Yayın: 11 Ekim, 2011 15:50
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
GENELGE NO: 13/2011

                                                                   

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ

VE

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ

MÜNHAL İLK ATAMA VE TERFİ KADROLARI

İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ
Münhal Kadro Adı Münhal Kadro Adedi Muhtemel Münhal Yerleri
II. Derece Dahiliye Uzmanı 2 Lefkoşa-Gazimağusa
II. Derece Cerrahi Uzmanı 2 Gazimağusa-Girne 
II. Derece Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. 2 Gazimağusa-Girne
II. Derece Ortopedi ve Travmatoloji Uz. 1 Lefkoşa
II. Derece Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uz. 2 Gazimağusa-
Cengiz Topel Hastanesi
II. Derece Göz Hastalıkları Uzmanı 3 Lefkoşa (2)-Gazimağusa
II. Derece Üroloji Uzmanı 3 Lefkoşa-Gazimağusa-Girne
II. Derece Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı 1 Lefkoşa
II. Derece Nöroşirurji Uzmanı 1 Lefkoşa
II. Derece Kardiyoloji Uzmanı 1 Gazimağusa
II. Derece Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı 1 Lefkoşa
II. Derece Thalassemia Merkezi Dahiliye Uz. 2 Lefkoşa (2)
II. Derece Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uz. 1 Lefkoşa
II. Derece Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz. 3 Lefkoşa-Girne-
Cengiz Topel Hastanesi
II. Derece Deri ve Zührevi Hastalıkları Uz. 1 Lefkoşa
II. Derece Acil Tıp Uzmanı 1 Lefkoşa
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ
Münhal Kadro Adı Münhal Kadro Adedi Muhtemel Münhal Yerleri
III. Derece Pratisyen Hekim 5 Lefkoşa (2)-Gazimağusa-Girne-Esentepe
HİZMET ŞEMALARINDA BELİRTİLEN

ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

1.    Başvurular

      (1) Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyanlardan Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvurular, 12 – 27 Ekim, 2011 tarihleri arasında kabul edilecektir.

      (2) Adayların Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacaklarıbaşvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.

2.   Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri

      Münhal mevkiler için sınav tarihi ve adayların sınava gireceği yerler,  başvuruların tamamlanmasından sonra ve en geç sınavdan 3 gün önce  Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacaktır.                                                                                Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

3.   Sınav Ücreti

Sınav ücreti 22 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun  alınması gerekmektedir.

4.   Aranan Nitelikler

Anılan mevkie başvuracak adaylardan ÜST DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır. Ancak anılan sınavı geçmeyen ve konu münhallere başvurmak isteyen adaylar, münhal mevki başvurusu ile birlikte Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün 5(1)(A)(e) maddesi uyarınca Komisyonumuzca düzenlenecek Üst Düzey Yeterlik Sınavı’na da başvurabilirler. Üst Düzey Yeterlik Sınavı sonrasında sınavda başarılı olacak adayların münhal mevki başvuruları kabul edilecektir.                                                                     Üst Düzey Yeterlik Sınavı tarihi, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacaktır.

5.   Sınav Yöntemi, Konular ve Süre

Yazılı Yarışma Sınavı çoktan seçmeli yöntemle yapılacaktır. Her branş 100 sorudan oluşacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır. Adaylar, münhal ilan edilen mevkilerin bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde Tabiplik Hizmetleri Sınıfı için öngörülmüş olan ve aşağıda verilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı ilk atama mevkileri Uzman Hekim kadroları Sınav Konuları :

-       Uzmanlık dalları konuları

-       İngilizce - Intermediate Level.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı yükselme yeri mevkisi II.Derece Acil Tıp Uzmanı kadrosu Sınav Konuları :

-       Genel Cerrahi - Şok, Travma, Genel Konular

-       Çocuk Sağlığı - Aritmiler

-       Dahiliye - Hematoloji - Onkolojik Aciller

 - Nefroloji -Temel Böbrek Fizyoloji ve Böbrek Fonksiyonları

 - Kardiyoloji

 - Hipertansiyon

                   - İskemik Kalp Hastalıkları

                   - Kalp Kapakçıkları Hastalıkları

                   - Kalp Yetmezliği ve Myokard Hastalıkları

                   - Göğüs Hastalıkları

                   - Kronik Obstuktif Akciğer Hastalıkları

                   - Gastroenteroloji

                   - Ağız ve Özefagus Hastalıkları

                   - Mide Hastalıkları ve Peptik Ülser

                   - İnce Bağırsak Hastalıkları Malabsorbsiyon Sendromları

                   - Hepatitler

-       Anatomi

-       İngilizce - Intermediate Level

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı ilk atama mevkisi III. Derece Pratisyen Hekim kadrosu Sınav Konuları :

-       Yeni Doğan ve Genetik

-       Büyüme, Gelişme ve Beslenme

-       Halk Sağlığı

-       Aşılar

-       Kardiyoloji

-       Anne Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi

-       Anatomi

-       İngilizce - Intermediate Level

6.   Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Sınavda sadece kurşun kalem kullanılacak, hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarının arkasından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır. Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

7.   Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır. Sonuçlar Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından yayımlanacaktır.

8.   Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 15 gün içerisinde yazılı olarak Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilecektir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirecektir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulacakır.

9.   Münhal Kadroların Baremleri

1 Ocak, 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası uyarınca; Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı ilk atama münhal mevkilerine atanacak adayların Baremleri Barem:13 olarak düzenlenecektir. Aynı yasa uyarınca Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı III. Derece Pratisyen Hekim kadrosuna atanacak adayların Baremleri Barem:12 olarak düzenlenecektir. Ancak ilgili yasa uyarınca 1 Ocak, 2011 tarihinde Devlette veya bu yasa kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aday kamu görevlisi, geçici işçi, geçici personel, sözleşmeli personel veya başka herhangi bir statüde kesintisiz olarak çalışmakta olup da Yataklı Tedavı Kurumları Dairesi’ne bağlı sözkonusu münhal kadrolara atanacak adayların Baremleri 17B-17A, aynı şekilde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı III. Derece Pratisyen Hekim kadrosuna atanacak adayların Baremleri 15-16 olarak düzenlenecektir.

10. Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler

(1)Başvuru Formu

      (2)  Sınav Ücreti Makbuzu

(3)  KKTC Kimlik Kartı (Fotokopi)

(4)  Üst Düzey Yeterlik Belgesi (Fotokopi)

(5)  Tıp Doktoru Diploması (Fotokopi)

(6)  Uzmanlık Belgesi (Yataklı Tedavı Kurumları Dairesi’ne bağlı münhal kadrolar için)          (Fotokopi)

(7)  Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne Üye Kayıt Belgesi (Fotokopi)

(8)  Yabancı Dil Belgesi (Fotokopi)

(9)  Bir adet resim

(10)Terhis Belgesi (Fotokopi)-(Erkek adaylar için)

Adaylar müracaatlarını yaparken değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası altında oluşturulan 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün 9.maddesinin (B) bendi uyarınca sözlü yarışma sınavında değerlendirilecek kriterler için istenen belgeleri de beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

11. Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

     Yazılı sınav sonrasındaki sözlü yarışma sınavların (mülakat) duyuru ve çağrıları da             sadece KHK Web Sitesi’nden yapılacaktır.

   Çetin Uğural

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                 Başkanı