YAZILI SINAV ÇAĞRILARI

Dışişleri Dairesi III. Derece 3'üncü Sekreter 06.10.2019 Merkezi Cezaevi III. Derece Elektrikçi 02.10.2019 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı III. Derece Plan ve Proje Koordinasyon Amiri 02.10.2019 Karayolları Dairesi II. Derece Teknisyen (İnşaat) 02.10.2019 Şehir Planlama Dairesi III. Derece II. Sınıf Şehirci 29.09.2019 Şehir Planlama Dairesi III. Derece II. Sınıf Mimar 29.09.2019 Sosyal Hizmetler Dairesi III. Derece II. Sınıf Soyal Hizmet Memuru 29.09.2019
ÖĞRETMENLİK SINAV ÇAĞRILARI

Öğretmenlik Sınav Çağrıları
MÜLAKAT ÇAĞRILARI

  
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Öğretmenlik (2019-2020) Tapu ve Kadastro Daqiresi
Arşiv
YÜKSELME (İÇE AÇIK) MÜNHAL İLANLARI

Sivil Havacılık Dairesi
Para,Kambiyo ve İnkişaf San. İş. Dairesi
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
Mali Şube Amiri (Telekomünikasyon D.) Bilgisayar Operatörü (Telekom. D.)
Arşiv
YABANCI DİL SINAV DUYURULARI

Yabancı Dil (İngilizce)
Arşiv
DIŞA AÇIK MÜNHAL İLANLARI

Telekomünikasyon Dairesi
 
Arşiv
YAZILI SINAV SONUÇLARI

Öğretmenlik 14, 15, 21 Eylül, 2019
Öğretmenlik Kesin ListeI. Derece Hastane Başhekimi III. D. II. S. Teknisyen (Meteo. D.)(Kesin)
İstidlalci Yardımcısı (Kesin)
Gözlem, İklim ve İsta. Şube Amiri(Kesin)
Orta Düzey Yeterlik Sınavı (Kesin) Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı (Kesin) Alt Düzey Yeterlik Sınavı (Kesin) Üst Düzey Yeterlik Sınavı (Kesin)
III. D. I. S. Hayvancılık Teknisyeni (Kesin)
III. D. Mühendis (Tele. D.) (Kesin)
I. D. Mühendis (Tele. D.)(Kesin)
II. D. Uluslararası Operatör (Kesin)
I. D. Uluslararası Operatör (Kesin)
II. D. Telekomünikasyon Memuru(Kesin)
I. D. Telekomünikasyon Memuru(Kesin)
II. D. Teknisyen (Tele. D.) (Kesin)
I. D. Teknisyen (Tele. D.)(Kesin)
I. Derece İnşaat Mühendisi (Kesin)
I. Derece Tanıtma Memuru (Kesin)
III. D. Biyokimya Lab. Şube Amiri(Kesin)
II. Derece Eczacı Kalfası (Kesin)
III. D. Çevre Sağlığı Şube Amiri (Kesin)
I. Derece 1'inci Sekreter (Kesin)
Değerlen., Ekon. ve İsta. Araş. Uz.(Kesin)
Bitkisel Üretim Araştırma Uzmanı (Kesin)
Araştırma Teknisyeni (Kesin)
I.D. Sağlık Mer. Sorumlu Hekimi (Kesin)
II. D. Sağlık Mer. Sorumlu Hekimi (Kesin)
II. Derece Pratisyen Hekim (Kesin)
 
Arşiv
Yayın: 13.09.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

KKTC Başsavcılığın 1 Kasım 2018 tarih ve TKD.0.00-532/02-18-E.4288 sayı yazısı ile Kamu Görevlileri Yasası’nın 73.(2)(C) maddesi gereğince yükselme ve terfi sınavlarında münhal kadrolara, adayların son üç yıllık performans değerlendirme formları, ilgili dairesi tarafından Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.  Tapu ve Kadastro Dairesi, II. Derece Müdür Muavini münhaline başvuran adayların son üç yıla ait performans değerlendirme formları dairesi tarafından eksik gönderildiğinden ve gelinen aşamada bugüne kadar  Komisyonumuza ulaştırılmadığından dolayı 3 Ekim , 2019 tarihinde yapılması planlanan Tapu ve Kadastro Dairesi, II. Derece Müdür Muavini sınavı performans değerlendirme formları eksiksiz olarak ilgili daire tarafından gönderilinceye kadar süresiz  ertelenmiştir.


Yayın: 12.09.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Şehir Planlama Dairesi kadrosunda bulunan ve 54/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen 1 adet I. Derece Baş Mimar mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 29 Eylül, 2019  tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ancak söz konusu münhale başvuru yapan adayın, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, Personel Dairesince kontrol edilerek kurumu tarafından gönderilmesi gereken 3 yıllık  Performans Değerlendirme Formları Komisyonumuza ulaştırılmadığından, I. Derece Baş Mimar kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavı ileriki bir tarihe ertelenmiştir.


Yayın: 12.09.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 29 Temmuz, 2019 ilan edilen 1 adet İlkokul Öğretmeni, 1 adet Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi) ve 1 adet Özel Eğitim Öğretmeni kadroları için, Başbakanlık’ın BBK.0.00-532/02-19-E.3816 sayı ve 4 Eylül, 2019 tarihli yetkisi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın MEB.0.00-532/02-19[532/02]-E.2064 sayı ve 6 Eylül, 2019 tarihli ve MEB.0.00-532/02-19(532/02)-E.6238 sayı ve 10 Eylül, 2019 tarihli taleplerine istinaden, münhal sayıları arttırılmıştır. Bu çerçevede, münhal ilan edilen konu branşlar için  nihai münhal sayıları ve muhtemel münhal yerleri ekteki listede görülmektedir. Tüm adaylara önemle duyurulur.
ÆYenilenen İlköğretim Dairesi Münhal Sayıları ve Muhtemel Münhal Yerleri

Yayın: 09.09.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 29 Temmuz, 2019 ve 2 Ağustos, 2019 tarihlerinde ilan edilen bazı Öğretmenlik branşlarının, Başbakanlık’ın BBK.0.00-532/02-19-E.3816 sayı ve 4 Eylül, 2019 tarihli yetkisi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın MEB.0.00-532/02-19[532/02]-E.2064 sayı ve 6 Eylül, 2019 tarihli talebine istinaden, münhal sayıları arttırılmıştır. Bu çerçevede, münhal ilan edilen tüm öğretmenlik branşları için nihai münhal sayıları ve muhtemel münhal yerleri ekteki listede görülmektedir. Tüm adaylara önemle duyurulur.
ÆYenilenen Münhal Sayıları ve Muhtemel Münhal Yerleri

Yayın: 30.08.2019
ÖĞRETMENLİK SINAV TARİHLERİ BELİRLENDİ
KHK Web Haber:

İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrolarında münhal bulunan öğretmenlik branşlarıyla ilgili yazılı sınav tarihleri belirlenmiş olup aşağıdaki linkte yer almaktadır. Sınav yerleri ve saatleri ise önümüzdeki günlerde web sitemizde yayınlanacaktır.

Ayrıca, Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nde yapılan düzenleme çerçevesinde tüm branşların “I. Oturum” sınavı bu yıl ilk kez tek bir günde ve tek bir sınav şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, sınava girmeye hak kazanan tüm adayların 14 Eylül, 2019 Cumartesi günü yapılacak olan “I. Oturum” sınavına da katılmaları gerekmektedir. Tüm adaylara önemle duyurulur.
ÆSınav Tarihleri

Yayın: 23.08.2019
YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ
VERİLMEYE BAŞLANIYOR
KHK Web Haber:
27 - 28 Temmuz, 2019 tarihinde gerçekleşen Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları'nın Başarı Belgeleri 26 Ağustos, 2019 Pazartesi günü verilmeye başlanacaktır. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan kişilerin Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde kurumumuzdan almaları gerekmektedir.

Yayın: 09.08.2019
OMBUDSMAN MÜDÜRÜ SINAVI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) kadrosunda bulunan ve 39/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen II. Derece Müdür mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 29 Eylül, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği öngörülmüştü.

Ancak, öğretmen sınavlarının ileriye alınmasından ötürü bazı sınavların ertelenme durumu ortaya çıktığından, yapılan yeni düzenlemede II. Derece Müdür kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavının ileri bir tarihe ertelenmesi uygun görülmüştür. Yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizde duyurulacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 08.08.2019

MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ

ÖĞRETMEN MÜNHALİ İLANI VE SINAVI DUYURUSUNUN DÜZELTİLMESİ HAKKINDA
KHK Web Haber:

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda bulunan 1 adet Grafik Fotoğraf ve Matbaa Öğretmeni 29 Temmuz, 2019 tarihli Genelgemiz ile ilan edilmiştir.

                                                                                                 

Ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 7 Ağustos, 2019 tarihli ve MEB.0.00-532/02-19[532/02]-E.1956 sayılı yazısı ile münhal ilan edilen Grafik Fotoğraf ve Matbaa Öğretmeni branş isminin sehven yanlış yazıldığı ve branş isminin Grafik Fotoğraf Öğretmeni olarak düzeltilmesi talep edilmiştir.

                                                                                                 

Bundan dolayı, ilgili münhal branş isminin Grafik Fotoğraf Öğretmeni olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.

Yayın: 07.08.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Vekalet müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 02.08.2019

GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ

ÖĞRETMEN MÜNHALİ İLANI VE SINAVI DUYURUSUNUN DÜZELTİLMESİ HAKKINDA
KHK Web Haber:

Genel Ortaöğretim Dairesi kadrosunda bulunan 1 adet Kimya (Türkçe) Öğretmeni 29 Temmuz, 2019 tarihli Genelgemiz ile ilan edilmiştir.

                                                                                                         

Ancak Eğitim Bakanlığının 2 Ağustos, 2019 tarihli ve MEB.0.00-532/02-19(532/02)-E1932 sayılı yazısı ile münhal ilan edilen Kimya (Türkçe) Öğretmeni branş isminin sehven yanlış yazıldığı ve branş isminin Kimya-Fen Bilgisi (Türkçe) Öğretmeni olarak düzeltilmesini talep edilmiştir.

                                                                                                         

Bundan dolayı, ilgili münhal branş isminin Kimya-Fen Bilgisi (Türkçe) Öğretmeni olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.

Yayın: 29.07.2019

MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ

KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENLİĞİ MÜNHALİ

İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda bulunan Köy Kadın Kursu Öğretmenliği ile ilgili 11 Ekim, 2017 tarihinde münhal ilan edilmişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 5 Temmuz, 2019 tarih ve MEB.0.00-532/02-197532/02-E.1794 sayılı yazısıyla, söz konusu münhalin iptal edilmesini talep etmiştir.

Bakanlık tarafından yapılan iptal talebi Komisyonca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.


Yayın: 25.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Nakil müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 24.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 17.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Sosyal Sigortalar Dairesi kadroları altında bulunan ve web sitemizde 18 Temmuz, 2019 Perşembe günü yapılacağı duyurulan mevkiilerin sözlü mülakatları, saat 10:30 da başlamak üzere 19 Temmuz, 2019 Cuma gününe ertelenmiştir. İlgililere önemle duyrulur.

Yayın: 09.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yapılması planlanıp sözlü mülakatı web sayfamızda yayınlanan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrolarından II. Derece Pratisyen Hekim, II. Derece Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi, I. Derece Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi mevkileri için Sağlık Bakanlığına yaptığımız ısrarlı talebe rağmen görev yerleri gönderilmediğinden söz konusu mülakatlar ileriki bir tarihe ertelenmiştir.


Yayın: 05.07.2019
ÇEVRE MÜHENDİSİ SINAVI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Çevre Koruma Dairesi kadrosunda bulunan ve 35/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. Derece Çevre Mühendisi mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 27 Temmuz, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği öngörülmüştü.

Ancak, sınava başvuran kişilerden bazıları avukatları vasıtasıyla sınav konuları arasında yer alan mevzuatla ilgili çelişkiler olduğunu iddia ettiklerinden, konuyla ilgili Kurumlarla yazışmalar yapılmış olup, durum açıklığa kavuşuncaya değin sınav ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizde duyurulacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 02.07.2019
YAZILI SINAV TARİHLERİ GÜNCELLENDİ
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonunca gerçekleştirilecek olan yazılı sınav tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Münhal mevkilere başvuran adayların daha önce yayınlanmış olan genelgelerdeki sınav tarihleri yerine, aşağıda belirtilen sınav tarihlerini esas almaları gerekmektedir. Ayrıca aşağıda yer alan sınavlara girmeye hak kazanan adayların sınava gireceği yerler ve sınav saatleri, sınav tarihinden en az iki gün önce web sitemizde yayınlanacaktır.
YAZILI SINAV PROGRAMI
Daire / Bakanlık Kadro Adı Sınav Tarihi Genelge No
Şehir Planlama Dairesi III. D. II. S. Mimar 29.09.2019 55/2018
Şehir Planlama Dairesi III. D. II. S. Şehirci 29.09.2019 55/2018
Sosyal Hizmetler Dairesi III. D. II. S. Sosyal Hizmet Memuru 29.09.2019 16/2019
Merkezi Cezaevi III. D. Elektrikçi 02.10.2019 36/2016
Karayolları Dairesi II. D. Teknisyen (İnşaat) 02.10.2019 59/2016
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı III. D. Plan ve Proje Koordinasyon Amiri 02.10.2019 61/2016
Dışişleri Dairesi III. D. 3'üncü Sekreter 06.10.2019 59/2018
Çevre Koruma Dairesi III. D. Doğal Hayat Şube Amiri 13.10.2019 69/2016
Çevre Koruma Dairesi III. D. Çevresel Etki  Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri 13.10.2019 69/2016
Çevre Koruma Dairesi III. D. Katı Atık Şube Amiri  13.10.2019 69/2016
Çevre Koruma Dairesi III. D. Atık Su Şube Amiri 13.10.2019 69/2016
Çevre Koruma Dairesi I. D. Çevre Teknisyeni 13.10.2019 69/2016
Hayvancılık Dairesi II. D. I. Sınıf Su Ürünleri Uzmanı 15.10.2019 19/2017
Hayvancılık Dairesi I. D. Hayvancılık Baş Teknisyeni 15.10.2019 34/2017
Orman Dairesi I. D. Telefon İşleri Amiri 17.10.2019 39/2017
Harita Dairesi II. D. Teknisyen 17.10.2019 43/2017
İçişleri Bakanlığı I. D. Bilgisayar Operatörü 17.10.2019 46/2017
Limanlar Dairesi I. D. Analist/Programcı 20.10.2019 63/2017
Limanlar Dairesi I. D. Rıhtım Amiri 20.10.2019 63/2017
Limanlar Dairesi II. D. Romorkör Kaptan Yardımcısı 20.10.2019 63/2017
Limanlar Dairesi III. D. Liman Memuru 20.10.2019 63/2017
Limanlar Dairesi I. D. Romorkör Makinisti 20.10.2019 62/2018
Limanlar Dairesi I. D. Liman Makine Operatörü 20.10.2019 62/2018
Limanlar Dairesi I D. Romorkör Kaptanı 20.10.2019 62/2018
Limanlar Dairesi II. D. I. S. Maliye Memuru 20.10.2019 62/2018
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Yüksek Ebe 24.10.2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Ortez-Protez Teknisyeni 24.10.2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. D. Ebe 24.10.2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. D. Ebe 24.10.2019 50/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Meydan Meteoroloji Sorumlusu 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Liman Meteoroloji Sorumlusu 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Gözlem ve İklim Sorumlusu 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli Meteoroloji Mühendisi 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli İstidlalci 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Muhasebe Memuru 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli Teknisyen 27.10.2019 47/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi I. D. Mimar 30.10.2019 56/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi I. D. Teknisyen 30.10.2019 56/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi II. D. Teknisyen 30.10.2019 56/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Maden Mühendisi 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Sondaj Mühendisi 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Jeoloji Mühendisi 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Mühendis (Jeoloji-Jeofizik) 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Kimya Mühendisi 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi II. D. Teknisyen 03.11.2019 62/2017
Merkezi Cezaevi II. D. Terzi 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi II. D. Sıhhi Tesisatçı 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi I. D. Kıdemli Cezaevi Amir Yrd. 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi II. D. Cezaevi Amir Yardımcısı 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi III. D. Kıdemli Erkek Gardiyan 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi III. D. Kıdemli Kadın Gardiyan 10.11.2019 51/2018
Gelir ve Vergi Dairesi I. D. Kıdemli Gelir ve Vergi Memuru 12.11.2019 7/2018
Gelir ve Vergi Dairesi I. D. Veznedar 21.11.2019 53/2018
Gelir ve Vergi Dairesi I. D. Ambar Emini 21.11.2019 53/2018
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği III. D. Bölge Teftiş Şube Amiri 29.11.2019 38/2018
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği III. D. Teşkilatlandırma ve Tescil Şube Amiri 29.11.2019 38/2018
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği III. D. Eğitim,İstatistik ve Araştırma Şube Amiri 29.11.2019 38/2018
Telekomünikasyon Dairesi III. D. Muhasebe Memuru 08.12.2019 25/2019
Telekomünikasyon Dairesi IV. D. Teknisyen 08.12.2019 25/2019
Devlet Basımevi II. D. I. S. Matbaacı 11.12.2019 52/2018
Devlet Basımevi II. D. Bilgisayar Operatörü 11.12.2019 52/2018
Kültür Dairesi II. D. Teknisyen 17.12.2019 57/2018
Kültür Dairesi I. D. Kültür Merkezi Yönetmeni 17.12.2019 57/2018
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Psikolog 12.01.2020 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Ekonomi, Planlama ve Eğitim Memuru 12.01.2020 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Şiddeti Önleme ve Ayrımcılıkla Mücadele Memuru 12.01.2020 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Hukuk Uygulama ve İzleme Memuru 12.01.2020 49/2015
Kamu Hizmeti Komisyonu Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı 19.01.2020 18/2019
Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi II. D. Müdür Muavini 28.01.2020 24/2019
Telekomünikasyon Dairesi III. Derece Mali Şube Amiri 19.02.2020 20/2019
Telekomünikasyon Dairesi I. Derece Bilgisayar Operatörü 19.02.2020 21/2019
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı I. Derece Kimyager 05.05.2020 22/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. D. Teknik İşler Ekip Sorumlusu (Elektrik-Elektronik) 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. Derece Hava Trafik Kontrolörü 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. Derece Meydan İşletme Memuru 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. Derece Meydan İtfaiye Memuru 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. D. Meydan Haberleşme Memuru 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. D. Teknisyen (Elektrik-Elektronik) 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. Derece Teknisyen (Makine) 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi II. Derece Hava Trafik Kontrolörü 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi II. Derece Meydan İşletme Memuru 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi II. Derece Meydan İtfaiye Memuru 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi II. D. Teknisyen (Elektrik-Elektronik) 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi II. Derece Teknisyen (Makine) 10.05.2020 23/2019

Yayın: 27.06.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 40/2018 sayılı genelge ile yayınlanan III. Derece Biyokimya Laboratuvarı Şube Amiri mevkiinin münhal duyurusunun Sağlık Bakanlığı tarafından bir kamu sağlık çalışanına tebliğ edilmediği nedeniyle Komisyonumuza ulaşan itiraz sonucunda söz konusu münhal ilanı için başvurular, 25 Haziran, 2019 tarih ve 14/2019 sayılı genelge ile 12 Temmuz, 2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Ancak itiraz eden kişinin başvuru belgelerinde yapılan incelemede, söz konusu kadronun aranan niteliklerine haiz olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan incelemede, aranan niteliklere haiz olup da başvuru yapabilecek başka aday da bulunmadığı tespit edildiği cihetle, sınavın ertelenme gerekçesi ortadan kalkmış olup, sınav daha önce belirlendiği gibi 14 Temmuz, 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. Tüm ilgililere önemle duyurulur.
ÆGenelge

Yayın: 27.06.2019

RESMİ KABZ MEMURLUĞU VE MUKAYYİTLİK DAİRESİ

II. DERECE MÜDÜR MUAVİNİ MÜNHALİ

İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi kadrosunda bulunan II. Derece Müdür Muavini mevkii 67/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 26 Haziran, 2019 tarih ve EEB.0.00-532/02-19-E.1040 sayılı yazısıyla,  söz konusu münhalin iptal edilmesini talep etmiştir.

Bakanlık tarafından yapılan iptal talebi Komisyonca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.

Yayın: 16.05.2019
DUYURU
KHK Web Haber:

19 Şubat 2015 tarihli 6/2015 sayılı genelge ile ilan edilerek yazılı sınavı 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacağı duyurulan II. Derece Diş Hekimi münhali için adaylardan biri avukatı vasıtasıyla yazılı olarak bazı iddialarda bulunmuştur.

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Sözkonusu iddiaların her yönüyle incelenerek değerlendirilmesinin yapılabilmesi amacıyla sözkonusu münhalle ilgili yazılı sınav tarihi ertelenmiştir.

Yayın: 30.11.2018
KADRO FAZLASI OLARAK GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Görevlileri Yasasının 73. maddesinde değişiklik yapan Kamu Görevlileri  (Değişiklik No: 2) Yasası uyarınca aşağıdaki duyuru yapılması uygun görülmüştür.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 27.11.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
KKTC Başsavcılığın 1 Kasım 2018 tarih ve TKD.0.00-532/02-18-E.4288 sayı yazısı ile Kamu Görevlileri Yasası’nın 73.(2)(C) maddesi gereğince yükselme ve terfi sınavlarında münhal kadrolara, adayların son üç yıllık performans değerlendirme formları, ilgili dairesi tarafından Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.  Tapu ve Kadastro Dairesi, II. Derece Müdür Muavini münhaline başvuran adayların son üç yıla ait performans değerlendirme formları dairesi tarafından eksik gönderildiğinden ve daire müdürünün iş yoğunluğundan dolayı bu performansları gönderemeyeceğini bildirmesinden dolayı 13 Aralık, 2018 tarihinde yapılması planlanan Tapu ve Kadastro Dairesi, II. Derece Müdür Muavini sınavı performans değerlendirme formları eksiksiz olarak ilgili daire tarafından gönderilinceye kadar ertelenmiştir.


 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:

Web Tasarım: KHK Başkanlığı