Yayın: 21 Şubat, 2011 13:20

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 2/2011

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ ÖRGÜTÜ

MÜNHAL TERFİ KADROSU İLANI VE SINAV DUYURUSU

   

Münhal Kadro Adı     :  III. Derece İdari İşler Şube Amiri

Münhal Kadro Adedi :  1

                       

EKTEKİ HİZMET ŞEMASINDA BELİRTİLEN

ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

1.     Başvurular

Münhal mevki için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapmalı ve sınav harcı makbuzu ile birlikte en geç 8 Mart, 2011 Salı günü çalışma saati bitimine kadar, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırmalıdırlar.

2.     Sınav Tarihi, Saati ve Yeri

Sınav, 15 Mart, 2011 Salı günü saat 10.00‘da yapılacaktır. Adayların sınava gireceği yerler, başvuruların tamamlanmasından sonra ve en geç sınavdan 2 gün önce Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net web sayfasından KKTC kimlik kartı numarası ve aday numarası ile duyurulacaktır.

3.     Sınav Ücreti

Sınav ücreti 22 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun  alınması gerekmektedir.

4.     Sınav Yöntemi, Süre ve Konuları

Sınav çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve sınav süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, münhal ilan edilen mevkinin bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan ve aşağıda belirtilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır.

     -       Anayasa %16
     -       Kamu Görevlileri Yasası %16
     -       Meclis İç Tüzüğü %24
     -       Hukuk (Genel Hukuk Bilgi Kavramları) %10
     -       Kamu Yönetimi %10
     -       Türkçe %10
     -       Genel Kültür – Güncel Konular ile Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs Coğrafyası %14

5.     Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Sınavda sadece kurşun kalem kullanılacak, hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarının arkasından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.

Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

6.     Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi, Başarı Puanı ve Sonuçların Açıklanması

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.

Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı 50 ve üzeri puan olacaktır.

Sonuçlar, aynı gün, sınavın tamamlanmasından sonraki ilk saatlerde, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden yayınlanacaktır.

7.     Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık, “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 15 gün içerisinde, yazılı olarak Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilecektir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirecektir.

İtirazların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulacaktır.

8.     Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Yazılı sınav sonrasındaki sözlü sınavların (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece KHK Web Sitesi’nden yapılacaktır.

  Çetin Uğural

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                 Başkanı