktır.

        Sınav yöntemi, konuları ve süresi aşağıdaki linklerde belirtildiği gibidir.

        Tüm ilgililere önemle duyurulur.
ÆGOÖ – MTÖ Æİlköğretim

Yayın: 25.01.2019
DUYURU
KHK Web Haber:
Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan 6 adet Okul Müdürü ve 21 adet Okul Müdür Muavini ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan 1 adet Okul Müdürü ve 7 adet Okul Müdür Muavini mevkileri için 4/2019 numaralı Genelgemiz ile münhal ilan edilmiştir. Söz konusu Genelge’nin “Okul Müdürü ve Okul Müdür Muavini Münhalleri” başlıklı 1. Kısmında yer alan münhal yerleri “Muhtemel Münhal Yerleri” olarak yeniden düzenlenmiştir.

Yayın: 23.01.2019
CEZAEVİ AMİRİ SINAVI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Merkezi Cezaevi kadrosunda bulunan ve 43/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. Derece Cezaevi Amiri mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 27 Ocak, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ancak, söz konusu kadroya başvuran adayın 5 Aralık, 2016 tarihinde Merkezi Cezaevi Müdürü mevkiine üçlü kararname ile atandığı ve 25 Temmuz, 2018 tarihinde ise yine üçlü kararname ile görevden alındığı cihetle adayın Üst Kademe Yöneticiliği yaptığı süreyi kapsayan ve münhal mevki için gerekli olan 2016 ve 2017 yıllarına ait Performans Değerlendirme Formları doldurulmamış olup yalnızca 2015 yılına ait Performans Değerlendirme Formları Kamu Hizmeti Komisyonuna gönderilmiştir. Adayın yazılı sınava çağrılabilmesi için gerekli olan ve üst kademe yöneticiliği yaptığı için doldurulmayan Performans Değerlendirme Forumlarıyla ilgili hukuki bir sorun hasıl olmuş ve konu ile ilgili 23 Ocak, 2019 tarih ve KHK/0/00/1/69/4/19-410 sayılı yazı ile KKTC Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) görüş talep edilmiştir. Kamu Hizmeti Komisyonu, gelecek olan hukuki görüş doğrultusunda yeniden değerlendirme yapacağından, söz konusu sınav ileriki bir tarihe ertelenmiş olup yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizde duyurulacaktır.

Yayın: 14.01.2019
III. DERECE ÇEVRE MÜHENDİSİ SINAVI
ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Çevre Dairesi kadrosunda bulunan III. Derece Çevre Mühendisi kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavının 20 Ocak, 2019 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

Ancak, sınav konuları arasında yer alan Yasa ile Tüzüklerin güncelliği ve yürürlükte olup olmadıkları hususlarında tereddütler hasıl olduğu cihetle, söz konusu kadronun yazılı yarışma sınavı 27 Temmuz, 2019 Cumartesi gününe ertelenmiştir.

Tüm adaylara önemle duyurulur.

Yayın: 11.01.2019

I. DERECE HASTANE BAŞHEKİMİ MÜNHALİ

İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan I. Derece Hastane Başhekimi mevkii 41/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Sağlık Bakanlığı, 8 Ocak, 2019 tarih ve SAB.0.00-532/02-19-E.150 sayılı yazısıyla, şu anda yürürlükte olan Sınav Tüzüğü’nde değişiklik yapılacağından, söz konusu münhalin iptal edilmesini talep etmiştir.

Bakanlık tarafından yapılan iptal talebi Komisyonca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.

Yayın: 11.01,2019
YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ
VERİLMEYE BAŞLANDI
KHK Web Haber:
22 - 23 Aralık, 2018 tarihinde gerçekleşen Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları'nın sonuçları kesinleşmiş olup Başarı Belgeleri verilmeye başlanmıştır. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan kişilerin Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde kurumumuzdan almaları gerekmektedir.


Yayın: 04.01.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Hukuk Dairesi ilk atama kadroları ve Sanayi Dairesi ilk atama kadrolarına müracaat sürelerinin uzatılmasına ilşkin, aşağıdaki duyurunun yapılması uygun görülmüştür.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 03.01.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
1 Ocak, 2019 tarihinde yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü” gereği, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından düzenlenecek olan bütün sınavlar için sınav Harcı 50 TL olarak belirlenmiştir. 2018 yılı içerisinde ilan edilip, başvurusu devam eden tüm münhal kadrolar için Genelgelerimizde 39 TL olarak belirtilen Sınav Başvuru Ücreti, bahse konu tüzük gereği 1 Ocak, 2019 tarihinden itibaren 50 TL olarak yeniden düzenlenmiştir.

Yayın: 03.01.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonunca gerçekleştirilecek olan yazılı sınav tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Münhal mevkilere başvuran adayların daha önce yayınlanmış olan genelgelerdeki sınav tarihleri yerine, aşağıda belirtilen sınav tarihlerini esas almaları gerekmektedir. Ayrıca aşağıda yer alan sınavlara girmeye hak kazanan adayların sınava gireceği yerler ve sınav saatleri, sınav tarihinden en az iki gün önce web sitemizde yayınlanacaktır.
YAZILI SINAV PROGRAMI
Daire / Bakanlık Kadro Adı Sınav Tarihi Genelge No
Tapu ve Kadastro Dairesi III. D. Tapu Memuru 13.07.2019 50/2018
Tapu ve Kadastro Dairesi III. D. Kadastro Memuru 13.07.2019 50/2018
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. D. Biyokimya Laboratuvarı Şube Amiri 14.07.2019 40/2018
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. D. Eczacı 14.07.2019 42/2018
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. D. Klinik Psikolog 14.07.2019 61/2018
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Eczacı Kalfası 14.07.2019 61/2018
Sosyal Sigortalar Dairesi III. D. Eczacı 14.07.2019 48/2018
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi III. D. Çevre Sağlığı Şube Amiri 16.07.2019 4/2015
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi I. D. Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi  16.07.2019 6/2015
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi II. D. Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi 16.07.2019 6/2015
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi II. D. Pratisyen Hekim 16.07.2019 6/2015
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi II. D. Diş Hekimi 16.07.2019 6/2015
Hayvancılık Dairesi III. D. I. Sınıf Hayvancılık Teknisyeni 18.07.2019 57/2015
Dışişleri Dairesi I. D. 1'inci Sekreter 21.07.2019 60/2018
Dışişleri Dairesi III. D. 3'üncü Sekreter 21.07.2019 59/2018
Meteoroloji Dairesi III. D. Gözlem, İklim ve İstatistik Şube Amiri 23.07.2019 2/2016
Meteoroloji Dairesi III. D. II. S. Teknisyen 23.07.2019 67/2016
Meteoroloji Dairesi I.D.İstidlalci Yardımcısı 23.07.2019 67/2016
Mülki Yönetim ve Bölümleri (Kaymakamlıklar) I. D. İnşaat Mühendisi 25.07.2019 12/2016
Tanıtma Dairesi I. D. Tanıtma Memuru 25.07.2019 20/2016
Çevre Koruma Dairesi III. D. Çevre Mühendisi 27.07.2019 35/2018
36/2018 (Düzeltme)
Kamu Hizmeti Komisyonu Üst Düzey Yeterlik Sınavı 27.07.2019  
Kamu Hizmeti Komisyonu Alt Düzey Yeterlik Sınavı 27.07.2019  
Kamu Hizmeti Komisyonu Orta Düzey Yeterlik Sınavı 28.07.2019  
Kamu Hizmeti Komisyonu Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı 28.07.2019  
Merkezi Cezaevi III. D. Elektrikçi 30.07.2019 36/2016
Hazine ve Muhasebe Dairesi  III. D. Şube Amiri 30.07.2019 68/2018
Tapu ve Kadastro Dairesi II. D. Müdür Muavini 02.08.2019 47/2016
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. D. Yataklı Tedavi Kurumları Hemşirelik Şube Amiri 02.08.2019 50/2016
Sağlık Bakanlığı  III. D. Hemşirelik Şube Amiri 02.08.2019 58/2018
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Psikolog 03.08.2019 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Ekonomi, Planlama ve Eğitim Memuru 03.08.2019 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Şiddeti Önleme ve Ayrımcılıkla Mücadele Memuru 03.08.2019 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Hukuk Uygulama ve İzleme Memuru 03.08.2019 49/2015
Şehir Planlama Dairesi I. D. Baş Mimar 04.08.2019 54/2018
Şehir Planlama Dairesi III. D. II. S. Mimar 04.08.2019 55/2018
Şehir Planlama Dairesi III. D. II. S. Şehirci 04.08.2019 55/2018
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)  II. D. Müdür 06.08.2019 39/2018
Karayolları Dairesi II. D. Teknisyen (İnşaat) 08.08.2019 59/2016
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı III. D. Plan ve Proje Koordinasyon Amiri 08.08.2019 61/2016
Turizm Planlama Dairesi II. D. Müdür Muavini 15.08.2019 62/2016
Turizm Planlama Dairesi I. D. Mimar/İnşaat Mühendisi 15.08.2019 62/2016
Turizm Planlama Dairesi I. D. Turizm Planlama Memuru 15.08.2019 62/2016
Turizm Planlama Dairesi I. D. Teknisyen (Mimari) 15.08.2019 62/2016
Turizm Planlama Dairesi III. D. Teşvik ve Denetim Şube Amiri 15.08.2019 64/2018
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi II. D. Müdür Muavini 16.08.2019 63/2016
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi I. D. Turizm Tanıtma ve Pazarlama Memuru 16.08.2019 63/2016
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi I. D. Eğitmen 16.08.2019 63/2016
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi I. D. Denetim Memuru 16.08.2019 63/2016
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi I. D. Teknisyen 10.10.2019 68/2016
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı I. D. Teknisyen 10.10.2019 72/2016
Çevre Koruma Dairesi III. D. Doğal Hayat Şube Amiri 13.10.2019 69/2016
Çevre Koruma Dairesi III. D. Çevresel Etki  Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri 13.10.2019 69/2016
Çevre Koruma Dairesi III. D. Katı Atık Şube Amiri  13.10.2019 69/2016
Çevre Koruma Dairesi III. D. Atık Su Şube Amiri 13.10.2019 69/2016
Çevre Koruma Dairesi I. D. Çevre Teknisyeni 13.10.2019 69/2016
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. D. Hastane Şube Amiri 15.10.2019 36/2017
Hayvancılık Dairesi II. D. I. Sınıf Su Ürünleri Uzmanı 15.10.2019 19/2017
Hayvancılık Dairesi I. D. Hayvancılık Baş Teknisyeni 15.10.2019 34/2017
Orman Dairesi I. D. Telefon İşleri Amiri 17.10.2019 39/2017
Harita Dairesi II. D. Teknisyen 17.10.2019 43/2017
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Mühendis 20.10.2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Teknisyen 20.10.2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi II. D. Teknisyen 20.10.2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Uluslararası Operatör 20.10.2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi II. D. Uluslararası Operatör 20.10.2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Telekomünikasyon Memuru 20.10.2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi II. D. Telekomünikasyon Memuru 20.10.2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi III. D. Mühendis 20.10.2019 63/2018
İçişleri Bakanlığı I. D. Bilgisayar Operatörü 22.10.2019 46/2017
İçişleri Bakanlığı I. D. Maliye ve Muhasebe Memuru 22.10.2019 46/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Yüksek Ebe 24.10.2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Ortez-Protez Teknisyeni 24.10.2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. D. Ebe 24.10.2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. D. Ebe 24.10.2019 50/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Meydan Meteoroloji Sorumlusu 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Liman Meteoroloji Sorumlusu 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Gözlem ve İklim Sorumlusu 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli Meteoroloji Mühendisi 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli İstidlalci 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Muhasebe Memuru 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli Teknisyen 27.10.2019 47/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi I. D. Mimar 30.10.2019 56/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi I. D. Teknisyen 30.10.2019 56/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi II. D. Teknisyen 30.10.2019 56/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Maden Mühendisi 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Sondaj Mühendisi 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Jeoloji Mühendisi 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Mühendis (Jeoloji-Jeofizik) 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Kimya Mühendisi 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi II. D. Teknisyen 03.11.2019 62/2017
Limanlar Dairesi I. D. Analist/Programcı 06.11.2019 63/2017
Limanlar Dairesi I. D. Rıhtım Amiri 06.11.2019 63/2017
Limanlar Dairesi II. D. Romorkör Kaptan Yardımcısı 06.11.2019 63/2017
Limanlar Dairesi III. D. Liman Memuru 06.11.2019 63/2017
Limanlar Dairesi I. D. Romorkör Makinisti 06.11.2019 62/2018
Limanlar Dairesi I. D. Liman Makine Operatörü 06.11.2019 62/2018
Limanlar Dairesi I D. Romorkör Kaptanı 06.11.2019 62/2018
Limanlar Dairesi II. D. I. S. Maliye Memuru 06.11.2019 62/2018
Merkezi Cezaevi II. D. Terzi 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi II. D. Sıhhi Tesisatçı 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi I. D. Kıdemli Cezaevi Amir Yrd. 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi II. D. Cezaevi Amir Yardımcısı 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi III. D. Kıdemli Erkek Gardiyan 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi III. D. Kıdemli Kadın Gardiyan 10.11.2019 51/2018
Gelir ve Vergi Dairesi I. D. Kıdemli Gelir ve Vergi Memuru 12.11.2019 7/2018
Planlama ve İnşaat Dairesi III. D. Şube Amiri 12.11.2019 44/2018
Planlama ve İnşaat Dairesi III. D. Elektrik ve Makine Şube Amiri 12.11.2019 44/2018
Veteriner Dairesi I. D. Başveteriner Hekim 14.11.2019 65/2018
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukkayitlik Dairesi III. D. Sinai Mülkiyet Şube Amiri 19.11.2019 45/2018
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukkayitlik Dairesi II. D. Müdür Muavini 19.11.2019 67/2018
Gelir ve Vergi Dairesi I. D. Veznedar 21.11.2019 53/2018
Gelir ve Vergi Dairesi I. D. Ambar Emini 21.11.2019 53/2018
Tarımsal Araştırma Enstitüsü I. D. Değerlendirme, Ekonomi ve İstatistik Araştırma Uzmanı  26.11.2019 66/2018
Tarımsal Araştırma Enstitüsü I. D. Bitkisel Üretim Araştırma Uzmanı 26.11.2019 66/2018
Tarımsal Araştırma Enstitüsü I. D. Araştırma Teknisyeni 26.11.2019 66/2018
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği III. D. Bölge Teftiş Şube Amiri 29.11.2019 38/2018
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği III. D. Teşkilatlandırma ve Tescil Şube Amiri 29.11.2019 38/2018
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği III. D. Eğitim,İstatistik ve Araştırma Şube Amiri 29.11.2019 38/2018
Sosyal Sigortalar Dairesi III. D. Sosyal Sigortalar Bölge Amiri 08.12.2019 46/2018
Sosyal Sigortalar Dairesi III. D. Muhasebe Amiri 08.12.2019 46/2018
Sosyal Sigortalar Dairesi I. D. Sosyal Sigortalar Bölge Amir Yardımcısı 08.12.2019 46/2018
Sosyal Sigortalar Dairesi I. D. Muhasebe Amir Yardımcısı 08.12.2019 46/2018
Sosyal Sigortalar Dairesi I. D. Sosyal Sigortalar Memuru 08.12.2019 47/2018
Sosyal Sigortalar Dairesi I. D. Sosyal Sigortalar Müfettişi 08.12.2019 47/2018
Sosyal Sigortalar Dairesi II. D. Sosyal Sigortalar Memuru 08.12.2019 47/2018
Sosyal Sigortalar Dairesi II. D. Sosyal Sigortalar Müfettişi 08.12.2019 47/2018
Sosyal Sigortalar Dairesi I. D. Odacı-Şöför 08.12.2019 47/2018
Devlet Basımevi II. D. I. S. Matbaacı 11.12.2019 52/2018
Devlet Basımevi II. D. Bilgisayar Operatörü 11.12.2019 52/2018
Kültür Dairesi I. D. Kültür Merkezi Yönetmeni 17.12.2019 57/2018
Kültür Dairesi II. D. Teknisyen 17.12.2019 57/2018

Yayın: 25.12.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu kadrosunda bulunan ve 52/2017 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen I. Derece Eğitim Denetmeni mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 26 Aralık, 2018 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Kamu Hizmeti Komisyonunca, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına yazılmış olan ve dağıtımı da ilgili yerlere yapılan 20 Aralık, 2018 tarih ve KHK/0/00/1/2006/18-2244 sayılı yazıda, münhal kadroya başvuran kişilerin 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait Sicil Formlarının 24 Aralık, 2018 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Kamu Hizmeti Komisyonuna eksiksiz bir biçimde iletilmesi gerektiği, iletilmemesi halinde ise 26 Aralık, 2018 tarihinde yapılacağı duyurulan I. Derece Eğitim Denetmeni kadrosu ile ilgili yazılı sınavı ertelemek durumunda kalacağımız belirtilmişti.

Gelinen aşamada, münhal kadroya başvuran kişilerin Sicil Forumları ilgi yazıda belirtilen süre içerisinde Kamu Hizmeti Komisyonu’na eksiksiz olarak ulaşmadığı cihetle, söz konusu sınav ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

Yayın: 24.12.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

İlköğretim Dairesi kadrosunda bulunan ve 37/2018 sayılı Genelgemizle ilan edilen 3 adet İlkokul Müdürü münhali ile ilgili olarak Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nde değişiklik yapılacağı ve bu nedenle münhalin iptal edilmesi hususunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 21 Aralık 2018 tarih ve MEB.0.00-532/02[532/02]-18-E.1139 sayılı talebi Kamu Hizmeti Komisyonu’nca uygun görüldüğünden, söz konusu münhal iptal edilmiştir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Yayın: 20.12.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu kadrosunda bulunan ve 52/2017 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. Derece Eğitim Başdenetmeni mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 26 Aralık, 2018 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ancak, adayların Performans Değerlendirme Forumlarıyla ilgili hukuki bir sorun doğmuş ve konu ile ilgili KKTC Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) görüş talep edilmiştir. Kamu Hizmeti Komisyonu gelecek olan hukuki görüş doğrultusunda yeniden değerlendirme yapacağından, söz konusu sınav ileriki bir tarihe ertelenmiş olup yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizde duyurulacaktır.

Yayın: 12.12.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Talim ve Terbiye Dairesi kadrosunda bulunan ve 56/2016 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen 3 adet I. Derece Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 13 Aralık, 2018 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Söz konusu münhale başvuru yapan bazı kişilerin Sicil Formları Kurumumuza ulaştırılmadığından, I. Derece Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavı ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

Yayın: 30.11.2018
KADRO FAZLASI OLARAK GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Görevlileri Yasasının 73. maddesinde değişiklik yapan Kamu Görevlileri  (Değişiklik No: 2) Yasası uyarınca aşağıdaki duyuru yapılması uygun görülmüştür.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 27.11.2018
ÇALIŞMA DAİRESİ KADROLARINDAKİ MÜNHALLERLE İLGİLİ
DUYURU
KHK Web Haber:

Çalışma Dairesi kadrosunda münhal bulunan III. Derece II. Sınıf Çalışma Müfettişi,      I. Derece Kıdemli Çalışma Müfettişi ve III. Derece İş ve İşçi Bulma Şube Amiri kadrolarının sınav konuları arasında yer alan;

·         Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşgücü Andlaşması (Onay) Yasası

şu an yürürlükte olmadığından, sınav konularından çıkartılmıştır.

Tüm ilgililere duyurulur.

Yayın: 27.11.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
KKTC Başsavcılığın 1 Kasım 2018 tarih ve TKD.0.00-532/02-18-E.4288 sayı yazısı ile Kamu Görevlileri Yasası’nın 73.(2)(C) maddesi gereğince yükselme ve terfi sınavlarında münhal kadrolara, adayların son üç yıllık performans değerlendirme formları, ilgili dairesi tarafından Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.  Tapu ve Kadastro Dairesi, II. Derece Müdür Muavini münhaline başvuran adayların son üç yıla ait performans değerlendirme formları dairesi tarafından eksik gönderildiğinden ve daire müdürünün iş yoğunluğundan dolayı bu performansları gönderemeyeceğini bildirmesinden dolayı 13 Aralık, 2018 tarihinde yapılması planlanan Tapu ve Kadastro Dairesi, II. Derece Müdür Muavini sınavı performans değerlendirme formları eksiksiz olarak ilgili daire tarafından gönderilinceye kadar ertelenmiştir.

 Yayın: 28.08.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında genelge yayınladı. Genelge ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

ÆGenelge


 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:

Web Tasarım: KHK Başkanlığı