Yayın: 21.01.2021
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhal ilan edilen kadroların sınav tarihleri, münhal duyurularında belirtilmiş ve bu tarihler resmi web sayfamızdan bir tablo halinde yayınlanmıştı.

Ülkemizde artış gösteren Covid 19 vakaları nedeniyle sınavların yapılıp yapılamayacağı hususunda Sağlık Bakanlığı’ndan görüş talep edilmiş ve gelen görüş doğrultusunda web sayfamızdaki sınav tarihlerini içeren tablo kaldırılmış ancak yazılı sınav ve mülakatlarımız halen belirlenen prensipler çerçevesinde devam etmektedir.

Pandeminin seyri sürekli değişkenlik gösterdiğinden Komisyonumuz, kadroların sınav tarihlerini Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alarak belirleyecek ve yasal süre içerisinde (sınav tarihinden en az 15 gün önce) aşağıdaki tabloda duyuracaktır.

Bu nedenden ötürü adayların, münhal genelgelerinde belirtilen sınav tarihlerini dikkate almamaları ve web sayfamızda yayınlanacak duyuruları esas almaları gerekmektedir.
YAZILI SINAV PROGRAMI
Daire / Bakanlık Kadro Adı Sınav Tarihi Genelge No
İlköğretim Dairesi I. Oturum ve Öğretmenlik Sınavları 06.02.2021 Genelge
GOÖD - MTÖD I. Oturum ve Öğretmenlik Sınavları 06.02.2021 Genelge
GOÖD - MTÖD Öğretmenlik Sınavları 07.02.2021 Genelge
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Köy Kadın Kursu Öğretmeni 07.02.2021 Genelge
GOÖD - MTÖD Öğretmenlik Sınavları 13.02.2021 Genelge
GOÖD - MTÖD Öğretmenlik Sınavları 14.02.2021 Genelge

Yayın: 21.01.2021
IV. DERECE POSTA MEMURU MÜNHALİ İLE İLGİLİ SON BAŞVURU TARİHİ UZATILDI
KHK Web Haber:

Posta Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 16 Kasım 2020 tarihinde ilan edilen IV. Derece Posta Memuru mevkisi için son başvuru tarihi 22 Ocak 2021 olarak belirtilmişti.

Sınava başvuru yapabilmek için gerekli olan “Sınav Harcı”nın yatırıldığı Gelir ve Vergi Dairesi’nin bazı şubeleri, Covid 19 vakası görülmesi nedeniyle önlem amaçlı geçici bir süreliğine kapatılmıştır.

Adayların bundan ötürü herhangi bir mağduriyet yaşamamaları  için söz konusu münhalin son başvuru tarihi 29 Ocak 2021 Cuma gününe kadar uzatılmıştır. Başvuru yapmak isteyenlerin son başvuru tarihine kadar Online Randevu Sistemi üzerinden randevu almaları gerekmektedir.

Yayın: 19.01.2021
YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ
VERİLMEYE BAŞLANDI
KHK Web Haber:
12 - 13 Aralık, 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları'nın Başarı Belgeleri verilmeye başlanmıştır. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan kişilerin Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde kurumumuzdan almaları gerekmektedir.

Yayın: 13.01.2021
ÖĞRETMENLİK SINAVLARI 6, 7, 13 VE 14 ŞUBAT 2021 TARİHLERİNDE,
KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENİ SINAVI İSE 7 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Detaylı açıklama ile tüm öğretmenlik branşlarının sınav tarih ve saatleri aşağıdaki linklerde yer almaktadır. Adayların sınava girecekleri yerler daha sonra duyurulacaktır.
ÆAçıklama ÆSınav Tarih ve Saatleri

İÇE AÇIK MÜNHAL İLANLARI

Merkezi Cezaevi Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi
Gümrük ve Rüsumat Dairesi
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Sayıştay Başkanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Cumhuriyet Meclisi Genel Sek. Ö. Kültür Dairesi 
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi  
İlköğretim Dairesi
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
Talim ve Terbiye Dairesi
Hazine ve Muhasebe Dairesi
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi 
Çalışma Dairesi
Genel Ortaöğretim Dairesi
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi
 
Arşiv
DIŞA AÇIK MÜNHAL İLANLARI

Duyuru (Posta Dairesi)
Veteriner Dairesi
Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Gençlik Dairesi
III. D. Yüksek Hemşire (YTKD) Müracaat Süresi Uzatma Genelgesi
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Posta Dairesi
Arşiv
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Sosyal Sigortalar Dairesi
Eczacı (YTKD)
Veteriner Teknisyeni
Arşiv
ÖĞRETMENLİK MÜNHAL İLANLARI

Ekonomi (İngilizce / Türkçe) Öğretmeni Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi İlköğretim Dairesi

YAZILI SINAV SONUÇLARI
III Derece Yüksek Hemşire (YTKD)
Orta Düzey Yeterlik Sınavı (Kesin)
Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı (Kesin)
Üst Düzey Yeterlik Sınavı (Kesin)
Alt Düzey Yeterlik Sınavı (Kesin)
IV. Derece Acil Tıp Teknisyeni (Kesin)
I Derece Başkan Yardımcısı
III Derece Şube Amiri
III. Derece Genel Ecza Deposu Memuru (Kesin)
III. Derece Müfettiş (Kesin)
III. Derece Eczacı (Kesin)
Orta Düzey Yeterlik Sınavı (Geçici)
Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı (Geçici)
Üst Düzey Yeterlik Sınavı (Geçici)
Alt Düzey Yeterlik Sınavı (Geçici)
IV. Derece Veteriner Teknisyeni (Kesin)
IV. Derece Acil Tıp Teknisyeni (Geçici)

Arşiv
Yayın: 05.01.2021
YETERLİK SINAV SONUÇ LİSTELERİ KESİNLEŞTİRİLDİ
KHK Web Haber:

12 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Üst Düzey ve Alt Düzey Yeterlik Sınavları ile 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavlarının kesin listeleri web sayfamızda yayınlanmıştır.

Kesin listeler uyarınca 60 ve üzeri puan alıp başarılı olan adaylar, şuanda açık bulunan münhal mevkilere Online Randevu almak koşuluyla başvuru yapabileceklerdir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 22.12.2020
EL SANATLARI ve SERAMİK ALANI ATÖLYE ŞEFLİĞİ MÜNHAL İSMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
KHK Web Haber:

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda bulunan El Sanatları ve Seramik Alanı Atölye Şefliği mevkii 69/2019 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 26 Kasım 2020 tarih ve MTÖ.0.00-239-20/E.4109 sayılı yazıyla, söz konusu münhal isminin Seramik Alanı Atölye Şefliği olarak değiştirilmesini talep etmiştir.

İlgili Kurum tarafından yapılan talep Komisyonumuzca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.

Yayın: 17.12.2020
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Covid – 19 salgını nedeni ile Kamu Hizmeti Komisyonunca bir takım ek önlemler alınmıştır. Alınan önlemler çerçevesinde Yeterlik Sınavlarına yapılan itirazlara bağlı olarak “Kesin Listelerin” ertelenmesi ve bununla birlikte Hemşirelik münhallerine yapılacak müracaatlar ile ilgili sürenin uzatılmasına ilişkin Kamu Hizmeti Komisyonunca alınmış olunan karar aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.
ÆKARAR

Yayın: 27.11.2020

ÖNEMLİ DUYURU

ÖĞRETMENLİK MÜNHALLERİ İLE İLGİLİ SINAVA SON BAŞVURU TARİHLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilen Öğretmenlik mevkileri için son başvuru tarihi 27 Kasım 2020 olarak belirtilmişti.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, pandemi kurallarına uyabilmek açısından başvuruların 7 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasına ancak, başvuru yapmak isteyenlerin Online Randevu Sistemi üzerinden EN GEÇ 5 Aralık 2020 saat 23.59’a kadar randevu almaları gerekmektedir. Sistemden randevu almayan kişilerin müracaatları kabul EDİLMEYECEKTİR.

Buna ilaveten emeklilikten dolayı kadroların boşalması ve/veya ihtiyaç nedeniyle; münhal ilan edilen bazı branşların münhal sayıları arttırılmıştır. Bu çerçevede, münhal ilan edilen konu branşlar için nihai münhal sayıları ve muhtemel münhal yerleri ekteki listelerde görülmektedir.

Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Æİlköğretim Dairesi ÆGOÖD - MTÖD

Yayın: 08.11.2020
TAK SINAVI KAMU HİZMETİ KOMİSYONU’NCA
YAPILDI
KHK Web Haber:

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Kurumu’nun resmi talebi üzerine, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından gerçekleştirilen yazılı yarışma sınav sonuçları için aşağıdaki linki tıklayınız.

ÆSınav Sonuçları

Yayın: 06.11.2020
IV. DERECE ECZACI KALFASI YAZILI YARIŞMA SINAVI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 15/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Eczacı Kalfası mevkii ile ilgili yazılı yarışma sınavının 29 Kasım 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

Söz konusu mevkinin yazılı yarışma sınavı ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizden yayınlanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 19.10.2020
IV. DERECE PATOLOJİ TEKNİSYENİ İLE IV. DERECE SIHHİYE MÜFETTİŞİ YAZILI YARIŞMA SINAVLARI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 8/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Patoloji Teknisyeni mevkii ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrosunda bulunan ve 9/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Sıhhiye Müfettişi mevkileriyle ilgili yazılı yarışma sınavlarının    25 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

Söz konusu mevkilerin yazılı yarışma sınavları ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihleri belirlendikten sonra web sitemizden yayınlanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 30.07.2020
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilen Öğretmenlik kadroları için, Başbakanlık’ın BBK.0.00-532/02-20/E.2125 sayı ve 5 Haziran 2020 tarihli, BBK.0.00-532/02-20/E.2842 sayı ve 24 Temmuz 2020 tarihli yetkileri ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın MEB.0.00-532/02[532/02]-20/E.1142 sayı ve 24 Temmuz 2020 tarihli talebine istinaden, münhal sayıları arttırılmıştır.  Bu çerçevede, münhal ilan edilen konu branşlar için nihai münhal sayıları ve muhtemel münhal yerleri ekteki listede görülmektedir.  Tüm adaylara önemle duyurulur.  

ÆListe

Yayın: 30.07.2020
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilen 1 adet İlkokul Öğretmeni, 1 adet Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi) ve 1 adet Özel Eğitim Öğretmeni kadroları için, Başbakanlık’ın BBK.0.00-532/02-20/E.2813 sayı ve 23 Temmuz 2020 tarihli yetkisi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın MEB.0.00-532/02[532/02]-20/E.1141 sayı ve 24 Temmuz 2020 tarihli talebine istinaden, münhal sayıları arttırılmıştır.  Bu çerçevede, münhal ilan edilen konu branşlar için nihai münhal sayıları ve muhtemel münhal yerleri ekteki listede görülmektedir.  Tüm adaylara önemle duyurulur.

ÆListe

Yayın: 24.07.2020
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU ONLİNE RANDEVU SİSTEMİNE GEÇTİ
KHK Web Haber:
Tüm dünyada ve Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınına karşın alınan önlemler çerçevesinde Kamu Hizmeti Komisyonunca yayınlanan münhal ilanlarına başvuru sırasında yaşanabilecek yığılmayı önlemek ve sosyal mesafe kurallarına uyabilmek açısından Komisyonumuzca “ONLİNE RANDEVU SİSTEMİ”ne geçilmiştir.
ÆYazının Tam Metni

Yayın: 14.07.2020
ÖĞRETMENLİK SINAVLARIYLA İLGİLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu 2020 – 2021 ders yılı için düzenlenecek olan öğretmenlik sınavlarının durumunu, bir yazı ile ilgili mercilere bilgi amaçlı olarak göndermiştir. Öğretmenlik sınavları hakkında bilgi edinmek isteyen öğretmen adayları da söz konusu yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirler.
Æİlgili Yazı

Yayın: 26.04.2020
KAMUOYUNA DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonunca gerçekleştirilmesi planlanan ve sınav tarihleri de daha önceden tablo şeklinde yayınlanmış olan kadrolarla ilgili yazılı yarışma sınavlarının tümü, Covid-19 salgınına karşın ülkemizde alınan önlemler ve yürürlükte olan kısıtlamalar doğrultusunda ertelenmiştir.

Yeni sınav tarihleri, Covid-19 salgının seyrine göre ve Devletimiz tarafından salgına yönelik alınacak yeni kararlar doğrultusunda belirlenerek, yasal süre içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.

Tüm kamuoyuna önemle duyurulur.

Yayın: 22.06.2020
MÜLAKATLARA KATILACAK ADAYLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonunca planlanan mülakatlara Covid 19 salgınından dolayı uzunca bir süre ara verilmiş ve yapılamamıştı.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda ve belirlenen kurallar çerçevesinde, Kamu Hizmeti Komisyonu ara verdiği mülakatlara yeniden başlıyor.

Mülakatlara katılacakların duyurusu www.khk.kamunet.net sayfasında yapılan adayların, mülakat sırasında uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.

Mülakata Gelen Adayın ;

1.    Maske takması zorunludur.

2.    Sosyal mesafe kuralına her aşamada, (Bekleme Salonunda ve Mülakat Sırasında) uyması gerekmektedir. (2 Metre)   

3.    Mülakata gelen adayların sıcaklıkları komisyon personeli tarafından ölçülecektir.

4.      Mülakata gelen adaylar, Kamu Hizmeti Komisyonu Müracaat Bölümünde bekleyecek. Yukarıdan çağırılmaları halinde yukarıya çıkacaklar.


Yayın: 07.08.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Vekalet müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 25.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Nakil müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 24.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 30.11.2018
KADRO FAZLASI OLARAK GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Görevlileri Yasasının 73. maddesinde değişiklik yapan Kamu Görevlileri  (Değişiklik No: 2) Yasası uyarınca aşağıdaki duyuru yapılması uygun görülmüştür.
ÆAyrıntılı Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:

Web Tasarım: KHK Başkanlığı