Yayın: 29 Aralık, 2011 11:55
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 40/2011

SAYIŞTAY

MÜNHAL TERFİ KADROSU İLANI VE SINAVI DUYURUSU

 

Münhal Kadro Adı

Münhal Kadro Adedi

III. Derece Kıdemli Denetçi

         9 (Kademeli)

                                       

                                            EKTEKİ HİZMET ŞEMASINDA BELİRTİLEN

ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

1.     Başvurular

Münhal mevki için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapmalı ve sınav harcı makbuzu ile birlikte en geç 17 Ocak, 2012 Salı günü çalışma saati bitimine kadar, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırmalıdırlar.

2.   Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri

      Sınav 25 Ocak, 2012 Çarşamba  günü yapılacaktır.Sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler, başvuruların tamamlanmasından sonra  Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacaktır.  

      Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.                                                                                 

3.   Sınav Ücreti

Sınav ücreti 22 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun  alınması gerekmektedir.

4.    Sınav Yöntemi, Süre ve Konuları

      Sınav yazılı ve çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve adaylara cevaplamaları için 50 soru sorulacaktır. Sınav süresi 85 dakika olacaktır. Adaylar aşağıda verilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır.

1)    Değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası

2)    Anayasa

3)    Değiştirilmiş Şekliyle 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası

4)    Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Genel İktisat, İşletme, Temel İstatistik Konuları, Kamu Yönetimi, Genel Muhasebe

5)    Türkçe – Metin Kavrama ve Sözcük Bilgisi

6)    Genel Kültür – Kıbrıs Tarihi, Kıbrıs Coğrafyası ve Güncel Konular.

7)    16/1999 sayılı Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Kurallar Yasası

8)    17/1999 sayılı Genel Muhasebe Yasası

9)    Devlet İhale Tüzüğü Mevzuatı

10)   Denetim Bilgisi

11)   İngilizce – İntermediate

 5.   Yazılı Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarının arkasından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.

Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

6.   Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.

Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı 50 ve üzeri puan olacaktır. Münhal sayısının bir buçuk katı kadar en yüksek başarıyı gösteren adaylar sözlü yarışma sınavına (Mülakat) çağrılacaktır.

Sonuçlar, aynı gün, sınavın tamamlanmasından sonraki ilk saatlerde, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden yayınlanacaktır.

   7.    Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında açıklanmasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz  ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulur.

 8.  Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir

Yazılı sınav sonrasındaki sözlü sınavın (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece KHK Web Sitesi’nden yapılacaktır.

 Çetin Uğural

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                               Başkan