Güncelleme: 14 Kasım, 2011 13:00
Yayın: 10 Kasım, 2011 12:30
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 19/2011

                                                                                                       

MAHKEMELER

MÜNHAL İLK ATAMA KADROLARI İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU

                   

Münhal Kadro Adı Münhal Kadro Adedi Muhtemel Münhal Yerleri
IV. Derece Mahkeme Memuru 10 Lefkoşa (5), Gazimağusa (3), Girne (2)
IV: Derece Mahkeme Stenografı 4 Lefkoşa (2), Gazimağusa (2)

 

EKTEKİ HİZMET ŞEMALARINDA BELİRTİLEN

ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

           

1.    Başvurular

      (1) Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyanlardan Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvurular, 11 – 25 Kasım, 2011 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) kabul edilecektir.

      (2) Adayların Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacaklarıbaşvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.

2.   Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri

      Sınav 17 Aralık, 2011 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler, başvuruların tamamlanmasından sonra ve en geç sınavdan 3 gün önce Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden KKTC Kimlik Kartı numarası ve aday numarasi ile duyurulacaktır.

      Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

3.   Sınav Ücreti

Sınav ücreti 22 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun  alınması gerekmektedir. İki mevkie başvuracakların, başvuracakları her mevki için ayrı ayrı sınav harcı yatırmaları gerekmektedir.

4.   Aranan Nitelikler

Konu münhal kadrolara başvuracak adaylardan Alt Düzey Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır.

5.   Sınav Yöntemi, Konular ve Süre

Yazılı Yarışma Sınavı çoktan seçmeli yöntemle yapılacaktır. Her branş 100 sorudan oluşacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır. Adaylar, münhal ilan edilen mevkilerin bağlı bulunduğu hizmet sınıfları için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan ve aşağıda verilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır.

IV. Derece Mahkeme Memuru Kadrosu için sınav konuları:

-  Türkçe (Metin Kavrama)

-  Genel Kültür - Kıbrıs Tarihi, Kıbrıs Coğrafyası ve Güncel Konular

-  Bilgisayar (Word - Excel - Power Point - Internet - E-Mail)

-  Değiştirilmiş Şekliyle 9/1976 Sayılı Mahkemeler Yasası

-  Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası

-  Anayasa

-  İngilizce - Pre-Intermediate

IV. Derece Mahkeme Stenografı Kadrosu için sınav konuları:

-  Steno - Türkçe, Türkçe - Steno Çeviri ve Sorular

-  Türkçe (Metin Kavrama)

-  Bilgisayar  (Word - Excel - Power Point - Internet - E-Mail)

-  İngilizce - Pre-Intermediate

IV. Derece Mahkeme Stenografı kadrosu için sınav tek oturumda, iki bölümden oluşacaktır.
I. BÖLÜM   (Sınav süresi 40 dakika)
Soru Sayısı

10

10

10

Sınav Konuları

Türkçe (Metin Kavrama)

Bilgisayar (Word-Excel-Power Point-Internet-E-Mail)

İngilizce-Pre-Intermediate

II. Bölüm  (Sınav süresi 80 dakika)
Soru Sayısı

25

25

20

Sınav Konuları

Stenodan Türkçeye çeviri

Türkçeden Stenoya çeviri

Verilecek Türkçe okuma parçası ile ilgili steno dilinde sorular

6.   Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarının arkasından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır. Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

7.   Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.

Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı 60 ve üzeri puan olacaktır.

Sonuçlar, aynı gün sınavın tamamlanmasından sonraki ilk saatlerde, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun  web sitesinden yayınlanacaktır.

8.   Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında açıklanmasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz  ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulur.

9.   Münhal Kadroların Baremleri

      (1) IV. Derece Mahkeme Memuru Kadrosu için

a)       1 Ocak, 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası uyarınca;

Barem: 5 veya;

b)       1 Ocak, 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası uyarınca; 1 Ocak, 2011 tarihinde Devlette veya bu yasa kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aday kamu görevlisi, geçici işçi, geçici personel, sözleşmeli personel veya başka herhangi bir statüde kesintisiz olarak çalışmakta olup da IV. Derece Mahkeme Memuru kadrosuna atanacak adayların Baremleri 8-9 olarak düzenlenecektir.

(2)  IV. Derece Mahkeme Stenografı Kadrosu için

a)       1 Ocak, 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası uyarınca;

Barem: 5 veya;

b)       1 Ocak, 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası uyarınca; 1 Ocak, 2011 tarihinde Devlette veya bu yasa kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aday kamu görevlisi, geçici işçi, geçici personel, sözleşmeli personel veya başka herhangi bir statüde kesintisiz olarak çalışmakta olup da IV. Derece Mahkeme Stenografı kadrosuna atanacak adayların Baremleri 7-8-9-10  olarak düzenlenecektir.

10. Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler

(1)Başvuru Formu

      (2)  Sınav Ücreti Makbuzu

(3)  KKTC Kimlik Kartı (Fotokopi)

(4)  Yeterlik Belgesi (Fotokopi)

(5)  Diploma (Fotokopi)

(6)  Bir adet resim

(7)  Terhis Belgesi (Fotokopi) - (Erkek adaylar için)

11. Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Yazılı sınav sonrasındaki sözlü yarışma sınavlarının (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece KHK Web Sitesi'nden yapılacaktır.

 Çetin Uğural

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                               Başkan