Yayın: 17 Kasım, 2011 15:40
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 22/2011

                                                                                                                                     

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ

MÜNHAL İLK ATAMA KADROLARI İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU

                                                 

Münhal Kadro Adı Münhal Kadro Adedi Muhtemel Münhal Yerleri
III. Derece Yüksek Hemşire 39 Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hast. (33),
Dr. Akçiçek Hast.(2), Cengiz Topel hast.(2),
Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hast.(2)
III. Derece Yüksek Ebe 4 Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hast. (2),
Gazimağusa Devlet Hast.(1),
Dr. Akçiçek Hast. (1).
IV. Derece Hemşire 129 Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hast. (92),
Gazimağusa Devlet Hastanesi (9),
Dr. Akçiçek Hst.(11), Cengiz Topel hast.(9),
Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hast.(8)
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ
Münhal Kadro Adı Münhal Kadro Adedi Muhtemel Münhal Yerleri
IV. Derece Ziyaretçi Hemşire 3 Akdoğan Sağlık Merkezi (1), 
İskele Sağlık Merkezi (1),
Tatlısu Sağlık Ocağı (1).

 

EKTEKİ HİZMET ŞEMALARINDA BELİRTİLEN

ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

1.    Başvurular

      (1) Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyanlardan Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvurular, 18 Kasım – 2 Aralık, 2011 (her iki tarih dahil) tarihleri arasında kabul edilecektir.

      (2) Adayların Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacaklarıbaşvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.

2.   Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri

      Sınav 10 Aralık, 2011 Cumartesi günü yapılacaktır.Sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler, başvuruların tamamlanmasından sonra ve en geç sınavdan 3 gün önce  Kamu Hizmeti Komisyonu’nunhttp://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacaktır.  

      Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

3.   Sınav Ücreti

Sınav ücreti 22 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun  alınması gerekmektedir. Birden fazla mevkie başvuracakların her mevki için ayrı ayrı sınav harcı yatırmaları gerekmektedir.

4.   Aranan Nitelikler

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı III. Derece Yüksek Hemşire ve III. Derece Yüksek Ebe kadrolarına başvuracak adaylardan ORTA DÜZEY, IV. Derece Hemşire  mevkiine başvuracak adaylardan ALT DÜZEY, yine Temel Sağlık  Hizmetleri Dairesi’ne bağlı IV. Derece Ziyaretçi Hemşire mevkiine başvuracak adaylardan ALT DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır.

5.   Sınav Yöntemi, Konular ve Süre

Yazılı Yarışma Sınavı çoktan seçmeli yöntemle yapılacaktır. Her branş 100 sorudan oluşacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır. Adaylar, münhal ilan edilen mevkilerin bağlı bulunduğu hizmet sınıfları için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan ve aşağıda verilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır.

III. Derece Yüksek Hemşire Kadrosu için Sınav Konuları

1. Türkçe – Metin Kavrama ve Sözcük Bilgisi

2. Genel Kültür, Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs Coğrafyası

3. Hemşirelik Esasları (Temel-Kuram-Kavram-İlke ve Yöntemler)

4. Hemşireliğin Tarihçesi

5. Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Becerileri

6. Enfeksiyon Kontrol

III. Derece Yüksek Ebe Kadrosu için Sınav Konuları

1. Türkçe – Metin Kavrama ve Sözcük Bilgisi

2. Genel Kültür, Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs Coğrafyası

3. Hemşirelik Esasları (Temel-Kuram-Kavram-İlke ve Yöntemler)

4. Kadın Doğum Sağlığı Hemşireliği

5. Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Becerileri

6. Halk Sağlığı

6. Ana - Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

7. Enfeksiyon Kontrol

IV. Derece Hemşire Kadrosu için Sınav Konuları

1. Türkçe – Metin Kavrama ve Sözcük Bilgisi

2. Genel Kültür, Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs Coğrafyası

3. Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Becerileri

4. Hemşirelik Temel İlke ve Uygulamaları

5. Hemşirelik Esasları (Temel-Kuram-Kavram-İlke ve Yöntemler)

6. Hemşirelik Genel Kültür

7. Enfeksiyon Kontrol

IV. Derece Ziyaretçi Hemşire Kadrosu için Sınav Konuları

1. Türkçe – Metin Kavrama ve Sözcük Bilgisi

2. Genel Kültür, Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs Coğrafyası

3. Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Becerileri

4. Hemşirelik Temel İlke ve Uygulamaları

5. Hemşirelik Esasları (Temel-Kuram-Kavram-İlke ve Yöntemler)

6. Hemşirelik Genel Kültür

7. Halk Sağlığı

7. Ana - Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

8. Enfeksiyon Kontrol

6.   Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır. Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

7.   Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır. Sonuçlar Kamu Hizmeti Komisyonu web

8.   Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 15 gün içerisinde yazılı olarak Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilecektir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirecektir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulacaktır.

9.   Münhal Kadroların Baremleri

      (1) III. Derece Yüksek Hemşire ve III. Derece Yüksek Ebe

a)       1 Ocak, 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası uyarınca;

Barem: 9 veya;

b)       1 Ocak, 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası uyarınca; 1 Ocak, 2011 tarihinde Devlette veya bu yasa kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aday kamu görevlisi, geçici işçi, geçici personel, sözleşmeli personel veya başka herhangi bir statüde kesintisiz olarak çalışmakta olup da III. Derece Yüksek Hemşire veya III. Derece Yüksek Ebe kadrolarına atanacak adayların Baremleri 11-12-13 olarak düzenlenecektir.

(2)  IV. Derece Hemşire ve IV. Derece Ziyaretçi Hemşire

a)       1 Ocak, 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası uyarınca;

Barem: 5 veya;

b)       1 Ocak, 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası uyarınca; 1 Ocak, 2011 tarihinde Devlette veya bu yasa kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aday kamu görevlisi, geçici işçi, geçici personel, sözleşmeli personel veya başka herhangi bir statüde kesintisiz olarak çalışmakta olup da IV. Derece Hemşire veya IV. Derece Ziyaretçi Hemşire kadrolarına atanacak adayların Baremleri 7-8-9-10   olarak düzenlenecektir.

10. Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler

(1)  Başvuru Formu

      (2)  Sınav Ücreti Makbuzu

(3)  KKTC Kimlik Kartı (Fotokopi)

(4)  Yeterlik Belgesi (Fotokopi)

(5)  Diploma (Fotokopi)

(6)  Bir adet resim

(7)  Terhis Belgesi (Fotokopi) -(Erkek adaylar için)

 11. Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Yazılı sınav sonrasındaki sözlü yarışma sınavların (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece KHK Web Sitesi’nden yapılacaktır.

 Çetin Uğural

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                               Başkan