YAZILI SINAV DUYURULARI

III. Derece Mukayyit
IV. Derece Mahkeme Stenografı Yeterlik Sınavı

SÖZLÜ SINAV DUYURULARI

Posta Dairesi
Jeoloji ve Maden Dairesi
Hazine ve Muhasebe Dairesi


YÜKSELME (İÇE AÇIK) MÜNHAL İLANLARI

İçişleri Bakanlığı
Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği
Hayvancılık DairesiGümrük ve Rüsumat Dairesi
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dışişleri Dairesi
Devlet Üretme Çiftlikleri
GOÖD ve MTÖD
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Çevre Koruma Dairesi
Merkezi Cezaevi
Tapu ve Kadastro Dairesi
Arşiv
YAZILI SINAV SONUÇLARI

IV. Derece Tebliğ ve İcra M. (Kesin)) IV. Derece Mahkeme Memuru (Kesin)
IV. Derece Tebliğ ve İcra M. (Geçici) IV. Derece Mahkeme Memuru (Geçici)
IV. Derece Meydan İtfaiye M. (Kesin) III. D. Gümrük ve Rüsumat M. (Kesin)

Arşiv
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Sivil Havacılık Dairesi
Öğretmenlik (ATAMA) (Ek Yetki)
Okul Müdür - Okul Müdür Muavini
Sosyal Sigortalar Dairesi Doktorlar Maliye Bakanlığı


Arşiv
Yayın: 26.11.2014
MUKAYYİT VE MAHKEME STENOGRAFI 
YAZILI YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA DUYURU
KHK Web Haber:

Mahkemeler kadrosunda münhal bulunan III. Derece Mukayyit ve IV. Derece Mahkeme Stenografı yazılı yarışma sınavları, 29 Kasım, 2014 Cumartesi günü Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yapılıyor. Saat 12:00 de başlayacak olan III. Derece Mukayyit yazılı yarışma sınavı 75 dakika, saat 14:00 de başlayacak IV. Derece Mahkeme Stenografı yazılı yarışma sınavı ise 100 dakika sürecek. Yazılı yarışma sınavlarına katılacak başvuru sahiplerine nerede ve ne saat sınava gireceklerine dair çağrılar SMS (kısa mesaj) yoluyla ve de web sayfamızdan yapılmıştır. Söz konusu sınavlara girmeye hak kazanan başvuru sahiplerinden SMS ulaşmayanlar, sınavlarla ilgili bilgiye 229 27 50 numaralı telefondan ulaşabilirler.


Yayın: 12.11.2014
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Mahkemeler Kadrosu’nda münhal bulunan ve 16 Kasım, 2014 Pazar günü yapılacak IV. Derece Mahkeme Memuru ve IV. Derece Tebliğ ve İcra Memuru kadrolarının yazılı yarışma sınavlarına katılacak başvuru sahiplerine nerede ve ne saat sınava gireceklerine dair çağrılar SMS (kısa mesaj) yoluyla ve de web sayfamızdan yapılmıştır. Sözkonusu Sınavlara Girmeye hak kazanan başvuru sahiplerinden SMS ulaşmayanlar, sınavlarla ilgili bilgilye 229 27 50 numaralı telefondan ulaşabilirler.

Yayın: 13.11.2014
MUKAYYİT VE MAHKEME STENOGRAFI 
YAZILI YARIŞMA SINAVLARI YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Mahkemeler kadrosunda münhal bulunan 2 adet III. Derece Mukayyit ile 5 adet  IV. Derece Mahkeme Stenografı mevkileri ile ilgili yazılı yarışma sınavlarının 29 Kasım, 2014 Cumartesi günü yapılmasına karar verilmiş olup sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

Yayın: 10.11.2014
TAPU SORUMLUSU, HARİTA SORUMLUSU VE KADASTRO SORUMLUSU YAZILI YÜKSELME SINAVLARI YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Tapu ve Kadastro Dairesi kadrosunda münhal bulunan 6 adet I. Derece Tapu Sorumlusu ile ilgili yazılı yükselme sınavı 6 Aralık, 2014 tarihinde, 3 adet  I. Derece Kadastro Sorumlusu ve 2 adet I. Derece Harita Sorumlusu  mevkileri ile ilgili yazılı yükselme sınavlarının ise 7 Aralık, 2014 tarihinde yapılmasına karar verilmiş olup sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler kısa mesaj (SMS) ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

Yayın: 27.10.2014
     TEBLİĞ VE İCRA MEMURU İLE MAHKEME MEMURU
   YAZILI YARIŞMA SINAVLARI YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Mahkemeler kadrosunda münhal bulunan 7 adet IV. Derece Tebliğ ve İcra Memuru ile 5 adet  IV. Derece Mahkeme Memuru mevkileri ile ilgili yazılı yarışma sınavlarının 16 Kasım, 2014 Pazar günü yapılmasına karar verilmiş olup sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

Yayın: 24.10.2014
     III. DERECE GÜMRÜK VE RÜSUMAT MEMURU 
   SINAV KONULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
KHK Web Haber:

1 Kasım,2014 tarihinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi  kadrosunda münhal bulunan  III.Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru  mevki ile ilgili olarak yazılı yarışma sınavının  yapılacağı khk web sayfamızdan adaylara duyrulmuştu.

Adaylardan gelen sınav konularındaki mevzuatın güncel haline nereden ulaşılabileceği talebi doğrultusunda, Gümrük ve Rüsumat Dairesi ile bir istişare yapılmıştır. Bu istişare sonucunda Gümrük ve Rüsumat Dairesi belirtilen mevzuatı son  hali ile web sitsinde olduğunu belirtmiştir.

Adaylar sınav konularını içeren mevzuatın güncel haline Gümrük ve Rüsumat Dairesi web sitesinden ulaşabilirler.

ÆSınav Konularını İçeren Mevzuatın Güncel Hali

Yayın: 17.10.2014
     III. DERECE GÜMRÜK VE RÜSUMAT MEMURU 
   SINAVINA KATILACAK ADAYLAR BELİRLENDİ
KHK Web Haber:

III. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru münhal mevkii için aranan öğrenim koşulunu taşımadıkları gerekçesiyle sınava katılamayacaklarını kısa mesaj (SMS) yoluyla öğrenen başvuru sahiplerinin itirazları üzerine 11 Ekim, 2014 tarihinde yapılacağı duyurulan yazılı yarışma sınavı ertelenmişti.

Söz konusu itirazların sağlıklı değerlendirilebilmesi için istenen hukuki görüş doğrultusunda, KKTC Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) tavsiyesi üzerine konu ile ilgili uzman kurum olan YÖDAK’tan görüş istenmiştir. YÖDAK’tan alınan görüş doğrultusunda, başvuru yapan kişilerin öğrenim durumları, münhal mevki için aranan öğrenim koşulları bakımından yeniden değerlendirilmiş ve linkteki listede yer alan adayların 1 Kasım, 2014 tarihinde sınava çağrılmalarına karar verilmiştir.

ÆSınava Katılacak Adaylar ve Sınav Yerleri

Yayın: 16.10.2014
     III. DERECE GÜMRÜK VE RÜSUMAT MEMURU
   YAZILI YARIŞMA SINAVI YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Daha önceden 11 Ekim, 2014 tarihinde yapılacağı duyurulan, ancak başvuru sahiplerinin itirazda bulunması nedeniyle, sağlıklı bir şekilde değerlendirilip sonuçlandırılabilmesi için ileriki bir tarihe etelenen, Gümrük ve Rüsumat Dairesi kadrosunda münhal bulunan III. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru mevkii ile ilgili yazılı yarışma sınavının 1 Kasım, 2014 tarihinde yapılmasına karar verilmiş olup sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

Yayın: 26.09.2014
III. DERECE GÜMRÜK VE RÜSUMAT MEMURU YAZILI YARIŞMA SINAVI ERTELENDİ
KHK Web Haber:
Gümrük ve Rüsumat Dairesi kadrosunda münhal bulunan III. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru mevkii ile ilgili yazılı yarışma sınavının 11 Ekim, 2014 tarihinde yapılacağı, tüm başvuru sahiplerine kısa mesaj (SMS) ve web sitemiz aracılığıyla duyurulmuştu.
Münhal mevki için aranan öğrenim koşulunu taşımadıkları gerekçesiyle sınava katılamayacaklarını kısa mesaj (SMS) yoluyla öğrenen başvuru sahipleri itirazda bulunmuşlardır. Söz konusu itirazların sağlıklı bir şekilde değerlendirilip sonuçlandırılabilmesi için 11 Ekim, 2014 tarihinde yapılacağı duyurulan sınav ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

Yayın: 24.09.2014
MEYDAN İTFAİYE MEMURU İLE GÜMRÜK VE RÜSUMAT MEMURU SINAVLARI 11 EKİM'DE  YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Sivil Havacılık Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 23/2014 numaralı genelge ile ilan edilen IV. Derece Meydan İtfaiye Memuru ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi kadrosunda münhal bulunan  ve 20/2014 numaralı genelge ile ilan edilen III. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru mevkilerinin yazılı yarışma sınavları 11 Ekim, 2014 tarihinde Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu'nda yapılacaktır. Sınav saatleri ve adayların hangi salonda sınava girecekleri ile ilgili bilgi web sayfamızda yayınlanacaktır. Sınavlarla ilgili güncel bilgi için adı edilen mevkilere müracaat edenler  düzenli olarak web sayfamızı kontrol etmelidirler.

Yayın: 09.09.2014
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Genel Ortaöğretim Dairesi kadrosunda münhal bulunan 4 adet Okul Müdürü ile 5 adet Okul Müdür Muavini mevkilerinin yazılı yarışma sınavları 2 Ekim, 2014  tarihinde yapılacak olup sınav yeri ve saati adaylara daha sonra web sayfamızdan duyurulacaktır.

Yayın: 01.09.2014
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan 1 adet II. Derece Radyoloji (Diagnostik) Uzmanı ile 2 adet II. Derece Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı mevkilerinin yazılı yarışma sınavları 9 Ekim, 2014  tarihinde yapılacak olup sınav yeri ve saati adaylara daha sonra web sayfamızdan duyurulacaktır.

 Yayın: 25.08.2014
YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ VERİLMEYE BAŞLANDI
KHK Web Haber:
26 Temmuz, 2014 tarihinde gerçekleşen Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları'nın sonuçları kesinleşmiş olup Başarı Belgeleri 22 Ağustos, 2014 Cuma gününden itibaren verilmeye başlanmıştır.
Sınav sonuçlarına göre başarılı olan adayların Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde kurumumuzdan almaları rica olunur. 
     

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
İnönü Meydanı - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı