Yayın: 17.09.2021
BASIN AÇIKLAMASI
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu olarak Sayın Başkanımız Sayın Ömer Aydın Köseoğlu’nun daha önce yapmış olduğu basın açıklamasında da dile getirdiği gibi web sitemizi güncelleştirerek daha iyi hale getirmek, vatandaşlarımızın sayfamızı daha kolay takip edebilecekleri ve bilgiye daha kolay ulaşabilecekleri bir noktaya getirmek ilk hedeflerimiz arasındaydı.

Bu bağlamda 20 Eylül 2021 Pazartesi günü Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı resmi web sayfası adresi www.khk.gov.ct.tr olarak hizmete girecektir. Eski web sayfamızdaki tüm bilgilere eksiksiz bir şekilde birtamam yeni web sayfamızdan ulaşılabileceğini tüm kamuoyuna, halkımıza ve tüm ilgililere önemle duyururuz.


ÖĞRETMENLİK SINAV DUYURUSU

Yapı Öğretmenliği (MTÖD) GOÖD - MTÖD İlköğretim Dairesi Köy Kadın Kursu Öğretmeni
SÖZLÜ SINAV ÇAĞRILARI

Öğretmenlik (21 Eylül, 2021)
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Öğretmenlik (15 Eylül, 2021) Sosyal Sigortalar Dairesi
Arşiv
DIŞA AÇIK MÜNHAL İLANLARI

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Planlama ve İnşaat Dairesi Posta Dairesi  
Arşiv
YÜKSELME (İÇE AÇIK) MÜNHAL İLANLARI

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji B.
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi
Dışişleri Dairesi
DÜZELTME (Müdür Müdür Muavini) (İLKÖĞRETİM-GOÖD-MTÖD) Müdür Müdür Muavini (GOÖD-MTÖD) Müdür Müdür Muavini (İlköğretim D.) Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Çalışma Dairesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Para, Kam. ve İnkişaf San. İşleri Dairesi
Gelir ve Vergi Dairesi
Dışişleri Dairesi
Kültür DairesiPersonel Dairesi Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
   Arşiv
YAZILI SINAV SONUÇLARI
IV. Derece Muhafız (Gümrük ve Rüsumat Dairesi) 19.09.2021
I. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru (Gümrük ve Rüsumat Dairesi) 19.09.2021
II. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru (Gümrük ve Rüsumat Dairesi) 19.09.2021
I. Derece Muhafız (Gümrük ve Rüsumat Dairesi) 19.09.2021
II. Derece Muhafız (Gümrük ve Rüsumat Dairesi) 19.09.2021
III. Derece Muhafız (Gümrük ve Rüsumat Dairesi) 19.09.2021
Öğretmenlik Sınav Sonuçları (Kesin) (17 Eylül, 2021)
Okul Müdür Muavini (GOÖD ve MTÖD) (15.09.2021)
İlkokul Müdür Muavini (İlköğretim Dairesi) (15.09.2021)
Okul Müdürü (GOÖD ve MTÖD) (14.09.2021)
İlkokul Müdürü (İlköğretim Dairesi) (14.09.2021)
III. Derece Muhasebe Memuru (Sosyal Sigortalar Dairesi)(Kesin)
Öğretmenlik Sınav Sonuçları (4, 5 Eylül, 2021)Öğretmenlik Sınav Sonuçları (28 , 29 Ağustos, 2021) III. Derece Aktuarya ve İstatistik İşleri Amiri (Kesin)
III. Derece Pestisit Kalıntı Analizleri Şube Amiri (Kesin)
I. Derece Tanıtma Memuru (Kesin)
II. Derece I. Sınıf Matbaacı (Kesin)
III. Derece Muhasebe Memuru (Geçici)
Orta Düzey Yeterlik Sınavı (Kesin) Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı (Kesin) Üst Düzey Yeterlik Sınavı (Kesin) Alt Düzey Yeterlik Sınavı (Kesin)
III. Derece Şube Amiri (Ticaret Dairesi)(Kesin)
II. Derece Ticaret Memuru (Ticaret Dairesi)(Kesin)
III. Derece Baş Denetçi (Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman))(Kesin)
I. Derece Kıdemli Bütçe Memuru (Bütçe Dairesi)(Kesin)
II Derece I. Sınıf Maliye Memuru (Hazine ve Muhasebe Dairesi) (Kesin)
I Derece Kıdemli Maliye Memuru (Hazine ve Muhasebe Dairesi) (Kesin)
Atölye Şefliği (MTÖD) (Kesin)
Öğretmenlik Sınav Sonuçları (Kesin)
Öğretmenlik Sınav Sonuçları (Geçici)Arşiv
Yayın: 09.09.2021
DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Sn. Ömer A. Köseoğlu son günlerde basın ve yayın organlarında 19 Eylül 2021 tarihinde yapılması planlanan yazılı sınavların erteleneceği veya iptal edileceği yönünde çıkan haberlere karşı basın açıklaması yapmıştır.
ÆAçıklama'nın Tam Metni

Yayın: 09.09.2021
DUYURU
KHK Web Haber:

15/2021 numaralı Genelge ile münhal ilan edilen II. Derece I. Sınıf İdare Memuru, I. Derece Başkatip ve II. Derece I. Sınıf Katip kadroları için son başvuru tarihi 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar uzatılmıştır.

ÆGenelge

Yayın: 25.08.2021
ÖĞRETMENLİK BRANŞLARININ SINAV TARİHİ VE SAATLERİ BELİRLENDİ
KHK Web Haber:
Öğretmenlik sınavlarının 28 – 29 Ağustos ve 4 – 5 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Bu bağlamda hangi branşın hangi tarih ve saatte yapılacağı belirlenmiş olup,  aşağıdaki linkte yer almaktadır. Adayların sınava gireceği yerler, sınavdan birkaç gün önce web sayfamızdan yayınlanacak ve ayrıca adaylara SMS olarak gönderilecektir.
ÆÖğretmenlik Sınav Tarih ve Saatleri

Yayın: 31.08.2021
DUYURU
KHK Web Haber:
31 Temmuz ve 1 Ağustos, 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Yeterlik Sınavları'nın Başarı Belgeleri verilmeye başlanmıştır. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan kişilerin Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde Kurumumuzdan almaları gerekmektedir.

Yayın: 15.07.2021
DUYURU
KHK Web Haber:

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü kadrolarına bağlı okullarda görev yapan Müdür, Müdür Muavini ve Öğretmenlerin, nakilleri ile ilgili ortaya çıkabilecek hataların daha sonra düzeltilmesi kaydıyla, 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası’nın 11(2) maddesi uyarınca nakillerinin 15 Temmuz 2021 tarihinden itibaren onaylanmasına Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından karar verilmiştir.

İlköğretim Dairesi Müdürlüğü kadrolarına bağlı okullarda görev yapan Müdür, Müdür Muavini ve Öğretmenlerin, nakilleri ile ilgili ortaya çıkabilecek hataların daha sonra düzeltilmesi kaydıyla, 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası’nın 11(1) maddesi uyarınca nakillerinin, 15 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, onaylanmasına Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından karar verilmiştir.


Yayın: 18.05.2021
DUYURU
KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinde münhal bulunan ve 17 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen III. Derece Yüksek Hemşire yazılı sınav sonuçlarının kesin listesi, 18 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Kesin liste yayınlanmadan önce adaylar tarafından yapılan itirazlar uzmanlarca değerlendirilmiş ve bir soruda gerekli düzenleme yapılarak liste kesinleştirilmiştir. İlgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 28.04.2021
HATIRLATMA
KHK Web Haber:

İçinde bulunduğumuz Pandemi nedeniyle ülkemizde zaman zaman yaşanan kısıtlama ve kapanmalardan ötürü “ÖĞRETMENLİK SINAVLARI” dışında, Komisyonumuzca duyurusu yapılan diğer tüm sınavların ileriki bir tarihe alındığı, daha önce web sitemiz aracılığıyla kamuoyunun bilgisine getirilmişti.

Gelinen aşamada münhal kadrolara başvuru yapan adaylardan bazıları, münhal genelgelerinde belirtilen yazılı sınav tarihlerinin yanaştığını ve sınavların yapılıp yapılmayacağı sorusunu Kurumumuza yöneltmektedirler. Daha önce de belirtildiği gibi, genelgelerde yer alan sınav tarihleri Pandemi nedeniyle yaşanan aksamalardan ötürü ileriki tarihlere ertelenmiştir. Yeni sınav programı ileriki günlerde hazırlanıp, web sayfamızdan duyurulacaktır.


Yayın: 20.04.2021
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Öğretmenlik kadrolarıyla ilgili münhal sayılarının son şekli aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

Æİlköğretim Dairesi ÆGOÖD - MTÖD

Yayın: 4.03.2021
MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ KADROSUNDA BULUNAN II. DERECE MÜDÜR MUAVİNİ MÜNHALİ İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda bulunan II. Derece Müdür Muavini mevkii 31/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 20 Ocak 2021 tarih ve MTÖ.0.00-532/02-21/E.139 sayılı yazıyla, yasa değişikliği çalışmaları nedeniyle söz konusu münhalin iptal edilmesini talep etmiştir.

İlgili Kurum tarafından yapılan iptal talebi Komisyonumuzca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.

Yayın: 06.11.2020
IV. DERECE ECZACI KALFASI YAZILI YARIŞMA SINAVI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 15/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Eczacı Kalfası mevkii ile ilgili yazılı yarışma sınavının 29 Kasım 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

Söz konusu mevkinin yazılı yarışma sınavı ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizden yayınlanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 19.10.2020
IV. DERECE PATOLOJİ TEKNİSYENİ İLE IV. DERECE SIHHİYE MÜFETTİŞİ YAZILI YARIŞMA SINAVLARI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 8/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Patoloji Teknisyeni mevkii ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrosunda bulunan ve 9/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Sıhhiye Müfettişi mevkileriyle ilgili yazılı yarışma sınavlarının    25 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

Söz konusu mevkilerin yazılı yarışma sınavları ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihleri belirlendikten sonra web sitemizden yayınlanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 24.07.2020
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU ONLİNE RANDEVU SİSTEMİNE GEÇTİ
KHK Web Haber:
Tüm dünyada ve Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınına karşın alınan önlemler çerçevesinde Kamu Hizmeti Komisyonunca yayınlanan münhal ilanlarına başvuru sırasında yaşanabilecek yığılmayı önlemek ve sosyal mesafe kurallarına uyabilmek açısından Komisyonumuzca “ONLİNE RANDEVU SİSTEMİ”ne geçilmiştir.
ÆYazının Tam Metni

Yayın: 22.06.2020
MÜLAKATLARA KATILACAK ADAYLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonunca planlanan mülakatlara Covid 19 salgınından dolayı uzunca bir süre ara verilmiş ve yapılamamıştı.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda ve belirlenen kurallar çerçevesinde, Kamu Hizmeti Komisyonu ara verdiği mülakatlara yeniden başlıyor.

Mülakatlara katılacakların duyurusu www.khk.kamunet.net sayfasında yapılan adayların, mülakat sırasında uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.

Mülakata Gelen Adayın ;

1.    Maske takması zorunludur.

2.    Sosyal mesafe kuralına her aşamada, (Bekleme Salonunda ve Mülakat Sırasında) uyması gerekmektedir. (2 Metre)   

3.    Mülakata gelen adayların sıcaklıkları komisyon personeli tarafından ölçülecektir.

4.      Mülakata gelen adaylar, Kamu Hizmeti Komisyonu Müracaat Bölümünde bekleyecek. Yukarıdan çağırılmaları halinde yukarıya çıkacaklar.


Yayın: 07.08.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Vekalet müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 25.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Nakil müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 24.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 30.11.2018
KADRO FAZLASI OLARAK GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Görevlileri Yasasının 73. maddesinde değişiklik yapan Kamu Görevlileri  (Değişiklik No: 2) Yasası uyarınca aşağıdaki duyuru yapılması uygun görülmüştür.
ÆAyrıntılı Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:

Web Tasarım: KHK Başkanlığı