DIŞA AÇIK MÜNHAL İLANLARI

Mahkemeler Arşiv
YÜKSELME (İÇE AÇIK) MÜNHAL İLANLARI

Personel DairesiYataklı Tedavi Kurumları DairesiPara Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşeri D.Merkezi Cezaevi
Tanıtma Dairesi
Eski Eserler ve Müzeler DairesiSivil Havacılık DairesiMaliye Bakanlığıİlaç ve Eczacılık DairesiEski Eserler ve Müzeler Dairesi
İskan ve Rehabilitasyon DairesiGıda, Tarım ve Enerji BakanlığıDevlet BasımeviPosta DairesiTarım Dairesi
İlaç ve Eczacılık Dairesi
Çalışma DairesiGıda, Tarım ve Enerji BakanlığıPlanlama ve İnşaat DairesiMerkezi Cezaevi


Resmi Kabz Mem. ve Mukayyitliği D. Hayvancılık Dairesi
Muhaceret Dairesi
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Çevre Koruma Dairesi
Hayvancılık Dairesi
Çalışma Dairesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi Sosyal Hizmetler Dairesi
Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği
İçişleri Bakanlığı
Gümrük ve Rüsumat Dairesi
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dışişleri Dairesi
Devlet Üretme Çiftlikleri
GOÖD ve MTÖD
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Hayvancılık Dairesi
Arşiv
YAZILI SINAV SONUÇLARI

Orta Düzey Yeterlik Sınavı (Kesin)
Alt Düzey Yeterlik Sınavı (Kesin)
IV. Derece Erkek Gardiyan Eri (Kesin) IV. Derece Kadın Gardiyan Eri (Kesin) Üst Düzey Yeterlik Sınavı (Kesin) Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı (Kesin)
I. Derece Genel Sekreter

Arşiv
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Tapu ve Kadastro Dairesi Mahkemeler Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Merkezi Cezaevi Kooperatif Şirketler Mukayyitliği

Arşiv
 Yayın: 23.01.2015
MUKAYYİTLİK AMİRİ SINAVI 15 ŞUBAT’TA YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Mahkemeler kadrosunda münhal bulunan 2 adet III. Derece Mukayyitlik Amiri mevki ile ilgili yazılı yarışma sınavının 15 Şubat, 2015 Pazar günü yapılmasına karar verilmiş olup, sınav çağrısına ve sınav yöntemi ve konularına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.
ÆSınav Konuları ve Sınav Yöntemi ÆSınava Çağrı Listesi

Yayın: 23.01.2015
I. DERECE SEKRETER (OKUL SEKRETERİ) VE II. DERECE SEKRETER (OKUL SEKRETERİ) SÖZLÜ SINAVLARI YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Genel Ortaöğretim Dairesi kadrosunda münhal bulunan I. Derece Sekreter (Okul Sekreteri) ve II. Derece Sekreter (Okul Sekreteri) kadrolarının sözlü sınavlarının 28 Nisan, 2015 tarihinde yapılmasına karar verilmiş olup konuyla ilgili detaylar web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

 Yayın: 20.01.2015
RADYOGRAFER SINAVI 2 MAYIS’TA YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları kadrosunda münhal bulunan ve45/2014 Numaralı Genelge ile ilan edilen 3 adet IV. Derece Radyografer mevki ile ilgili yazılı yarışma sınavının 2 Mayıs, 2015 Cumartesi günü yapılmasına karar verilmiş olup, sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

 Yayın: 19.01.2015
YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ VERİLMEYE BAŞLANDI
KHK Web Haber:
20 ve 27 Aralık, 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Yeterlik Sınavları'nın sonuçları kesinleşmiş olup Başarı Belgeleri verilmeye başlanmıştır.
Sınav sonuçlarına göre başarılı olan adayların Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı'ndan almaları rica olunur. 

Yayın: 16.01.2015
HEMŞİRE, EBE VE ZİYARETÇİ HEMŞİRE
SÖZLÜ SINAVLARI YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı I. II. III. Derece Hemşire ile I. II. III. Derece Ebe ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı I. II. III. Derece Ziyaretçi Hemşire sözlü sınavlarının 29, 30 Nisan, 2015 ile 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28 Mayıs, 2015 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiş olup konuyla ilgili detaylar web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

Yayın: 25.12.2014
ORTA VE ALT DÜZEY YETERLİK SINAVLARI HAKKINDA DUYURU
KHK Web Haber:

Orta düzey ve alt düzey yeterlik sınavları 27 Aralık, 2014 Cumartesi günü saat 15.00’ da yapılıyor. Orta düzey yeterlik sınavı Türk Maarif Koleji’nde, Alt düzey yeterlik sınavı ise Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yapılacak olup, sınava nerede gireceği ile ilgili kendisine SMS (kısa mesaj) ulaşmayan başvuru sahipleri sınavlarla ilgili gerekli bilgilere alındı belgesi üzerinde bulunan başvuru numarasını kullanarak web sayfamızdan veya 229 27 50 numaralı telefondan ulaşabilirler. Ayrıca, sınav günü sınav merkezindeki sınav sorumlusundan da hangi salonda sınava gireceklerini öğrenebilirler.


Yayın: 12.12.2014
ERKEK GARDİYAN ERİ VE KADIN GARDİYAN ERİ
YAZILI YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA DUYURU
KHK Web Haber:

Yazılı yarışma sınavlarına katılacak olan başvuru sahiplerine web sayfamızda duyurulan sınav yeri bilgilerini öğrenebilmeleri için gerekli olan aday numaraları SMS (kısa mesaj) yoluyla gönderilmiştir.  Söz konusu sınavlara girmeye hak kazanan başvuru sahiplerinden SMS ulaşmayanlar, sınavlarla ilgili bilgiye 229 27 50 numaralı telefondan ulaşabilirler.


Yayın: 11.12.2014
     IV. DERECE ERKEK VE KADIN GARDİYAN ERİ 
   SINAV KONULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
KHK Web Haber:

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü kadrolarında münhal bulunan  IV. Derece Erkek Gardiyan Eri ve IV. Derece Kadın Gardiyan Eri mevkileri ile ilgili olarak yazılı yarışma sınavlarının  21 Aralık, 2014 tarihinde yapılacağı web sitemiz aracılığıyla adaylara duyrulmuştu.

Sınav konularındaki mevzuatın güncel şekline nasıl ulaşılabileceği hakkında, adaylardan gelen talebi doğrultusunda; Merkezi Cezaevi Müdürlüğü ile istişare yapılmıştır. Bu istişare sonucunda, mevzuat güncel hali ile Merkezi Cezaevi Müdürlüğü web sitesine eklenmiştir. Adaylar sınav konularını içeren mevzuatın güncel haline Merkezi Cezaevi Müdürlüğü web sitesinden (cezaevi.gov.ct.tr) veya aşağıda belirtilen linkten ulaşabilirler.

ÆSınav Konuları ÆSınav Konularını İçeren Mevzuatın Güncel Hali

Yayın: 06.12.2014
ERKEK GARDİYAN ERİ İLE KADIN GARDİYAN ERİ 
SINAVLARI 21 ARALIK'TA YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Merkezi Cezaevi kadrosunda münhal bulunan 10 adet IV. Derece Erkek Gardiyan Eri ile 2 adet  IV. Derece Kadın Gardiyan Eri mevkileri ile ilgili yazılı yarışma sınavlarının 21 Aralık, 2014 Pazar günü yapılmasına karar verilmiş olup, sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

Yayın: 02.12.2014
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Bugün web sitemizde oluşan birtakım sorunların Kamunet Serverlerinden kaynaklandığını ve Kamunet'e yaptığımız uyarının ardından, web sitemizdeki arızanın giderildiği tespit edilmiştir. Şu an Kamunet tarafından düzeltilmiş olan web sitemizden, kurumumuzla ilgili tüm yayınların son şeklini takip edebilirsiniz.


Yayın: 26.11.2014
MUKAYYİT VE MAHKEME STENOGRAFI 
YAZILI YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA DUYURU
KHK Web Haber:

Mahkemeler kadrosunda münhal bulunan III. Derece Mukayyit ve IV. Derece Mahkeme Stenografı yazılı yarışma sınavları, 29 Kasım, 2014 Cumartesi günü Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yapılıyor. Saat 12:00 de başlayacak olan III. Derece Mukayyit yazılı yarışma sınavı 75 dakika, saat 14:00 de başlayacak IV. Derece Mahkeme Stenografı yazılı yarışma sınavı ise 100 dakika sürecek. Yazılı yarışma sınavlarına katılacak başvuru sahiplerine nerede ve ne saat sınava gireceklerine dair çağrılar SMS (kısa mesaj) yoluyla ve de web sayfamızdan yapılmıştır. Söz konusu sınavlara girmeye hak kazanan başvuru sahiplerinden SMS ulaşmayanlar, sınavlarla ilgili bilgiye 229 27 50 numaralı telefondan ulaşabilirler.


Yayın: 10.11.2014
TAPU SORUMLUSU, HARİTA SORUMLUSU VE KADASTRO SORUMLUSU YAZILI YÜKSELME SINAVLARI YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Tapu ve Kadastro Dairesi kadrosunda münhal bulunan 6 adet I. Derece Tapu Sorumlusu ile ilgili yazılı yükselme sınavı 6 Aralık, 2014 tarihinde, 3 adet  I. Derece Kadastro Sorumlusu ve 2 adet I. Derece Harita Sorumlusu  mevkileri ile ilgili yazılı yükselme sınavlarının ise 7 Aralık, 2014 tarihinde yapılmasına karar verilmiş olup sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler kısa mesaj (SMS) ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

 Yayın: 25.08.2014
YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ VERİLMEYE BAŞLANDI
KHK Web Haber:
26 Temmuz, 2014 tarihinde gerçekleşen Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları'nın sonuçları kesinleşmiş olup Başarı Belgeleri 22 Ağustos, 2014 Cuma gününden itibaren verilmeye başlanmıştır.
Sınav sonuçlarına göre başarılı olan adayların Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde kurumumuzdan almaları rica olunur. 
     

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
İnönü Meydanı - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı