SÖZLÜ SINAV ÇAĞRILARI

Cumhuriyet Meclisi Jeoloji ve Maden Dairesi   Spor Dairesi
YÜKSELME (İÇE AÇIK) MÜNHAL İLANLARI

Mahkemeler
Mahkemeler
Arşiv
ÖĞRETMENLİK MÜNHAL İLANI

Felsefe (İngilizce - Türkçe) Öğret.
Arşiv
DIŞA AÇIK MÜNHAL İLANLARI

Sosyal Sigortalar Dairesi Limanlar Dairesi Planlama ve İnşaat Dairesi Limanlar DairesiMuhaceret DairesiKooperatif Şirketler MukayyitliğiSpor Dairesi
Resmi Kabz Mem. ve Mukayyitlik D.
Trafik Dairesi (DÜZELTME)
Trafik Dairesi
Çalışma Dairesi

Arşiv
YETERLİK SINAV DUYURULARI

Yeterlik Sınavları
Arşiv
YAZILI SINAV ÇAĞRILARI

III. Derece II. Sınıf İdare Memuru Kıdemli Çalışma Müfettişi Kıdemli Teknik Müfettiş Kıdemli Çalışma Memuru İş ve İşçi Bulma Şube Amiri Posta Memuru Şube Amiri (Posta Dairesi)  Proje ve Geliştirme Şube Amiri
Mühendis (Sanayi Dairesi)
Standart, Tescil, Fiyat Saptama ve Denetim Şube Amiri
Teknisyen (Sanayi Dairesi) Şube Amiri (Personel Dairesi)

YAZILI SINAV SONUÇLARI

Müdür Muavini (Ticaret D.)
Şube Amiri (Ticaret D.)
I. Derece Ticaret Memuru (Ticaret D.)
I. D Bilgisayar Operatörü (Ticaret D.)
III. D Ticaret Memuru (Ticaret D.)
Maden Mühendisi (Kesin)Jeoloji Mühendisi (Kesin)
Tesisler Memuru (Kesin)
Teknisyen (Motor-Elektrik) (Kesin)
I. Derece Baş Şehirci
II. Derece I. Sınıf Şehirci
II. Derece I. Sınıf Mimar
Maden Mühendisi (Geçici)
Jeoloji Mühendisi (Geçici)
IV. Derece Meydan İtfaiye Memuru
I. Derece Planlama Uzmanı
Teknisyen (Motor-Elektrik) (Geçici)
Tesisler Memuru (Geçici)
Basın ve Dış ilişkiler Şube Amiri (Kesin)
Eczacı (Sosyal Sigortalar D.) (Kesin)
Yüksek Hemşire (Kesin)
Acil Tıp Teknisyeni (Kesin)
Basın ve Dış ilişkiler Şube Amiri (Geçici)
III. Derece II. Sınıf Katip (Kesin)
III. Derece II. Sınıf Katip (Geçici)
Öğretmenlik (Kesin Liste)
Yüksek Hemşire (Geçici)
Eczacı (Sosyal Sigortalar D.)(Geçici)
Acil Tıp Teknisyeni (Geçici)
 
Arşiv
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Personel Dairesi

Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu
Cumhuriyet Meclisi
Arşiv
Yayın: 07.11.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
III. DERECE YÜKSEK HEMŞİRE Yazılı sınav sonuçları kesin listesi, 7 Kasım 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Kesin liste yayınlanmadan önce yasal süre içerisinde yapılan itirazlar uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve iki soruda, aşağıda belirtilen hatalar tespit edilerek, gerekli düzeltmeler yapılmış ve liste yeniden oluşturulmuştur. İlgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 07.11.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
IV. DERECE ACİL TIP TEKNİSYENİ Yazılı sınav sonuçları kesin listesi, 7 Kasım 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Kesin liste yayınlanmadan önce yasal süre içerisinde yapılan itirazlar uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve bir soruda, aşağıda belirtilen hata tespit edilerek, gerekli düzeltmeler yapılmış ve liste yeniden oluşturulmuştur. İlgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 30.10.2018
TAPU VE KADASTRO DAİRESİ KADROSUNDAKİ MÜNHALLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Tapu ve Kadastro Dairesi kadrosunda bulunan ve 47/2016 sayılı Genelge ile münhal ilan edilerek yazılı yarışma sınavının 10 Kasım, 2018 tarihinde yapılacağı duyurulan II. D. Müdür Muavini mevkiinin yazılı yarışma sınav tarihi 13 Aralık, 2018 olarak yeniden düzenlenmiştir.

Yayın: 17.10.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Trafik Dairesi kadrosunda bulunan 3 adet III. Derece Sürüş Ehliyeti Müfettişi kadrosu 13/2018 numaralı genelgemizle münhal ilan edilmiş ve konu kadro için müracaat tarihlerinin 19 Ekim - 21 Aralık, 2018 tarihleri arasında olacağı, yazılı yarışma sınavının ise 30 Aralık, 2018 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Görülen lüzum üzerine başvuru tarihleri 19 Ekim – 21 Kasım, 2018 olarak yeniden düzenlenmiş olup, söz konusu kadronun yazılı yarışma sınavı ise 16 Aralık, 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Ayrıca söz konusu kadronun aranan nitelikler kısmında yer alan “Tüm motorlu taşıtları sürebilmek için gerekli tüm sınıflara ait geçerli ehliyet sahibi olmak” şartı uyarınca ehliyet sınıflarını tamamlamak isteyen kişilerin Trafik Dairesi’ne başvurmaları halinde, kendilerine yasal süreler içinde Trafik Dairesi’nce yardımcı olunacaktır.

Yayın: 17.10.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Ekim, 2018 – Ocak, 2019 tarihlerini kapsayan dönemde aşağıdaki tabloda yer alan yazılı sınavların yapılmasına Kamu Hizmeti Komisyonunca karar verilmiştir. Münhal mevkilere başvuran adayların daha önce yayınlanmış olan genelgelerdeki sınav tarihleri yerine, aşağıda belirtilen sınav tarihlerini esas almaları gerekmektedir. Ayrıca aşağıda yer alan sınavlara girmeye hak kazanan adayların sınava gireceği yerler ve sınav saatleri, sınav tarihinden en az iki gün önce web sitemizde yayınlanacaktır.
YAZILI SINAV PROGRAMI
Daire / Bakanlık Kadro Adı Sınav Tarihi Genelge No
Şehir Planlama Dairesi I. Derece Baş Şehirci  14.11.2018 65/2016
Şehir Planlama Dairesi II. Derece I. Sınıf Şehirci  14.11.2018 65/2016
Şehir Planlama Dairesi II. Derece I. Sınıf Mimar 14.11.2018 65/2016
Ticaret Dairesi I. D. Ticaret Memuru 18.11.2018 38/2016
Ticaret Dairesi I. D. Bilgisayar Operatörü 18.11.2018 38/2016
Ticaret Dairesi II. D. Müdür Muavini 18.11.2018 39/2016
Ticaret Dairesi III. D. Şube Amiri 18.11.2018 39/2016
Ticaret Dairesi III. D. Ticaret Memuru 18.11.2018 12/2018
Personel Dairesi III. D. II. S. İdare Memuru 02.12.2018 5/2018
Personel Dairesi III. D. Şube Amiri 02.12.2018 1/2018
Sanayi Dairesi II. D. Teknisyen  04.12.2018 60/2016
Sanayi Dairesi II. D. Mühendis 04.12.2018 41/2016
Sanayi Dairesi III. D. Standart, Tescil, Fiyat Saptama ve Denetim Şube Amiri 04.12.2018 27/2017
Sanayi Dairesi III. D. Proje ve Geliştirme Şube Amiri 04.12.2018 27/2017
Posta Dairesi III. D. Posta Memuru 06.12.2018 59/2017
Posta Dairesi I.D.Şube Amiri 06.12.2018 55/2016
Çalışma Dairesi III.D.İş ve İşçi Bulma Şube Amiri 08.12.2018 6/2016
Çalışma Dairesi II. D. Müdür Muavini 08.12.2018 53/2017
Çalışma Dairesi III. D. Çalışma Bölge Amiri 08.12.2018 53/2017
Çalışma Dairesi I. D. Kıdemli Çalışma Memuru 08.12.2018 53/2017
Çalışma Dairesi I. D. Kıdemli Çalışma Müfettişi 08.12.2018 53/2017
Çalışma Dairesi I. D. Kıdemli Teknik Müfettiş 08.12.2018 53/2017
Çalışma Dairesi III. Derece II. Sınıf Çalışma Müfettişi 08.12.2018 14/2018
Orman Dairesi III. D. Mühendis 09.12.2018 48/2017
Dışişleri Dairesi III. D. Mali İşler Memuru 09.12.2018 4/2018
Tarım Dairesi III. D. Sulama Toprak Koruma ve Mekanizasyon Şube Amiri 11.12.2018 28/2017
Tarım Dairesi III. D. Toprak Laboratuvarı ve Verimlilik Şube Amiri 11.12.2018 28/2017
Gelir ve Vergi Dairesi III. D. Gelir ve Vergi Amiri  11.12.2018 13/2017
Talim ve Terbiye Dairesi I.D.Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi 13.12.2018 56/2016
Tapu ve Kadastro Dairesi II. D. Müdür Muavini 13.12.2018 47/2016
Spor Dairesi III. D. Spor Eğitmeni 15.12.2018 18/2018
Trafik Dairesi III. D. Sürüş Ehliyeti Müfettişi 16.12.2018 13/2018
15/2018
(DÜZELTME)
Genel Ortaöğretim Dairesi Felsefe (İngilizce-Türkçe) Öğretmeni 16.12.2018 ÖĞRETMEN
Üst Düzey Yeterlik Sınavı 22.12.2018 17/2018
Alt Düzey Yeterlik Sınavı 22.12.2018 17/2018
Orta Düzey Yeterlik Sınavı 23.12.2018 17/2018
Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı 23.12.2018 17/2018
Planlama ve İnşaat Dairesi III. D. İnşaat Mühendisi 23.12.2018 22/2018
Planlama ve İnşaat Dairesi III. D. Elektrik Mühendisi 23.12.2018 22/2018
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yön. Kurulu I. D. Eğitim Denetmeni 26.12.2018 52/2017
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yön. Kurulu III. D. Eğitim Başdenetmeni 26.12.2018 52/2017
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği III. D. Hukukçu 30.12.2018 19/2018
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği III. D. II. S. Kooperatif Müfettişi 30.12.2018 19/2018
Limanlar Dairesi I. D. Kılavuz Kaptan 30.12.2018 21/2018
Muhaceret Dairesi III. D. II. S. Muhaceret Memuru 06.01.2019 20/2018
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi III. D. Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Memuru 06.01.2019 16/2018
Merkezi Cezaevi II. D. Elektrikçi 08.01.2019 57/2017

Yayın: 12.10.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
Sivil Havacılık Dairesi’nde münhal bulunan IV. Derece Meydan İtfaiye Memuru kadrosu için Fiziki Yeterlilik Testine girecek olan ve ekte aday numarası verilen adayların 15 Ekim, 2018 Pazartesi veya 16 Ekim, 2018 Salı günü saat 08:00’de Dikmen’de bulunan Çevik Birliği Müdürlüğünde spor kıyafet (şort,t-shirt, spor ayakkabı) ile hazır bulunmaları gerekmektedir.
ÆFiziki Yeterlik Testine Gireceklerin Listesi

Yayın: 05.10.2018
PERSONEL DAİRESİ KADROLARINDAKİ MÜNHALLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Personel Dairesi kadrosunda bulunan ve 5/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilerek yazılı yarışma sınavının 21 Ekim, 2018 tarihinde yapılacağı duyurulan III. Derece II. Sınıf İdare Memuru mevkiinin yazılı yarışma sınav tarihi 2 Aralık, 2018 olarak yeniden düzenlenmiştir.

Ayrıca yine Personel Dairesi kadrosunda bulunan ve 1/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. Derece Şube Amiri mevkiinin yazılı yarışma sınavı da 2 Aralık, 2018 tarihinde yapılacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 20.09.2018
ÖĞRETMENLİK MÜNHALLERİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
22 ve 23 Eylül, 2018 tarihlerinde yapılacağı duyurulan öğretmenlik sınavları ile ilgili tarihler yeniden düzenlenmiş olup, nihai şekli aşağıdaki linkte belirtildiği şekildedir. Tüm ilgililere önemle duyurulur.
ÆÖğretmenlik Sınav Tarihleri

ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunup10/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. Derece Yüksek Hemşire ve IV. Derece Acil Tıp Teknisyeni ile Sosyal Sigortalar Dairesi kadrosunda bulunup11/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. Derece Eczacı kadrolarıyla ilgili yazılı yarışma sınavları 30 Eylül, 2018 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Adayların sınava girecekleri yer, saat ve sınavla ilgili ayrıntılar, en erken zamanda web sitemizde duyurulacaktır. Ayrıca, adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Yayın: 15.08.2018
YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ
VERİLMEYE BAŞLANDI
KHK Web Haber:
28 - 29 Temmuz, 2018 tarihinde gerçekleşen Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları'nın sonuçları kesinleşmiş olup Başarı Belgeleri verilmeye başlanmıştır. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan kişilerin Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde kurumumuzdan almaları gerekmektedir.

Yayın: 10.07.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Daha önce muhtemel sınav tarihi 17 Temmuz, 2018 olarak duyurulan Talim ve Terbiye Dairesi kadrosundaki I. Derece Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi münhaline başvuru yapan bazı kişilerin Sicil Formları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığınca Kurumumuza ulaştırılmadığından, Bakanlıkla yapılan sözlü istişare sonrasında Formların en kısa süre içerisinde Kurumumuza gönderileceği teyit edilerek, sınavın 25 Temmuz, 2018 tarihine ertelendiği 2 Temmuz, 2018 tarihinde web sitemizden duyurulmuştu.

Ancak gelinen aşamada başvuru sahiplerinden Özen Topçu’ya ait Sicil Formlarının doldurtulamadığına ilişkin bilgi, bir yazı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığınca Komisyonumuza iletildiği cihetle söz konusu sorun Bakanlıkça yasal açıdan giderilinceye kadar I. Derece Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi münhali ile ilgili yazılı yarışma sınavı ertelenmiştir.

Yayın: 03.07.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Muhtemel sınav programında 25 Temmuz, 2018 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu kadrosunda bulunan ve 52/2017 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen I. Derece Eğitim Denetmeni mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavı Kurumumuzdan kaynaklanmayan nedenlerden ötürü ileriki bir tarihe ertelenmiş olup yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizde duyurulacaktır.

Yayın: 29.06.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Personel Dairesi kadrolarında bulunan ve 1/2018 sayılı Genelge ile doldurulmak üzere münhal ilan edilen III. Derece Şube Amiri mevkiinin yazılı yarışma sınavının 3 Temmuz, 2018 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Münhal kadroya başvuru yapan kamu görevlilerinden birine Personel Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nda münhal kadronun hizmet şemasındaki aranan nitelikler kısmında yer alan “Personel Dairesinde” çalışmış olmak koşuluna haiz olmadığı nedeniyle sınava katılamayacağı yönünde bildirimde bulunulmuştur. Söz konusu kamu görevlisi Anayasa Mahkemesi’nin 14/1989 sayılı dava ile ilgili vermiş olduğu kararı gerekçe göstererek sınava çağrılması gerektiği yönünde itirazda bulunmuştur.  

Kamu Hizmeti Komisyonu gelinen aşamada konuyu inceleyip bir karar vereceğinden, 3 Temmuz, 2018 tarihinde yapılacağı duyurulan III. Derece Şube Amiri mevkiinin yazılı yarışma sınavı ileriki bir tarihe ertelenmiştir.


Yayın: 26.06.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Devlet Planlama Örgütü kadrosunda bulunan ve 14/2017 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen 10 adet III. Derece Planlama Memuru kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavının daha önce yayınlanan muhtemel sınav programında 15 Temmuz, 2018 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Söz konusu kadro için aranan öğrenim koşullarının farklılığı ve benzer bölümlerin bazı öğretim kurumlarında farklı farklı adlandırılmaları, başvuruların değerlendirilmesi açısından bazı zorluklar meydana getirmiş ve uzman kurumlardan görüş alınması ihtiyacı doğmuştur.

Bu nedenle III. Derece Planlama Memuru (ilk atama) ve ayni tarihte yapılması öngörülen I. Derece Planlama Uzmanı (terfi) yazılı yarışma sınavları ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihi işlemler tamamlandıktan sonra web sitemizden duyurulacaktır.

 Yayın: 28.08.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında genelge yayınladı. Genelge ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

ÆGenelge


 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:

Web Tasarım: KHK Başkanlığı