Yayın: 22.04.2021
24 - 25 Nisan 2021 Tarihlerinde Gerçekleştirilecek Öğretmenlik Sınavlarında Gözetmenlik Görevi Yapacakların Listeleri
KHK Web Haber:

24 - 25 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Öğretmenlik Sınavlarında görevli gözetmenlerin listeleri aşağıdaki linkte yer almaktadır. Görevli gözetmenlerin “Negatif” PCR test sonuçlarıyla birlikte sınav saatinden en az 2 saat önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Tüm gözetmenlere “Yaka Kartları” sınav merkezlerinde verilecektir. Ayrıca, tüm gözetmenlerin görevleri sırasında dikkat etmeleri gereken hususlarla, sınava ilişkin açıklamaları içeren sınav yönergesi aşağıdaki linkte yer almakta olup sınavdan önce dikkatlice okunması gerekmektedir.

Öğretmenlik Sınavlarında görevli tüm gözetmenlere duyurulur.

Sınav Yönergesi
24 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 10.00 Gözetmen Listesi
24 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 15.00 Gözetmen Listesi
25 Nisan 2021 Pazar Saat: 10.00 Gözetmen Listesi
25 Nisan 2021 Pazar Saat: 15.00 Gözetmen Listesi

YETERLİK SINAV DUYURULARI

Yeterlik Sınavları
Yayın: 22.04.2021
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan öğretmen kadroları için 24 – 25 Nisan 2021 ve 1 – 2 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak olan yazılı yarışma sınavlarına katılacak olan adaylardan yalnızca Sağlık Bakanlığı, Özel Hastane veya Özel Laboratuvarlar tarafından adayların cep telefonuna SMS olarak gönderilecek ve/veya yazılı olarak verilecek olan, “Kimlik Bilgisinin” yazılı olduğu negatif PCR testi sonucu kabul edilecektir. Hızlı Test (Antijen Testi) sonucu kesinlikle kabul edilmeyecektir.

PCR test sonucunda yalnızca İsim-Soyisim bilgisi bulunan adayların, Komisyonumuz tarafından cep telefonularına gönderilen “Sınava Çağrı Mesajı”nı da sınavların yapılacağı yerlerdeki görevlilere ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara duyurulur.

Yayın: 20.04.2021
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Öğretmenlik kadrolarıyla ilgili münhal sayılarının son şekli aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

Æİlköğretim Dairesi ÆGOÖD - MTÖD

Yayın: 17.04.2021
ÖĞRETMENLİK SINAVLARIYLA İLGİLİ KURALLAR İLE SINAV YERLERİ BELİRLENDİ
KHK Web Haber:

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı,  Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne ve İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan öğretmen kadroları için yazılı sınavlar 24 – 25 Nisan ve 01 – 02 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri yerler aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Sınava katılacak adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

1. Sınava katılacak tüm adayların 22 Nisan 2021 tarihinde veya sonrasında PCR testi yaptırmış olmaları, 01 – 02 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak sınavlara katılacak adayların da 29 Nisan 2021 tarihinde veya sonrasında PCR testi yaptırmış olmaları ve sonuçlarının “Negatif” olması gerekmektedir.

2. Sağlık Bakanlığı, Özel Hastane veya Özel Laboratuvarlar tarafından adayların cep telefonuna gönderilecek “Kimlik Bilgisinin” yazılı olduğu PCR test sonuçları sınavların yapılacağı yerlerdeki görevliler tarafından kontrol edilecektir. PCR test sonucunu ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

3. Kısmi Sokağa Çıkma Yasağının olduğu günlerde yapılacak sınavlara katılacak adaylar, Polis Kontrol noktalarından geçerken, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından cep telefonlarına gönderilecek “Sınava Çağrı Mesajını” göstererek geçiş yapabileceklerdir.

4. Sınavlara katılacak adayların, sınav başlama saatinden 2 saat önce kimliklerini doğrulayan resimli bir belge ile sınav yerlerinde hazır olmaları gerekmektedir. Adayların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uymaları gerekmektedir.

5. Devlet kontrolünde bulunan karantina merkezlerinde veya kendi evlerinde bulunan “Temaslı” adayların, “Temaslı” olduklarına dair bilgiyi en geç 21 Nisan 2021  tarihine kadar Sağlık Bakanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir. Temaslı olduğunu bildirmeyerek sınava katılan adayların tespiti halinde, haklarında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında cezai işlem başlatılacaktır.

6. Temaslı olan ve sınava katılacak adaylar için ayrı bir sınav merkezi oluşturulacaktır.
ÆÖğretmenlik Sınav Yerleri

Yayın: 09.04.2021
ÖĞRETMENLİK BRANŞLARININ SINAV TARİHİ VE SAATLERİ BELİRLENDİ
KHK Web Haber:
Öğretmenlik sınavlarının 24 – 25 Nisan ve 1 – 2 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Bu bağlamda hangi branşın hangi tarih ve saatte yapılacağı belirlenmiş olup,  aşağıdaki linkte yer almaktadır. Adayların sınava gireceği yerler, sınavdan birkaç gün önce web sayfamızdan yayınlanacak ve ayrıca adaylara SMS olarak gönderilecektir.
ÆÖğretmenlik Sınav Tarih ve Saatleri
YAZILI SINAV PROGRAMI
Daire / Bakanlık Kadro Adı Sınav Tarihi Genelge No
İlköğretim Dairesi I. Oturum ve Öğretmenlik Sınavları 24.04.2021 Genelge
GOÖD - MTÖD I. Oturum ve Öğretmenlik Sınavları 24.04.2021 Genelge
GOÖD - MTÖD Öğretmenlik Sınavları 25.04.2021 Genelge
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Köy Kadın Kursu Öğretmeni 25.04.2021 Genelge
GOÖD - MTÖD Öğretmenlik Sınavları 01.05.2021 Genelge
GOÖD - MTÖD Öğretmenlik Sınavları 02.05.2021 Genelge


Yayın: 05.04.2021
MÜNHAL KADROLARIN BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI
KHK Web Haber:

Covid-19 salgını nedeniyle 27 Ocak 2021 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla ülkemizde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamış ve ilçeler arası geçişler de kısıtlanmıştı. İlçeler arası geçişlerin 5 Nisan 2021 tarihinden itibaren serbest bırakılmasıyla birlikte aşağıdaki linkte yer alan ve 27 Ocak 2021 tarihi itibariyle başvuru süreleri henüz tamamlanmamış olan münhal kadrolar için başvuru süreleri hiç kimsenin mağduriyet yaşamaması açısından 6 Nisan 2021 tarihinden 20 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. İlk atama mevkilerine başvuru yapmak isteyenlerin 20 Nisan 2021 saat 15.00’e kadar online randevu sisteminden randevu almaları gerekmektedir.

Ayrıca, başvuru yapacak kişilerin linkteki genelgelerde belirtilen son başvuru tarihine kadar, münhal kadroların aranan niteliklerine sahip olmaları gerekmektedir. Kamuoyuna önemle duyurulur.
ÆTıklayınız

Yayın: 05.04.2021
III. DERECE YÜKSEK HEMŞİRE SINAVINA İTİRAZ SÜRESİ UZATILDI
KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan III. Derece Yüksek Hemşire mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavı 17 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, geçici sınav sonuç listesi aynı gün resmi web sitemiz aracılığıyla yayınlanmıştır. 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 70’inci maddesi kuralları çerçevesinde geçici listeye itiraz süresi on beş gündür. On beş günlük yasal itiraz süresi, Covid-19 salgını nedeniyle 27 Ocak 2021 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla ülkemizde sokağa çıkma yasağı uygulanmasından ötürü tamamlanamamıştır. İlçeler arası geçişler 5 Nisan 2021 tarihinden itibaren serbest bırakıldığından, itiraz etme olanağı bulamayanların mağdur olmamaları için, III. Derece Yüksek Hemşire mevkiinin geçici sınav sonuç listesine itirazlar yasal süre dikkate alınarak 6 Nisan 2021 tarihinden 12 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Tüm adaylara duyurulur.

Yayın: 1.04.2021
ÖĞRETMENLİK SINAVLARIYLA
İLGİLİ DUYURU
KHK Web Haber:
İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi sürecinde Öğretmenlik sınavlarını gerçekleştirebilmek için hangi koşulların yerine getirilmesi gerektiği hususunda Sağlık Bakanlığından görüş talep edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı talebimize cevaben 31 Mart 2021 tarih ve SAB.0.00-532/03-21/E.2473 sayılı yazısında; “Söz konusu sınavların gerçekleştirileceği ortamın havalandırılmasının sağlanması, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması ve sınav boyunca koruyucu ekipmanların kullanılması ile; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının bu sınavları elzem ve gerekli görmesi halinde öğretmenlik sınavlarının yapılmasında Bakanlığımızca bir sakınca görülmemektedir.” yönünde görüş belirtmiştir.

Gelinen aşamada;
1. Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi uyarınca izne tabi olan ilçeler arası geçişlerin serbest bırakılması;

2. Diğer ilk atama mevkileri sınavlarında olduğu gibi Öğretmenlik sınavları da Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirildiğinden, Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi uyarınca Pazar günleri uygulanan tam sokağa çıkma yasağının kaldırılması;
kaydıyla Öğretmenlik sınavlarının 24 – 25 Nisan 2021 ve 1 – 2 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesine Kamu Hizmeti Komisyonunca karar verilmiştir.

Ancak, yukarıda yer alan iki maddeden herhangi birinin gerçekleşmemesi halinde, öğretmenlik sınavlarının anılan tarihlerde yapılması mümkün olmayacaktır.

Yayın: 4.03.2021
MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ KADROSUNDA BULUNAN II. DERECE MÜDÜR MUAVİNİ MÜNHALİ İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda bulunan II. Derece Müdür Muavini mevkii 31/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 20 Ocak 2021 tarih ve MTÖ.0.00-532/02-21/E.139 sayılı yazıyla, yasa değişikliği çalışmaları nedeniyle söz konusu münhalin iptal edilmesini talep etmiştir.

İlgili Kurum tarafından yapılan iptal talebi Komisyonumuzca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.

Yayın: 18.02.2021
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
İçinde bulunduğumuz Pandemi sebebi ile Sağlık Bakanlığının 5 Ocak 2021 tarih ve SAB.0.00-012/03-21/E.11 sayılı yazısı da dikkate alınarak daha önce sınav duyurusu yapılan tüm sınavlar Komisyonumuz tarafından ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri, Covid-19 Pandemisinin seyrine, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesiyle yapılacak istişarelere göre belirlenecek olup, ileriki tarihlerde web sayfamızdan duyurulacaktır. 

Ayrıca Kapanma Süresi içerisinde müracaat süresi sona eren münhallerin müracaat sürelerinin uzatılması ile ilgili Komisyonumuz yeniden değerlendirme yapıp tüm adaylara web sayfamızdan duyurulacaktır.  

İÇE AÇIK MÜNHAL İLANLARI

Genelge 3/2021 (Başvuru Süresi Uzatma) Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönl. Kurulu İlköğretim Dairesi Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Genel Ortaöğretim Dairesi Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi 
Merkezi Cezaevi
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Kültür Dairesi
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi
Talim ve Terbiye Dairesi
Hazine ve Muhasebe Dairesi
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi
 
Arşiv
DIŞA AÇIK MÜNHAL İLANLARI

Genelge 2/2021 (Başvuru Süresi Uzatma)
Duyuru (Posta Dairesi)
Veteriner Dairesi
Gençlik Dairesi
Posta Dairesi
Arşiv
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Sosyal Sigortalar Dairesi
Eczacı (YTKD)
Veteriner Teknisyeni
Arşiv
YAZILI SINAV SONUÇLARI
III Derece Yüksek Hemşire (YTKD)
I Derece Başkan Yardımcısı
III Derece Şube Amiri

Arşiv
Yayın: 22.12.2020
EL SANATLARI ve SERAMİK ALANI ATÖLYE ŞEFLİĞİ MÜNHAL İSMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
KHK Web Haber:

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda bulunan El Sanatları ve Seramik Alanı Atölye Şefliği mevkii 69/2019 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 26 Kasım 2020 tarih ve MTÖ.0.00-239-20/E.4109 sayılı yazıyla, söz konusu münhal isminin Seramik Alanı Atölye Şefliği olarak değiştirilmesini talep etmiştir.

İlgili Kurum tarafından yapılan talep Komisyonumuzca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.

Yayın: 08.11.2020
TAK SINAVI KAMU HİZMETİ KOMİSYONU’NCA
YAPILDI
KHK Web Haber:

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Kurumu’nun resmi talebi üzerine, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından gerçekleştirilen yazılı yarışma sınav sonuçları için aşağıdaki linki tıklayınız.

ÆSınav Sonuçları

Yayın: 06.11.2020
IV. DERECE ECZACI KALFASI YAZILI YARIŞMA SINAVI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 15/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Eczacı Kalfası mevkii ile ilgili yazılı yarışma sınavının 29 Kasım 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

Söz konusu mevkinin yazılı yarışma sınavı ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizden yayınlanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 19.10.2020
IV. DERECE PATOLOJİ TEKNİSYENİ İLE IV. DERECE SIHHİYE MÜFETTİŞİ YAZILI YARIŞMA SINAVLARI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 8/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Patoloji Teknisyeni mevkii ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrosunda bulunan ve 9/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Sıhhiye Müfettişi mevkileriyle ilgili yazılı yarışma sınavlarının    25 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

Söz konusu mevkilerin yazılı yarışma sınavları ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihleri belirlendikten sonra web sitemizden yayınlanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 30.07.2020
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilen Öğretmenlik kadroları için, Başbakanlık’ın BBK.0.00-532/02-20/E.2125 sayı ve 5 Haziran 2020 tarihli, BBK.0.00-532/02-20/E.2842 sayı ve 24 Temmuz 2020 tarihli yetkileri ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın MEB.0.00-532/02[532/02]-20/E.1142 sayı ve 24 Temmuz 2020 tarihli talebine istinaden, münhal sayıları arttırılmıştır.  Bu çerçevede, münhal ilan edilen konu branşlar için nihai münhal sayıları ve muhtemel münhal yerleri ekteki listede görülmektedir.  Tüm adaylara önemle duyurulur.  

ÆListe

Yayın: 30.07.2020
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilen 1 adet İlkokul Öğretmeni, 1 adet Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi) ve 1 adet Özel Eğitim Öğretmeni kadroları için, Başbakanlık’ın BBK.0.00-532/02-20/E.2813 sayı ve 23 Temmuz 2020 tarihli yetkisi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın MEB.0.00-532/02[532/02]-20/E.1141 sayı ve 24 Temmuz 2020 tarihli talebine istinaden, münhal sayıları arttırılmıştır.  Bu çerçevede, münhal ilan edilen konu branşlar için nihai münhal sayıları ve muhtemel münhal yerleri ekteki listede görülmektedir.  Tüm adaylara önemle duyurulur.

ÆListe

Yayın: 24.07.2020
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU ONLİNE RANDEVU SİSTEMİNE GEÇTİ
KHK Web Haber:
Tüm dünyada ve Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınına karşın alınan önlemler çerçevesinde Kamu Hizmeti Komisyonunca yayınlanan münhal ilanlarına başvuru sırasında yaşanabilecek yığılmayı önlemek ve sosyal mesafe kurallarına uyabilmek açısından Komisyonumuzca “ONLİNE RANDEVU SİSTEMİ”ne geçilmiştir.
ÆYazının Tam Metni

Yayın: 22.06.2020
MÜLAKATLARA KATILACAK ADAYLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonunca planlanan mülakatlara Covid 19 salgınından dolayı uzunca bir süre ara verilmiş ve yapılamamıştı.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda ve belirlenen kurallar çerçevesinde, Kamu Hizmeti Komisyonu ara verdiği mülakatlara yeniden başlıyor.

Mülakatlara katılacakların duyurusu www.khk.kamunet.net sayfasında yapılan adayların, mülakat sırasında uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.

Mülakata Gelen Adayın ;

1.    Maske takması zorunludur.

2.    Sosyal mesafe kuralına her aşamada, (Bekleme Salonunda ve Mülakat Sırasında) uyması gerekmektedir. (2 Metre)   

3.    Mülakata gelen adayların sıcaklıkları komisyon personeli tarafından ölçülecektir.

4.      Mülakata gelen adaylar, Kamu Hizmeti Komisyonu Müracaat Bölümünde bekleyecek. Yukarıdan çağırılmaları halinde yukarıya çıkacaklar.


Yayın: 07.08.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Vekalet müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 25.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Nakil müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 24.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 30.11.2018
KADRO FAZLASI OLARAK GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Görevlileri Yasasının 73. maddesinde değişiklik yapan Kamu Görevlileri  (Değişiklik No: 2) Yasası uyarınca aşağıdaki duyuru yapılması uygun görülmüştür.
ÆAyrıntılı Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:

Web Tasarım: KHK Başkanlığı