SÖZLÜ SINAV ÇAĞRILARI

Sivil Havacılık Dairesi
İÇE AÇIK MÜNHAL İLANLARI

Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi
Arşiv
YETERLİK SINAV DUYURULARI

Yeterlik Sınavı
YAZILI SINAV SONUÇLARI

Müdür Muavini (Dışişleri Dairesi)
Gelir ve Vergi Amiri
Hemşire (YTKD)
Ebe (YTKD)
Şube Amiri (İnşaat)
Şube Amiri (Makine))
Hava Trafik Kontrolörü (Kesin Liste)
Meydan İşletme Şube Amiri (Kesin L.)
Aktuarya ve İsta. İşl. Amiri (Kesin L.)
Arşiv
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Çalışma Dairesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sosyal Sigortalar Dairesi
Arşiv
 Yayın: 28.06.2016

DUYURU

KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve4/2015 numaralı genelge ile ilan edilen III. Derece Baş Fizyoterapist yazılı yarışma sınavı 26 Eylül, 2016 Pazartesi günü yapılacaktır. Aday numarası, sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler kişilere kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

 Yayın: 07.06.2016

ÖNEMLİ DUYURU

KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonunca yazılı yarışma sınavlarının yapılacağı duyurulan kadrolar ile ilgili olarak, sınav tarih, saat ve yerleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. Kendisine herhangi bir nedenle bilgilendirici sms ulaşmayan adayların, 2292750 numaralı telefondan Kurumumuzla irtibata geçmeleri gerekmektedir.

DAİRE

KADRO ADI

SINAV
TARİHİ

SINAV
SAATİ

SINAV YERİ

KARAYOLLARI D.

III. DERECE ŞUBE AMİRİ (İNŞAAT)

13 HAZİRAN, 2016

15:00

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

KARAYOLLARI D.

III. DERECE ŞUBE AMİRİ (MAKİNE)

13 HAZİRAN, 2016

15:00

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI D.

IV. DERECE EBE

18 HAZİRAN, 2016

14:00

ŞHT. HÜSEYİN RUSO ORTAOKULU

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI D.

IV. DERECE HEMŞİRE

18 HAZİRAN, 2016

16:00

ŞHT. HÜSEYİN RUSO ORTAOKULU

GELİR VE VERGİ D.

III. DERECE GELİR VE VERGİ AMİRİ

19 HAZİRAN, 2016

14:00

ŞHT. HÜSEYİN RUSO ORTAOKULU


 Yayın: 09.05.2016

DUYURU

KHK Web Haber:

Sosyal Sigortalar Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve71/2014 numaralı genelge ile ilan edilen III. Derece Personel ve İdari İşler Amiri ile III. Derece Muhasebe Amiri yazılı yarışma sınavları 24 Mayıs, 2016 Salı günü, III. Derece Aktuarya ve İstatistik İşleri Amiri ile III. Derece Sigorta İşleri Amiri yazılı yarışma sınavları ise 25 Mayıs, 2016 Çarşamba günü yapılacaktır. Aday numarası, sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler kişilere kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.


 Yayın: 02.05.2016

DUYURU

KHK Web Haber:

Çalışma Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve68/2014 numaralı genelge ile ilan edilen III. Derece İşyerleri Teftiş Şube Amiri ile III. Derece Çalışma Bölge Amiri yazılı yarışma sınavları 17 Mayıs, 2016 Salı günü, III. Derece Özel İstihdam Şube Amiri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kadrosunda münhal bulunan ve70/2014 numaralı genelge ile ilan edilen III. Derece Sendikal İşler Şube Amiri yazılı yarışma sınavları ise 18 Mayıs, 2016 Çarşamba günü yapılacaktır. Aday numarası, sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler kişilere kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.


 Yayın: 02.05.2016

MUHTEMEL SINAV TARİHLERİ

KHK Web Haber:

Bakanlıklar ve bağlı dairelerde münhal bulunan bazı kadroların yazılı yarışma sınavlarının Mayıs ve Haziran ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır. Söz konusu münhaller ile ilgili muhtemel sınav tarihleri aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir.

Genelge No Daire / Bakanlık Kadro Adı Sınav Tarihi
28/2015 MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU I.D.Maliye Kıdemli Müfettişi 10 Mayıs 2016 Salı
9/2016 YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ
(OMBUDSMAN)
III. D. Baş Denetçi 11 Mayıs 2016 Çarşamba
9/2016 YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ
(OMBUDSMAN)
I. D. Denetçi 11 Mayıs 2016 Çarşamba
68/2014 ÇALIŞMA DAİRESİ III.D.İşyerleri Teftiş ŞA 17 Mayıs 2016 Salı
68/2014 ÇALIŞMA DAİRESİ III. Derece Çalışma Bölge A 17 Mayıs 2016 Salı
68/2014 ÇALIŞMA DAİRESİ III. Derece Özel İstihdam
Şube Amiri
18 Mayıs 2016 Çarşamba
70/2014 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV. BK III. D. Sendikal İşler ŞA 18 Mayıs 2016 Çarşamba
71/2014 SOSYAL SİGORTALAR D III. D. Personel ve İdari İA 24 Mayıs 2016 Salı
71/2014 SOSYAL SİGORTALAR D III. D. Muhasebe Amiri 24 Mayıs 2016 Salı
71/2014 SOSYAL SİGORTALAR D III. D Aktuarya ve İstatistik İA 25 Mayıs 2016 Çarşamba
71/2014 SOSYAL SİGORTALAR D III. D. Sigorta İşleri Amiri 25 Mayıs 2016 Çarşamba
55/2015 SİVİL HAVACILIK DAİRESİ III. D. Hava Trafik Kontrolörü 30 Mayıs 2016 Pazartesi
11/2014 SİVİL HAVACILIK DAİRESİ III.D.Meydan İşletme ŞA 30 Mayıs 2016 Pazartesi
33/2013 YÜKSEK ÖĞRENİM VE
DIŞİLİŞKİLER D.
III. D. Burs ve Yardımlar
Şube Amiri
31 Mayıs 2016 Salı
33/2013 YÜKSEK ÖĞRENİM VE
DIŞİLİŞKİLER D.
III. D. Yüksek Öğrenim ve
Dışilişkiler Ş.A.
31 Mayıs 2016 Salı
74/2014 ÇEVRE KORUMA DAİRESİ III.Derece Hava Emisyon
Şube Amiri
01 Haziran 2016 Çarşamba
41/2013 KARAYOLLARI DAİRESİ III.D.Şube Amiri (İnşaat)  13 Haziran 2016 Pazartesi
4/2013 DIŞİŞLERİ DAİRESİ II. D. Müdür Muavini 27 Haziran 2016 Pazartesi


 Yayın: 25.04.2016

DUYURU

KHK Web Haber:

Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu kadrosunda münhal bulunan ve28/2015 numaralı genelge ile ilan edilen I. Derece Maliye Kıdemli Müfettişi yazılı yarışma sınavı 10 Mayıs, 2016 Salı günü yapılacaktır. Aday numarası, sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler kişilere kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.


 Yayın: 08.04.2016

DUYURU

KHK Web Haber:

Hazine ve Muhasebe Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve33/2015 numaralı genelge ile ilan edilen III. Derece Şube Amiri ve II. Derece I. Sınıf Maliye Memuru yazılı yarışma sınavı 27 Nisan, 2016 Çarşamba günü yapılacaktır. Aday numarası, sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler kişilere kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.


 Yayın: 04.04.2016

IV. Derece Hemşire ve IV. Derece Ebe

Münhaline Başvuracak Olanlara

ÖNEMLİ DUYURU

KHK Web Haber:

10/2016 numaralı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Hemşire ve IV. Derece Ebe kadrolarına başvuru yapacak kişilerin, başvuru esnasında “Hemşirelik ve Ebelik Encümeni Kayıt Belgesi”ni de sunmaları gerekmektedir. İlgililerin bilgisine saygı ile sunulur.


 Yayın: 16.03.2016

ÖĞRETMENLİK SINAV BELGELERİ HAKKINDA

DUYURU

KHK Web Haber:

2015 yılında öğretmenlik sınavına girip 600 ve üzeri puan alıp atanmaya hak kazanmayan öğretmen adaylarının ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇ BELGELERİ’ ni Kamu hizmeti Komisyonu zemin katında yer alan Danışma bölümünden kimliklerini ispatlayacak bir belge göstererek alabilirler.


 Yayın: 16.03.2016

DUYURU

KHK Web Haber:

Gelen yetki doğrultusunda münhal sayıları artırılan kadrolarla ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Genelge No Daire Kadro Adı Ek Yetki
5/2015 Yataklı Tedavi Kurumları II. D. Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı 2
5/2015 Yataklı Tedavi Kurumları II. D. Dahiliye Uzmanı 1
31/2015 Yataklı Tedavi Kurumları II. D. Nöroloji Uzmanı 3
31/2015 Yataklı Tedavi Kurumları II. D. Kardiyoloji Uzmanı 1
31/2015 Yataklı Tedavi Kurumları II. D. Cerrahi Uzmanı 2
31/2015 Yataklı Tedavi Kurumları II. D. Mikrobiyoloji ve Enfek. Hast. Uz. 1
31/2015 Temel Sağlık Hizmetleri III. D. Diş Hekimi 1
31/2015 Temel Sağlık Hizmetleri III. D. Pratisyen Hekim 1
36/2015 Yataklı Tedavi Kurumları III. D. Hastane Amiri 2
55/2015 Sivil Havacılık III. D. Hava Trafik Kontrolörü 13

 Yayın: 14.03.2016

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ

MÜDÜR MUAVİNİ

YAZILI SINAVI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

KHK Web Haber:

Sivil Havacılık Dairesi kadrosunda münhal bulunan II. Derece Müdür Muavini mevkii ile ilgili olarak, 26 Şubat, 2016 tarihinde web sayfamız aracılığıyla yapılan duyuruda, yazılı sınav konularının 11. Maddesinde "İngilizce (Upper - Intermediate düzeyinde)" sınav konusunun da yer alacağı adayların bilgisine getirilmişti. Ancak sınav konularının 5. Maddesindeki “Annex 11-Air Traffic Services” ve “Annex 2-Rules of the Air” konuları İngilizce olduğundan ve sorular İngilizce sorulacağından ötürü, adaylara ayrıca İngilizce (Upper – Intermadiate düzeyinde) soru sorulmayacaktır. Tüm adayların bilgisine getirilir.


 Yayın: 26.02.2016

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ

MÜDÜR MUAVİNİ

YAZILI SINAVI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

KHK Web Haber:

Sivil Havacılık Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 11/2014 Numaralı Genelge ile ilan edilen II. Derece Müdür Muavini mevkiinin yazılı yarışma sınavının 30 Mart, 2016 Çarşamba günü saat 14:00’de Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’nda gerçekleştirileceği duyurulmuştur. Kurumdan gelen talep üzerine yazılı yarışma sınavına katılacak adaylar konu genelgede ilan edilen sınav konularına ilaveten:

ÆDuyurunun Devamı İçin TIKLAYIN

 Yayın: 26.02.2016

DUYURU

KHK Web Haber:
68/2014 numaralı genelge ile ilan edilen Çalışma Dairesi, III. Derece Çalışma Bölge Amiri mevkiinin münhal sayısı 2 olarak duyurulmuştu. Ancak, gelen 1 ek yetki doğrultusunda 2 olan münhal sayısı 3’e çıkarılmış ve muhtemel münhal yerleri de Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne olarak değiştirilmiştir.

 Yayın: 23.02.2016

DUYURU

KHK Web Haber:

Aşağıdaki tabloda belirtilen münhal terfi kadroları ile ilgili yazılı yarışma sınavları 12 Mart, 2016 Cumartesi günü yapılacak olup, sınav yeri ve sınav saati ile ilgili bilgiler ileriki günlerde web sayfamızdan duyurulacaktır.

Mevkii

Daire

Genelge No

III.D.STENO-DAKTİLO

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Ö.

1/2015

III.D.STENOGRAF

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Ö.

7/2015

I.D.STENOGRAF

Hukuk Dairesi

32/2015

II.D.STENOGRAF

Hukuk Dairesi

32/2015

III.D.STENOGRAF

Hukuk Dairesi

32/2015

I.D.STENOGRAF SORUMLUSU

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Ö.

44/2015


 Yayın: 15.01.2016
TAHSİLAT MEMURU SINAVI HAKKINDA
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Gelir ve Vergi Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 35/2015 Numaralı Genelge ile ilan edilen IV. Derece III. Sınıf Tahsilat Memuru mevkiinin yazılı sınavı 31 Ocak, 2016 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Söz konusu kadro için genelgede ilan edilen sınav konularına Maliye Bakanlığı'ndan gelen talep üzerine "İyi İdare Yasası", "Türkçe" ve "Bilgisayar" konuları da eklenmiş olup sınav konularının son şekli aşağıdaki gibidir. Sınava katılacak tüm adayların bilgisine sunulur.

·         Basit Muhasebe

·         Kamu Alacakları Tahsili Usulü Yasası

·         Gelir ve Vergi Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

·         Aritmetik

·         Kamu Görevlileri Yasası

·         İyi İdare Yasası

·         Türkçe

·         Bilgisayar


 Yayın: 13.01.2016

DOKTOR SINAVLARI YAPILDI

KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi  kadrolarında münhal bulunan ilk atama doktor mevkilerinin yazılı sınavları, 13 Ocak 2016 Çarşamba  günü (bugün) gerçekleştirilmiştir.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 09.01.2016

GELİR VE VERGİ KATİP YARDIMCISI

SINAVI YAPILDI

KHK Web Haber:

Gelir ve Vergi Dairesi kadrosunda münhal bulunan ilk atama mevkii  IV. Derece Gelir ve Vergi Katip Yardımcısı yazılı sınavı, 9 Ocak 2016 Cumartesi günü (bugün) gerçekleştirilmiştir.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 24.12.2015

ÇALIŞMA MÜFETTİŞİ MÜNHALİ ASKIYA ALINDI

KHK Web Haber:

İçişleri ve Çalışma Bakanlığına bağlı Çalışma Dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı’nda münhal bulunan ve 50/2015 numaralı genelge ile ilan edilen III. Derece II. Sınıf Çalışma Müfettişi mevkiinin hizmet şemasının “Aranan Nitelikler” kısmında anlam karmaşası yer almakta olduğu tesbit edilmiş ve ilgili Daire’nin Resmi Gazete’de yayımlanan teşkilat yasasının da aynı şekilde olduğu görülmektedir.

ÆAçıklamanın Devamı İçin TIKLAYIN

 Yayın: 17.12.2015

Basın ve Dış İlişkiler Memuru Münhaline

Başvuracak Adaylara Duyuru

KHK Web Haber:

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü kadrosunda münhal bulunan ve8 Aralık, 2015 tarih ve 48/2015 numaralı genelge ile ilan edilen II. Derece Basın ve Dış İlişkiler Memuru mevkiinin sınav konularının içinde İngilizce de yer almaktadır. Konu münhal kadronun hizmet şemasının aranan nitelikler kısmının (2) maddesi “Çok iyi derecede yabancı dil bilmek koşuldur.”  şeklindedir. İngilizce dışında çok iyi derecede yabancı başka bir dil bilen adayların başvuru yapmaları halinde ilgili kadronun sınav konuları yeniden düzenlenecektir.


 Yayın: 28.08.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında genelge yayınladı. Genelge ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

ÆGenelge

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı