SÖZLÜ SINAV ÇAĞRILARI

Klinik Şefleri (YTKD)
Personel Dairesi

Mahkemeler
Merkezi Cezaevi
YAZILI SINAV SONUÇLARI

Şube Amiri (Hazine Ve Muhasebe D.)
Maliye Memuru (Hazine ve Muh. D.)
Kadın Hast. ve Doğum S. K. Ş. (Kesin Liste)
Kulak Burun Boğaz Hast. S. K. Ş. (Kesin L.)
Kadın Hastalıkları ve Doğum S. K. Ş.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları S. K. Ş.
Müdür Muavini (SHD) (Kesin Liste)
Meydan İtfaiye Şube Amiri (Kesin Liste)
İlaç ve Kim. Analizler. Ş. A. (Kesin Liste)


Radyobiyoloji ve Çevre A. Ş. A. (Kesin L.)
Besin Analizleri Şube A. (Kesin Liste)
Adli Kimya-Fen Şube A. (Kesin Liste)
Müdür Muavini (Sivil Havacılık D.)
Meydan İtfaiye Şube Amiri (Sivil Hav. D.)
Mahkeme Stenografı (Kesin Liste)
I. D. Stenograf Sor. (Meclis) (Kesin L.)
Doktorlar (Kesin Liste)
Tahsilat Memuru (KESİN LİSTE)
Arşiv
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Gümrük ve Rüsumat Dairesi
Meteoroloji DairesiSivil Havacılık Dairesi
Devlet Laboratuvarı Dairesi

Öğretmenlik
Hukuk Dairesi
Cumhuriyet Meclisi Genel Sek. Ö.
Arşiv
DIŞA AÇIK MÜNHAL İLANLARI

Gelir ve Vergi Dairesi Hazine ve Muhasebe Dairesi
Arşiv
YÜKSELME (İÇE AÇIK) MÜNHAL İLANLARI

Mülki Yönetim ve Böl. (Kaymakamlık) Yüksek Yön. Denet. (Ombudsman) D.
Arşiv
 Yayın: 25.04.2016

DUYURU

KHK Web Haber:

Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu kadrosunda münhal bulunan ve28/2015 numaralı genelge ile ilan edilen I. Derece Maliye Kıdemli Müfettişi yazılı yarışma sınavı 10 Mayıs, 2016 Salı günü yapılacaktır. Aday numarası, sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler kişilere kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.


 Yayın: 08.04.2016

DUYURU

KHK Web Haber:

Hazine ve Muhasebe Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve33/2015 numaralı genelge ile ilan edilen III. Derece Şube Amiri ve II. Derece I. Sınıf Maliye Memuru yazılı yarışma sınavı 27 Nisan, 2016 Çarşamba günü yapılacaktır. Aday numarası, sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler kişilere kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.


 Yayın: 04.04.2016

IV. Derece Hemşire ve IV. Derece Ebe

Münhaline Başvuracak Olanlara

ÖNEMLİ DUYURU

KHK Web Haber:

10/2016 numaralı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Hemşire ve IV. Derece Ebe kadrolarına başvuru yapacak kişilerin, başvuru esnasında “Hemşirelik ve Ebelik Encümeni Kayıt Belgesi”ni de sunmaları gerekmektedir. İlgililerin bilgisine saygı ile sunulur.


 Yayın: 16.03.2016

ÖĞRETMENLİK SINAV BELGELERİ HAKKINDA

DUYURU

KHK Web Haber:

2015 yılında öğretmenlik sınavına girip 600 ve üzeri puan alıp atanmaya hak kazanmayan öğretmen adaylarının ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇ BELGELERİ’ ni Kamu hizmeti Komisyonu zemin katında yer alan Danışma bölümünden kimliklerini ispatlayacak bir belge göstererek alabilirler.


 Yayın: 16.03.2016

DUYURU

KHK Web Haber:

Gelen yetki doğrultusunda münhal sayıları artırılan kadrolarla ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Genelge No Daire Kadro Adı Ek Yetki
5/2015 Yataklı Tedavi Kurumları II. D. Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı 2
5/2015 Yataklı Tedavi Kurumları II. D. Dahiliye Uzmanı 1
31/2015 Yataklı Tedavi Kurumları II. D. Nöroloji Uzmanı 3
31/2015 Yataklı Tedavi Kurumları II. D. Kardiyoloji Uzmanı 1
31/2015 Yataklı Tedavi Kurumları II. D. Cerrahi Uzmanı 2
31/2015 Yataklı Tedavi Kurumları II. D. Mikrobiyoloji ve Enfek. Hast. Uz. 1
31/2015 Temel Sağlık Hizmetleri III. D. Diş Hekimi 1
31/2015 Temel Sağlık Hizmetleri III. D. Pratisyen Hekim 1
36/2015 Yataklı Tedavi Kurumları III. D. Hastane Amiri 2
55/2015 Sivil Havacılık III. D. Hava Trafik Kontrolörü 13

 Yayın: 14.03.2016

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ

MÜDÜR MUAVİNİ

YAZILI SINAVI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

KHK Web Haber:

Sivil Havacılık Dairesi kadrosunda münhal bulunan II. Derece Müdür Muavini mevkii ile ilgili olarak, 26 Şubat, 2016 tarihinde web sayfamız aracılığıyla yapılan duyuruda, yazılı sınav konularının 11. Maddesinde "İngilizce (Upper - Intermediate düzeyinde)" sınav konusunun da yer alacağı adayların bilgisine getirilmişti. Ancak sınav konularının 5. Maddesindeki “Annex 11-Air Traffic Services” ve “Annex 2-Rules of the Air” konuları İngilizce olduğundan ve sorular İngilizce sorulacağından ötürü, adaylara ayrıca İngilizce (Upper – Intermadiate düzeyinde) soru sorulmayacaktır. Tüm adayların bilgisine getirilir.


 Yayın: 26.02.2016

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ

MÜDÜR MUAVİNİ

YAZILI SINAVI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

KHK Web Haber:

Sivil Havacılık Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 11/2014 Numaralı Genelge ile ilan edilen II. Derece Müdür Muavini mevkiinin yazılı yarışma sınavının 30 Mart, 2016 Çarşamba günü saat 14:00’de Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’nda gerçekleştirileceği duyurulmuştur. Kurumdan gelen talep üzerine yazılı yarışma sınavına katılacak adaylar konu genelgede ilan edilen sınav konularına ilaveten:

ÆDuyurunun Devamı İçin TIKLAYIN

 Yayın: 26.02.2016

DUYURU

KHK Web Haber:
68/2014 numaralı genelge ile ilan edilen Çalışma Dairesi, III. Derece Çalışma Bölge Amiri mevkiinin münhal sayısı 2 olarak duyurulmuştu. Ancak, gelen 1 ek yetki doğrultusunda 2 olan münhal sayısı 3’e çıkarılmış ve muhtemel münhal yerleri de Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne olarak değiştirilmiştir.

 Yayın: 23.02.2016

DUYURU

KHK Web Haber:

Aşağıdaki tabloda belirtilen münhal terfi kadroları ile ilgili yazılı yarışma sınavları 12 Mart, 2016 Cumartesi günü yapılacak olup, sınav yeri ve sınav saati ile ilgili bilgiler ileriki günlerde web sayfamızdan duyurulacaktır.

Mevkii

Daire

Genelge No

III.D.STENO-DAKTİLO

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Ö.

1/2015

III.D.STENOGRAF

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Ö.

7/2015

I.D.STENOGRAF

Hukuk Dairesi

32/2015

II.D.STENOGRAF

Hukuk Dairesi

32/2015

III.D.STENOGRAF

Hukuk Dairesi

32/2015

I.D.STENOGRAF SORUMLUSU

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Ö.

44/2015


 Yayın: 15.01.2016
TAHSİLAT MEMURU SINAVI HAKKINDA
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Gelir ve Vergi Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 35/2015 Numaralı Genelge ile ilan edilen IV. Derece III. Sınıf Tahsilat Memuru mevkiinin yazılı sınavı 31 Ocak, 2016 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Söz konusu kadro için genelgede ilan edilen sınav konularına Maliye Bakanlığı'ndan gelen talep üzerine "İyi İdare Yasası", "Türkçe" ve "Bilgisayar" konuları da eklenmiş olup sınav konularının son şekli aşağıdaki gibidir. Sınava katılacak tüm adayların bilgisine sunulur.

·         Basit Muhasebe

·         Kamu Alacakları Tahsili Usulü Yasası

·         Gelir ve Vergi Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

·         Aritmetik

·         Kamu Görevlileri Yasası

·         İyi İdare Yasası

·         Türkçe

·         Bilgisayar


 Yayın: 13.01.2016

DOKTOR SINAVLARI YAPILDI

KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi  kadrolarında münhal bulunan ilk atama doktor mevkilerinin yazılı sınavları, 13 Ocak 2016 Çarşamba  günü (bugün) gerçekleştirilmiştir.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 09.01.2016

GELİR VE VERGİ KATİP YARDIMCISI

SINAVI YAPILDI

KHK Web Haber:

Gelir ve Vergi Dairesi kadrosunda münhal bulunan ilk atama mevkii  IV. Derece Gelir ve Vergi Katip Yardımcısı yazılı sınavı, 9 Ocak 2016 Cumartesi günü (bugün) gerçekleştirilmiştir.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 24.12.2015

ÇALIŞMA MÜFETTİŞİ MÜNHALİ ASKIYA ALINDI

KHK Web Haber:

İçişleri ve Çalışma Bakanlığına bağlı Çalışma Dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı’nda münhal bulunan ve 50/2015 numaralı genelge ile ilan edilen III. Derece II. Sınıf Çalışma Müfettişi mevkiinin hizmet şemasının “Aranan Nitelikler” kısmında anlam karmaşası yer almakta olduğu tesbit edilmiş ve ilgili Daire’nin Resmi Gazete’de yayımlanan teşkilat yasasının da aynı şekilde olduğu görülmektedir.

ÆAçıklamanın Devamı İçin TIKLAYIN

 Yayın: 17.12.2015

Basın ve Dış İlişkiler Memuru Münhaline

Başvuracak Adaylara Duyuru

KHK Web Haber:

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü kadrosunda münhal bulunan ve8 Aralık, 2015 tarih ve 48/2015 numaralı genelge ile ilan edilen II. Derece Basın ve Dış İlişkiler Memuru mevkiinin sınav konularının içinde İngilizce de yer almaktadır. Konu münhal kadronun hizmet şemasının aranan nitelikler kısmının (2) maddesi “Çok iyi derecede yabancı dil bilmek koşuldur.”  şeklindedir. İngilizce dışında çok iyi derecede yabancı başka bir dil bilen adayların başvuru yapmaları halinde ilgili kadronun sınav konuları yeniden düzenlenecektir.


 Yayın: 28.08.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında genelge yayınladı. Genelge ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

ÆGenelge

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı