SÖZLÜ SINAV DUYURULARI

Gümrük ve Rüsumat Dairesi
Hukuk Dairesi
İlkyardım Nöbetçi Doktoru
YÜKSELME (İÇE AÇIK) MÜNHAL İLANLARI

Mahkemeler Meteoroloji Dairesi
Devlet Laboratuvarı Dairesi Personel Da. III.D.Şube Amiri
Sosyal Sigortalar Da.
 

Arşiv
İLK ATAMA (DIŞA AÇIK) MÜNHAL İLANLARI

Personel Dairesi
Mahkemeler Sivil Havacılık Dairesi
Gümrük ve Rüsumat Da. Merkezi Cezaevi
Bütçe Dairesi
Para Kam. ve İnkş. San. İş.D


Arşiv
YAZILI SINAV SONUÇLARI

Genel Sekreter Yard. (Hukuk D.)
Savcılık (Memuru) Amiri(Hukuk D.)
Müdür Muav. (İdari)(Gümrük ve Rüs. D)
Müfettiş (Müdür Mv.)(Gümrük ve R. D)
Müfettiş Yardımcısı (Gümrük ve Rüs. D)
Şube Amiri (Gümrük ve Rüs. D.)Arşiv
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

III.D.Yüksek Hemşire
Öğretmen (İlköğrt. D.)
Kıdemli İdare Memuru
İskan ve Reh. Dairesi
Sanayi Dairesi
Hayvancılık Dairesi
Arşiv
Yayın: 24.04.2014
       ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Sivil Havacılık Dairesi kadrosunda münhal bulunan IV. Derece Meydan İtfaiye Memuru mevkiinin münhal olduğu ve 29 Nisan, 2014 tarihine kadar müracaat kabul edileceği 23/2014 Numaralı Genelge ile duyurulmuştu. Konu münhal mevkinin müracaat tarihi 9 Mayıs, 2014 Cuma gününe kadar uzatılmıştır. Ayrıca yapılacak yazılı ve sözlü yarışma sınavlarında başarılı olacak ve atanmaya hak kazanacak olan adaylara Fiziki Yeterlilik Testi yapılacağı duyurulur.

ÆSivil Havacılık Dairesi Münahal İlanı

Yayın: 22.04.2014
       ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Personel Dairesi’nde münhal bulunan ve 13/2014 Numaralı Genelge ile ilan edilen III. Derece II. Sınıf İdare Memuru ve IV. Derece Katip Yardımcısı mevkileri için son başvuru 29 Nisan, 2014 Salı günü mesai bitimine kadar uzatılmış olup bu tarihten sonra hiçibir mazeretle müracaat kabul edilmeyecektir.

ÆPersonel Dairesi Münahal İlanı

Yayın: 17.04.2014
      18 Nisan, 2014 Tarihli
Sözlü Sınavlar (Mülakat) Ertelendi
KHK Web Haber:

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve Genel Ortaöğretim Dairesi kadrolarında münhal bulunan  II. Derece Müdür Muavini mevkileri ile Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi kadrosunda münhal bulunan I. Derece Yüksek Öğretim Müfettişi mevkiinin sözlü yarışma sınavlarının 18 Nisan, 2014 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

Ancak 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün 5(2)(C)(a) maddesi uyarınca adayların sözlü yarışma sınavında (mülakat) değerlendirme kriterlerinden biri olan kıdem hesaplamaları ile ilgili tereddütler hasıl olmuştur. Kıdemin nasıl hesaplanacağı ile ilgili olarak Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) görüş talep edilecektir. Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) konu ile ilgili hukuki görüş gelinceye kadar söz konusu sınavlar ertelenmiştir.

İlgililere duyurulur.


Yayın: 16.04.2014
    DUYURU
KHK Web Haber:

Personel Dairesi II. Derece Müdür Muavini ve III. Derece Şube Amiri mevkileri için 3 Temmuz, 2014 Perşembe günü yazılı yarışma sınavı yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yeri ve saati bilahare web sayfamızdan duyurulacaktır. 


Yayın: 9.04.2014
DUYURU
KHK Web Haber:
Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı'nda 60 ve üzeri puan alıp Başarı Belgesi almaya hak kazananlar belgelerini kimlik kartı ibraz ederek şahsen veya ekinde kimlik kartı fotokopisi olan yazılı bir yetki belgesiyle yetkilendireceği bir kişi tarafından da kurumumuzdan temin edebilir.

 Yayın: 27.03.2014

        YABANCI DİL (İNGİLİZCE) SINAVI YAPILDI

KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu'nun Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yılda bir kez yaptığı Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı bugün gerçekleştirilmiştir. Saat 09.00'da başlayıp, 120 dakika süren sınava katılım %92.22, başarı oranı ise %21.49 olmuştur. 

ÆBasın Açıklaması

      I. Derece Yüksek Öğretim Müfettişi Yazılı Sınavı

11 Nisan'da Yapılıyor

KHK Web Haber:

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi kadrosunda münhal bulunan I. Derece Yüksek Öğretim Müfettişi mevkiiyle ilgili 11 Nisan, 2014 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı yarışma sınavının yöntemi ve sınav konuları aşağıdaki linkte belirtilmiştir. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler daha sonra web sayfamızdan duyurulacaktır.

ÆSınav Yöntemi

Yayın: 7.03.2014
DUYURU
KHK Web Haber:
Yeterlik sınavlarında 60 ve üzeri puan alıp Başarı Belgesi almaya hak kazananlar belgelerini kimlik kartı ibraz ederek şahsen veya yazılı bir yetki belgesiyle yetkilendireceği bir kişi tarafından da kurumumuzdan temin edebilir.

Yayın: 8.02.2014
YETERLİK SINAVLARI YAPILDI
KHK Web Haber

 

§    Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları bugün yapıldı.

 

 

§      Orta ve Alt Düzey olmak üzere 2 düzeyde gerçekleştirilen sınavlar Türk Maarif Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi'nde yapıldı.

 

 

§    1986 kişinin başvurduğu sınavlara toplamda 1903 kişi katıldı. 

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 3.02.2014

      YENİ KHK ÜYELERİ ATANDI

KHK Web Haber:

6 yıllık görev süreleri sona eren Komisyon Üyeleri Sn. Zalihe Şakir ve Sn. Müzeyyen Yeşilada’nın yerine Sn. Nilgün Şefik ve Sn. Dr. Hatice İlkay Şentürkler atanmıştır. Cumhurbaşkanı tarafından 6 yıllık süreyle atanan yeni üyeler  30 Ocak, 2014 tarihinden itibaren Kamu Hizmeti Komisyonu’nda yeni görevlerine başladılar.


 Yayın: 29.01.2014

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

KHK Web Haber:

Bir süreden beridir izlemekte olduğumuz internet ortamında ve birtakım fotokopi merkezlerinde “Kamu Yeterlik”, “Öğretmenlik Sınavları”, “Kamu Soru Bankası” gibi adlarla sorular yayınlandığı hatta gelen ihbarlar neticesinde bu soruların satıldığı da saptanmıştır.

ÆBasın Açıklaması'nın devamı...

Yayın: 13.12.2013
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

İlköğretim Dairesi’nin II. Derece Müdür Muavini ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nin II. Derece Müdür Muavini ile I. Derece EğitimÖğretim Uzmanı mevkileri ile ilgili yazılı sınavların 16, 18 ve 20 Aralık, 2013 tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu.

2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yazılı sınavlarda 3 katı soru içerisinden sınav sorularının bilgisayar tarafından seçilmesi öngörülmektedir. Söz konusu sınavlarla ilgili yapılan son incelemede yeni soru bankasında sorulacak soruların 3 katı soru oluşmadığı saptanmıştır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.

Yukarıda belirtilen nedenden ötürü, sınavlar iptal edilmiş olup yeterli soruya ulaşıldığı zaman 15 gün önceden sınav günü bildirilecektir. Ayrıca yapılan inceleme neticesinde sınavlarda Anayasa ve Türkçe soru sorulmasına yasal olarak gerek olmadığı saptanmıştır.


Yayın: 17.07.2013
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU’NDAN BASIN AÇIKLAMASI
KHK Web Haber:

§         Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa’sının Amir hükmü uyarınca Anayasal bir kuruluş olarak yasa ile oluşturulan Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı görevlerini tam bağımsız ve tarafsız olarak Anayasa ve Yaslara uygun olarak sürdürmektedir.

§         Bu çerçevede Kamu Hizmeti Komisyonu üstlendiği görevin yüksek sorumluluk bilinciyle faaliyetlerini sürdürürken yurtiçinde ve yurtdışında bu konularda bilgi ve tecrübesi olan kurumlarla istişare içerisinde her türlü işbirliğine gitmektedir.

ÆBasın Açıklaması

Yayın: 20.06.2013

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU’NUN NİSAN – MAYIS

DÖNEMLERİNİ KAPSAYAN FAALİYET RAPORU ÖZETİ

KHK Web Haber:

§       Kamu Hizmeti Komisyonu'nun yeniden çalışmaya başladığı 8 Nisan, 2013 tarihinden, seçim yasaklarının başladığı güne kadar, Komisyonumuzca yapılan işlemler, aşağıda linki verilen Faaliyet Raporu Özetinde sunulmaktadır.

§      Şeffaflık ilkesi çerçevesinde, bundan sonra Komisyonumuzca yapılacak tüm işlemler sitemizde oluşturulacak olan “Faaliyet” başlığı altında her ay düzenli olarak yayınlanacaktır.

ÆFaaliyet Raporu Özeti

Yayın: 04.03.2013 13:00

DUYURU

MÜNHAL YÜKSELME YERİ MEVKİLERİ İÇİN MÜRACAAT SÜRELERİ UZATILDI

§   Kamu Hizmeti Komisyonu’nca linkteki genelgelerle münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için müracaat sürelerinin, söz konusu münhallerin sınav gününe kadar uzatılmasına karar verilmiştir. İlgililerin bilgisine saygı ile sunulur.

ÆGenelgeler

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
İnönü Meydanı - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı